Lupaavia termiehdokkaita E-thesiksen graduista, laaketiede

Sarakkeissa on lueteltu perusmuotoisia sanoja, jotka ovat aineistossa yliedustettuina verrattuna sanomalehtitekstiin. Sarakkeiden otsikot kuvaavat, missä aineistoissa kyseiset sanat esiintyivät. Sanojen kohdalla on +-linkki, joka avaa näkymän kyseisen sanan lähimerkityksiin joita ei Termipankissa ole. Lupaavia ehdokkaita uusiksi termeiksi ovat siis nämä +-linkkien takana olevat sekä 2. ja 4. sarakkeen sanat.

Todo: englanninkielisten sanojen siivoaminen; lemmatisointivirheiden korjaaminen.

Löytyy TTP:stä, graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain TTP:stä ja graduista Löytyy vain graduista

systeeminen

kortikosteroidi
immunosuppressantti
aplastinen
oksentelu
akuuttaa
pahoinvointi
kehityshäiriö
sykkivä
ääniarkuus
vatsakipu
malt-lymfooma
p16-positiivinen
perussairaus
verenpainetauti
Immunosuppressanttia saaneilla huonoin teho oli immunosuppressantin ja systeemisen kortikosteroidin yhdistelmällä ( 50 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilastietojärjestelmä

ithanke
tietojärjestelmä
julkishallinto
itjärjestelmä
ketterä
kilpailutus
epicin
apottaa
ohjausryhmä
apottihanke
husi
accenture
cerner
sosiaali-ja
konsulttiyhtiö
kilpailuttaa
mielenilmaus
( s. 4313 ), Hus ja Helsinki ovat suunnannäyttäjiä – Pääkaupunkiseutua seurataan muualla Suomessa, kun potilastietojärjestelmiä valitaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esiintyvyys

ikäryhmä
maailmanlaajuisesti
pemfigoidi
yleisyys
syömishäiriöpotilas
pemfigoidipotilas
sukupuolijakauma
verrokkiryhmä
tulehduksellinen
diagnoosiryhmä
bhepatiitti
masennuslääkitys
pemfigoidiin
otettu
aivotinfarktiriski
Sen esiintyvyyden arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti 1 : 26 700 ( 36 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sellai

tutkimusnumero
keskenmeno
ryhmäkoti
koulutus.wmf
tervlk
syntymäpaikka
kuntoutusjakso
http://www.hel.fi/static/public/hela/terveyslautakunta/suomi/esitys/2012/terkesellai
oikeaan
liite.pdf
tutkimushoitaja
punnita
transcrip
työpaikkakunta
savuke
epicä
11.09.2012. Available at : http://www.hel.fi/static/public/hela/Terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2012/Terke_ 2012-09-11 _ Tervlk _ 13 _ El / CCD9B94A-3B32-4A7D-B5FD-34DF86D201C4 / Liite.pdf.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

indikaatio

löydös
tapauspotilas
tiedonkeruulomake
traumadiagnoosi
toimenpideluokitus
taustamuuttujittain
vuototaipumus
potilasvahinko
valikoida
esilääkitys
autologinen
potila
Muita löydöksiä kyseisellä indikaatiolla olivat polyyppi, tulehduksellinen suolistosairaus sekä karsinooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yliaikainen

synnyttäjä
täysiaikainen
spontaanisti
alateitse
nelinkertainen
laihuushäiriöpotilas
käynnistetty
keisarileikkaus
osastohoito
vähiten
ensisynnyttäjä
kokonainenenergiasaanti
sivuta
todennäköisemmin
kokonainenselviytyminen
Yliaikaisten välisissä eroissa ei kuitenkaan ollut tilastollista merkitsevyyttä ( P =.924 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dental

associatio
organizatio
epilepsyä
inflammatio
childri
huma
periodontology
definitio
dissociatio
womi
educatio
exerciseä
activityä
wereä
erosio
beea
populatio
stutyä
glycemic
Journal of the American Dental Association 135 ( 3 ), 312-318.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksi

kolme
neljä
viisi
kahdeksan
yksi
tutkimusjakso
seitsemän
seitseä
seuraava
koehenkilö
tutkittava
diagnoosa
tutkittaa
metyksikkö
lukuun
ajaksi
Näitä käytti aineistossa vain kaksi potilasta, joista toinen oli lapsipotilas.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aneurysma

vuotani
ox-ldl
vuotamattoma
solutiheys
korreloida
suoriutuminen
seinämä
vuotostatus
korteksi
aa:ki
hdl-pitoisuus
verenas
mineralisoitua
Myös naisten vuotaneiden ja vuotamattomien aneurysmien välillä on ero Ox-LDL:n seinämää rappeuttavassa vaikutuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huma

wereä
beea
dissociatio
activityä
c-serotype
womi
childri
glycemic
populatio
b-serotype
exerciseä
d-serotype
structureä
rolla
peopleä
e-serotype
a-serotype
chages
muscleä
( 2004 ) 13. Human papillomavirus infections in the oral mucosa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

allogeeninen

kantasolusiirto
autologinen
allpotilas
pysyminen
elossa
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
diagnoosiryhmittäin
solunsalpaajahoito
aktiivisuusmittaus
tähystys
tke-lääkitys
tyreoidekon
kokonaineneloonjääminen
radiojodihoito
leikkaushoito
migreenikyselylomake
antiviraalinen
Tutkimuksen potilaista 53:lle ( 62 %:lle ) oli tehty allogeeninen kantasolujensiirto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etal.

folkers
lipton
matsumura
goldste
silva
rautema
newman
salaspuro
mesnen
tsunemitsu
dornhorst
farkkila
coka
hansen
terwind
robinson
zhou
o'bri
( 27 ) Visakorpi JK et al. Screening of newborn infants for phenylketonuria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suulaki

pehmytkudos
sylkirauhanen
non-gc
ääniarkuus
alveoliharjanne
sylkirauhasi
malt-lymfooma
vas.
pahoinvointi
leukaluu
oksentelu
oik.
Esiintymispaikan suhteen vertailtiin vain sylkirauhasen ja limakalvojen ( ikenet, posket, kova ja pehmeä suulaki, uvula ja kieli ) leesioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lymfooma

lymfaattinen
b-soluinen
myelooinen
verenpainetauti
akuuttaa
sjögren
oksentelu
hodgkin
follikulaarinen
malt-lymfooma
hemolyyttinen
pahoinvointi
diabeettinen
aplastinen
Potilaista 7,0 %:lla tauti uusiutui suun alueella ( n = 3 ), ja yksi oli sairastanut follikulaarisen lymfooman aikaisemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korvasylkirauhanen

vas.
oik.
non-gc
t-solulymfooma
dd38
sjögren
Tapauksista 80 % esiintyy korvasylkirauhasessa, 16 % leuanalussylkirauhasessa ja loput kielenalussylkirauhasessa sekä pienissä sylkirauhasissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmäinen

kolmas
vuotoepisodi
lääkehoitojakso
ensimmämä
hoitopäivä
eutyreoosin
jatkohoito
seitsemän
eutyreoottinen
diagnoosa
elinviikko
tyreostaattihoito
hoitoaika
elinvuosi
puolen
neljänn
viisi
tyreostaatti
mieluiten
Potilaiden iän ja ensimmäisen remission saavuttamiseen kuluneen ajan välillä korrelaatiokerroin R2 oli 0,31623 ( kuva 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktivaatio

tulehdusreaktio
sensoris-diskriminatiivinen
affektiivis-motivationaalinen
vapautuminen
estrogeeni
kipuu
stimulaatio
neuropaattinen
verisuonen
toksinen
kohdesolu
lievittää
kondrosyytti
Tutkimuksessamme selvittämme hyytymisjärjestelmän aktivaatiota sekä trombiininmuodostuksen voimakkuutta katetrointitoimenpiteen aikana ja sen jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittaa

tutkittava
tutkimusjakso
absoluuttinen
ajaksi
ruokapäiväkirja
kehokoostumusmittari
sokerirasituskoe
suhteuttaa
laskettu
katkos
laskeminen
sylkinäyte
glukoosimonitori
neljä
Ensimmäiseen ryhmään valittiin tutkittavat, jotka ovat saaneet CERAD-pisteytyksen 0 tai A ja Braak-luokan 0-2.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ubikinoni

oxldl
paastoglukoosi
ylipaino
ilmentyä
verenas
tulehdussolu
ilmentää
sisältävä
estrogeenireseptori
havaitseminen
pieneneminen
alentua
kuitu
glukoositaso
He tulkitsivat lisäksi, että ubikinonin puute ienkudoksessa saattaa altistaa parodontiitille ( Hansen ym. 1976 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enemmän

vähemmän
useammin
harvemmin
todennäköisemmin
pidempään
paremmin
parempi
nopeammin
hitaammin
psyykenlääke
kuukausittain
lymfoomatyyppi
verrokeilla
samanikäinen
myöhäinen
kauemmin
taipumus
Käyntejä oli kuitenkin merkitsevästi enemmän kuin potilailla, joille ei tehty takatamponaatiota ( p > 0.001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asetaldehydi

ox-ldl
glukoosiinkubaatio
stimuloida
määri
olosuhteet
albic
hiiri
solunsisäinen
verisuonen
Vähiten asetaldehydiä etanolista tuotti C. krusei ( 54,6 ± 2,9 µM ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantasolusiirto

autologinen
allpotilas
solunsalpaajahoito
radiojodihoito
pysyminen
leikkaushoito
tähystys
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
elossa
tke-lääkitys
diagnoosiryhmittäin
kokonaineneloonjääminen
saani
moni-solunsalpaajahoito
laryngiittipotilas
aktiivisuusmittaus
kokonainenselviytyminen
Tutkimuksen potilaista 53:lle ( 62 %:lle ) oli tehty allogeeninen kantasolujensiirto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valmisjärjestelmä

tilaaja
kustomointi
muokkaaminen
toiminnallisuus
pakettituote
monoliittinen
räätälöidä
moduuli
keskustelija
toimintataa
modulaarisuus
kehitystyö
vertautua
koodiin
järjestelmätoimittaja
toimintamalli
Tai ehkei puuttuva ominaisuus olekaan ristiriidassa valmisjärjestelmän sisäisen yhtenäisyyden ja koodin logiikan kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolme

kaksi
neljä
viisi
tutkimusjakso
kahdeksan
tutkittaa
tutkittava
seitsemän
seuraava
koehenkilö
lukuun
verinäyte
seitseä
glukoosimonitori
lääkehoitojakso
pylväs
kymmenes
Yhteensä vain kuusi potilasta sai radiojodihoidon ja näistä kolme annettiin Lastenklinikalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuumori

kortikosteroidi
suolistosairaus
p16-negatiivinen
migreeniin
aplastinen
tulehduksellinen
hoitovaste
potilainen
ihottuma
kortikosteroidihoito
p16-positiivinen
immunosuppressantti
migreenikohtaus
pemfigoidiin
parodontiittää
6.3 P16-statuksen vaikutus tuumorin lokalisaatioon Meidän aineistomme perusteella ( taulukko 5 ) p16-positiiviset tuumorit näyttäisivät sijaitsevan useimmiten nielurisassa verrattuna muihin suunielun alueisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tietoviikko

sitra
uutiset
julkaistiin
mediuutinen
peltomäki
blogi
louhelainen
perusti
mielenilmaus
mäntylahtaa
ihmetyttää
itviikko
kaksoisrooli
hautakangas
ithanke
lääkärilehti
Suvi Korhonen laittoi 11.9.2012 ( klo 12.42 ) tähän keskusteluketjuun linkin kirjoittamaansa Tietoviikon artikkeliin, joka oli otsikoitu yllä olevalla tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biomarkkeri

kliinisiin
patogeneenen
ilmeneminen
aivoi
tunnettu
altistava
ientaskuneste
ientaskueste
käyttökelpoinen
osatekijä
potentiaalinen
mmp:ä
edesauttaa
glukoosiaineenvaihdunta
ehkämä
etiologinen
Tämän jälkeen käsitellään erilaisia biomarkkereita, joita syljestä on tutkittu parodontiitin diagnostiikkaa silmällä pitäen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avulla

määrittäminen
submaksimaalinen
monistaa
maksimaali
arvioiminen
aktiivisuusmittari
eristää
glukoosimonitori
käytettävä
ekstrapolointi
laskennallinen
maksimi-syke
pipetoida
määritys
perustuva
kenttäkuntotesti
( 26 ) ( 3 ) Hoito on tehokas ja suuri osa potilaista saadaan sen avulla hypotyreoosiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tumake

striatumi
stimulaatio
dopaminerginen
lievittää
affektiivis-motivationaalinen
accumbens
neuropaattinen
sensoris-diskriminatiivinen
kasvutekijä
vapautuminen
oksidatiivinen
Accumbens tumakkeen D2 reseptorien vaikutuksesta neuropaattisen kivun säätelyyn ei puolestaan ole tietoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hammaskaari

luustollinen
purenta
kuutonen
maitohampaisto
inkisiivi
ristipurenta
avopurennan
maksilta
sivusta
etuhammas
braketti
dentoalveolaarinen
ylä-ja
etu-alue
maitohammas
ristipuren
( Waltimo-Sirén J. [ 2 ] 2008 ) Poistoja voidaan harkita, mikäli hammaskaaren ahtauden määrä ylittää 8mm.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mandibula

kiertyminen
sulkeutuva
kallonpohja
endokondraalinen
leveyskasvu
kasvulevy
taurodonti
menettäminen
proliferaatio
kondyyli
verisuonen
toksinen
tuntomuutos
ylä-ja
rustoinen
Björkin ( 1968 ) implanttitutkimukset 1960-luvulla osoittivat mandibulan ja maksillan kiertyvän kasvunsa aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittava

tutkittaa
glukoosimonitori
tutkimusjakso
koehenkilö
sylkinäyte
kävelytesti
laskettu
testiharjoitus
analyynen
apsd-lomake
verinäyte
poikue
ttesti
ilmentyätaso
juoksunopeus
semikvantitatiivinen
laskukaava
suhteuttaa
Tulosanalyyseihin otettiin kaksi kokonaista keskimmäistä vuorokautta ( 1. ja 2. mittauspäivä ) niiltä tutkittavilta, joiden mittaus oli katkeamaton.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mediaani

normaali-alue
keski-ikä
viitearvo
laihuushäiriö
yksivuotias
Potilaat olivat aivoinfarktihetkellä 18–49 – vuotiaita ( keskiarvo 38,5 ; mediaani 40 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rolla

compariso
activatio
structureä
glycemic
evaluatio
antipsychotic
impac
infectio
preventio
commo
activityä
distributio
detectio
validatio
chromat
amplificatio
chages
populatio
medicatio
( 32 ) Witztum JL, Horkko S. The role of oxidized LDL in atherogenesis : immunological response and anti-phospholipid antibodies.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genotyyppi

vo2max
ilmentyätaso
keittosuolaliuos
pearson
solutiheys
mineralisoitua
n-back-tehtävä
khiin
ammonikin
hmgcr
mandibulaaritaso
utesti
mannwhitney
firstbeat
syntymäviikko
farvo
nuolla
Yhdessäkään genotyypissä ei havaittu tilastollisesti merkittävää vaikutusta, mutta rs8106922 saavutti melkein tilastollisen merkittävyyden ( p = 0,059 ) APOE ε3 / ε3 -populaatiossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glykemiaindeksi

ruokavalio
glykemiains
hiilihydraatti
pieneneminen
insuliinipitoisuus
keski-glukoosipitoisuus
parodontiittipotilas
paastoglukoosi
insuliiniherkkyys
glukoositaso
kuitu
aamiainen
riisi
glykemiaindes
aivotinfarktiriski
glykemiakuorman
Valitsemalla alhaisen glykemiaindeksin ( GI ) hiilihydraatteja ruokavalioon, voidaan veren glukoosipitoisuutta alentaa diabeetikoilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aluke

pilkkoa
geenispesifinen
juoste
pcr-tuote
cyp11a1
eristää
dnakirjasto
dnafragmentti
tp53-geenin
pakastaa
pcr-reaktio
proteinaasi
upottaa
CYP11A1:n ensisijaiset alukkeet ja koetin toimivat tuplareaktiossa, mutta yksittäisajot olivat epäonnistuneet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ristipurenta

sivusta
luustollinen
viisaudenhammas
etu-alue
avopurennan
purenta
hammaskaari
maitohampaisto
dentoalveolaarinen
distaalipurennan
ohjain
ristipuren
kiinne
hermovaurio
braketti
( Heliövaara 2008 ) 4.1.1.2 Sivustan ristipurennan hoito Sivustan ristipurenta sijoittuu kulmahampaiden, premolaarien sekä molaarien alueelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laktaatti

ammonikin
syke
hapenottokyky
solutiheys
ikäpistearvo
vuotostatus
juoksunopeus
sykeanalyysiohjelma
semikvantitatiivinen
ikä-
takakasvokulma
firstbeat
estrogeenireseptori
ca-iona
hapenkulutusarvo
hapenkulutusero
Miesten ja naisten välillä ei ole laktaatin keskiarvojen suhteen merkityksellistä eroa ( p-arvo > 0,05 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stutyä

childri
populatio
wereä
huma
rolla
beea
womi
genea
dissociatio
glycemic
peopleä
associatio
activityä
exerciseä
structureä
insulla
organizatio
compariso
preventio
Sedative load and mortality among residents of long-term care facilities : a prospective cohort study.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

markkeri

tunnettu
havaitseminen
ientaskueste
aivoi
alatyyppi
glukoosiaineenvaihdunta
alaryhmä
kliinisiin
kontrollinäyte
potilas-kohtainen
glukoositaso
periytyä
sisältävä
Parodontiitin voidaan havaita nostavan tai laskevan tiettyjen markkereiden pitoisuuksia syljessä, ja osan pitoisuuksista on myös todettu muuttuvan odotetusti hoidon tuloksena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poretabletti

rokote
steroidisynteenen
muuntuminen
pemfigoid
henkilöidä
philadelphiakromosomi
älykkyys
myopatia
happopitoisuus
suupolte
primaarikasvain
ruokavalio-hoitoinen
rs2274316
särky
hydrokefalus
pharvo
iskeeminen
( 1 ) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voivatko poretabletit aiheuttaa hampaisiin eroosiota in vitro.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stem

hematopoietic
dysfunctio
muscleä
transplantatio
locia
mortalityä
exerciseä
ankleä
stepwiseä
dueä
hemorrhage
inductio
susceptibilityä
glycemic
indomethac
productio
philadelpha
interactio
steroidogenic
profileä
Stem cell transplantation for pediatric lymphoma : past, present and future.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parodontiitti

oksidatiivinen
insuliiniresistenssi
patogeneenen
neuropatia
vaikutuksesta
diagnostiikka
dopaminerginen
altistava
sensoris-diskriminatiivinen
syntyyn
affektiivis-motivationaalinen
neuropaattinen
lievittää
Tutkimukset ovat osoittaneet, että Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis kuuluvat parodontiitin pääpatogeeneihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suuontelo

rasva-aineenvaihdunta
gravenen
lymfoomatyyppi
jonkinasteinen
kärsivä
maligniteetti
sairastuminen
kuumekouristus
pbc-potilas
infarktileesio
p16-negatiivinen
shuntti
rasvamaksaa
aurattoa
käänteinenhyljintä
Suuontelon lymfoomista noin 6 % on MCL:ia ( Taulukko 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermovaurio

viisaudenhammas
etu-alue
kielihermo
ikääntyminen
vaurioituminen
leukamurtuma
ilmaantuminen
murtuma
alveoliitti
ristipuren
rasvoittuminen
mielialahäiriö
hampaattomuus
käytöshäiriö
vieruskudos
terveydentila
pitkäaikainenhaitta
vaikeusaste
Hermovauriot olivat yleisimpiä vahinkoja ja kielihermon vaurioita tapahtui eniten ( Kuva 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polymorfismi

testaa
n-back-tehtävä
kruskal-wallinen
utesti
merkittävyys
hmgcr
kielellinen
cyp11a1
suoriutuminen
alaryhmä
analyynen
Vaikutus ei kuitenkaan ole yhtä voimakas kuin APOE-geenin alueella olevilla polymorfismeilla, joita jo aiemmin on tutkittu tästä kohortista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

remissio

aloitus
saani
tyreostaatti
lääkehoitojakso
eutyreoottinen
moni-solunsalpaajahoito
relapsi
imatinibia
radiojodi
eutyreoosin
tyreostaattihoito
induktiohoito
lääkehoito
läpikäydä
anto
paasto
vuotoepisodi
radiojodihoito
Potilaiden iän ja ensimmäisen remission saavuttamiseen kuluneen ajan välillä korrelaatiokerroin R2 oli 0,31623 ( kuva 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ilmaantuvuus

teko-nivelleikkaus
ortopedinen
nivelkierukkaleikkaus
suuntaus
sairaalahoito
tekonivelleikkaus
maitohammas
pienentyä
ikään
nivelrikko
laitoshoito
Ensimmäisessä skenaariossa oletetaan, että toimenpiteiden ilmaantuvuus pysyy tulevaisuudessa samana kuin vuosina 2000-2008 keskimäärin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

obstruktiivinen

hengitystiesairaus
bronkiitti
hyks
autoimmuunihypertyreoosin
päivystysvastaanotto
hoitokäytäntö
parodontologi
yliopistohammasklinikka
meilahti
töölö
iho-
lapsiklinikka
keuhkosairaus
teoriaosuus
ravitsemushoito
allergiasairaala
ortodontia
protetiikka
( 37 ) Obstruktiiviset hengitystiesairaudet Lastenklinikan päivystysvastaanotolla – tutkielmassa laryngiitin esiityminen painottui talvikuukausille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dorsaalinen

striatumi
stimulaatio
dopaminerginen
affektiivis-motivationaalinen
lievittää
neuropaattinen
sensoris-diskriminatiivinen
stimulointi
affektiivis-motivationaali
estrogeeni
vapautuminen
altistava
Tulos vahvistaa dorsaalisen striatumin D2 reseptorien merkitystä neuropaattisen kivun säätelyssä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuspalveluyritys

verkkosivu
lääkeala
internetti
taus
epicin
käytyä
tutkimustieto
katsaus
aiemma
tehtyyn
aihepiiri
osio
julkaisda
etsiminen
kansainvälistyminen
iadr
keskiö
tarjoamia
4.1.2 Aineistoyritysten mukaanottokriteerit ja työssä käytetty rajaus Tarkastelen kaupallisia Suomessa toimivia lääkealan tutkimuspalveluyrityksiä, joilla on verkkosivut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alaleuka

kallonpohja
vertikaalinen
etuhammas
maitohammas
yläleuan
poskihammas
kulmahammas
proteesi
ylä-ja
alveoliharjanne
horisontaalinen
ylä-kaari
kuutonen
Yksikään tutkittavista ei kokenut, että limakalvo alaleuan proteesin alla olisi kipeytynyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kulttuuritaustainen

potilaskontakti
vaivaton
saama
suuhygienisti
yksityissektori
opiskeluvaihe
motivoida
koskien
ystävystyä
potilastyö
täydennyskoulutus
tutustuminen
käyttämä
heikka
fysioterapeutti
ongelmatilanne
hoitovalmius
alkoholinkäyttö
kokonainenhoito
Opiskelijat pitävät eri kulttuuritaustaisten ihmisten tapaamisesta ja heihin tutustumisesta, mutta eivät nauti aivan yhtä paljon ollessaan kansainvälisessä ryhmässä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korrelaatiokerroin

pearson
kruskal-wallis
mannwhitney
poikue
farvo
n-back-tehtävä
vapausaste
mineralisoitua
pistearvoerotus
kylmätunteeton
migreenidiagnoosi
riskisuhde
villityyppi
APSD-lomakkeesta saatujen pisteiden ja n-back-tehtävissä suoriutumisen välinen yhteys : korrelaatiokertoimet ikä kontrolloituna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

clla

surg
biol
physiol
endocrinol
maxillofac
guka
geriatr
pathol
endod
metab
orthop
radiol
epidemiol
infec
pharmacol
pediatr
oncol
respir
neurol
J Clin Periodontol 2004 Dec ; 31 ( 12 ) : 1054-1060.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

variantti

koehenkilö
alatyyppi
eksomisekvensointi
syne2-geen
patogeenisuus
säädelläalue
primaarikasvain
lomake
tunnettu
sylkinäyte
tarkemmin
Muut tutkimukset eivät kuitenkaan löytäneet yleisiä variantteja, jotka olisivat yhteydessä epilepsiaan ( 69-71 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

insuliiniresistenssi

aiheuttava
altistaa
ilmentyä
ateroskleroosi
parodontiit
parodontiita
ylipaino
oksidatiivinen
sydän-
syntyyn
sileälihassolu
kuitu
vaikutuksesta
insuliinieritys
Myös miehillä havaittiin, että korkean glykemiaindeksin ruokavalio lisäsi aterianjälkeistä insuliiniresistenssiä ( Brynes ym. 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ductus

glycemic
beea
structureä
activityä
exerciseä
b-serotype
womi
peopleä
wereä
ankleä
c-serotype
muscleä
chages
a-serotype
susceptibilityä
closurra
populatio
amplificatio
indomethac
hematopoietic
Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm and / or low birth weightinfants.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljä

kahdeksan
kolme
seitsemän
viisi
kaksi
seuraava
tutkimusjakso
lukuun
seitseä
sairauskertomus
lomake
verinäyte
influenssarokote
migreenikyselylomake
sivutyö
seuraa
mieluiten
kymmenes
Kuusi potilasta ( 8,7 % ) saivat lisäksi muuta immunosuppressiivista hoitoa, joista neljä metotreksaattia ja kaksi atsatiopriinia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukko

yksisuuntainen
tilastotieteellinen
havainnollistaa
mmp-3
tapausryhmä
ubikinonikonsentraatio
ikäpistearvo
prosenttiosuus
avomurtumapotilas
analyysitulos
diagnoosiikä
apsd-lomake
Suuontelon lymfoomista noin 6 % on MCL:ia ( Taulukko 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oirekuva

monitekijäinen
taudinkuva
käytöshäiriö
glukoosiaineenvaihdunta
mielialahäiriö
vaikeusaste
masennus
mielenterveys
ominainen
sosioekonominen
kärsivä
sairauksiin
opioidi
syömishäiriö
silmäoire
Käytösongelmaisilla lapsilla on erilaisia kognitiivisia puutteita, jotka liittyvät käytösongelman oirekuvaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkeava

migreeniaura
opioidi
verrattaa
solutuho
vanhuspotilas
vakavuus
aiheuttama
normaalinen
riisi
yksilötaso
havaittaa
alkaminenikä
glukoosiaineenvaihdunta
sairaat
erityinenvaikeus
glykemiaindeksilkään
Epileptikon aivoissa ionikanavien onkin voitu osoittaa olevan sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti poikkeavia ( 60 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viisi

seitsemän
kahdeksan
diagnoosa
tutkimusjakso
seurantaaika
neljä
elossa
paro-status
pysyminen
ensimmämä
kymmenen
elinvuosi
diagnoosihetki
neljänn
lääkehoitojakso
kaksikymmentä
yhtäjaksoisesti
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta päivää he ovat saaneet täy-dennyskoulutusta viimeisten viiden vuoden aikana ( Kuva 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verrokki

kokonainenselviytyminen
merkitsevästi
potilasryhmä
nelinkertainen
käynnistetty
suoriutuminen
diagnoosiryhmä
lyhä
aurallinen
vuotamattoma
suhteellinen
migreenidiagnoosi
pistearvoerotus
sukupuolijakauma
ei-käyttäjä
osastohoito
Tapauksissa oli enemmän aurallista migreeniä sairastavia kuin verrokeissa ( p = 0,0064 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hampaisto

ylä-ja
kallonpohja
purenta
maksilta
inkisiivi
hammaskaari
kasvo
yläleuan
luustollinen
vertikaalinen
kasvumalli
kasvurotaatio
kallistuskulma
maitohammas
kehitysaste
sulkeutua
7 Pohdinta Tässä tutkimuksessa ei havaittu, että kasvurotaation suunnalla ja hampaiston kehittymisen nopeudella olisi yhteyttä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opinnot

yliopistoopiskelija
pilottitutkimus
kansainvälisyys
potilasjärjestelmä
perusterveydenhuolto
hanketoimisto
käsittelevä
husalue
töölö
hankintarenkaan
korvaklinikka
ortodontia
hankintayksikkö
opiskelijavaihto
terveydenhuoltojärjestelmä
päivämäärä
yliopistosairaala
suosittaa
Vastaajilta kysyttiin myös pitäisikö hammaslääkärin tutkintoon sisältyä kansainvälisen suun terveydenhuollon opintoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

waltimosirén

pirinen
kleemolakujala
päivittää
sairaala-i
paltama
iltasanomat
karri
doida
esitysl
( Waltimo-Sirén J. [ 9 ] 2007 ) Purennan kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sylki

ilmentää
sisältävä
ateriajälkeinen
il-1β
hiilihydraatti
kuitu
lipidi
ientaskueste
Tämän jälkeen käsitellään erilaisia biomarkkereita, joita syljestä on tutkittu parodontiitin diagnostiikkaa silmällä pitäen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juoksunopeus

syke
sykeanalyysiohjelma
hapenottokyky
laskennallinen
testiharjoitus
mitattua
maksimaalinen
maksimi-syke
submaksimaalinen
määrittäminen
laskukaava
maksimaali
rasittavuus
ammonikin
firstbeat
vo2max
Testiharjoituksessa vastaavalla juoksunopeudella syke ja hapenkulutus olivat matalampia kuin suorassa testissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalsiumhydroksidi

hitaammin
standardikokoinen
erillään
tyreoidektomia
tamponi
sulkeutuminen
tabletti
pääty
vanhuspotilas
tehokkaammin
masennusjakso
pitkäaikainenhaitta
saavi
suuhygienia
glykemiaindeksilkään
hpv-negatiivinen
lääkkeellisesti
sensitiivinen
insuliinivaste
Pulpan välillinen kattaminen MTA:lla on antanut yhtä hyviä hoitotuloksia kuin kattaminen kalsiumhydroksidilla ( 84,85 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähemmän

harvemmin
nopeammin
useammin
pidempään
verrokeilla
todennäköisemmin
kuukausittain
painava
saavi
enemmän
sairastuminen
parodontiittipotilas
lymfoomatyyppi
hitaammin
selviytyminen
kauemmin
P16-positiivisten potilaiden joukossa oli selvästi vähemmän tupakoitsijoita verrattuna p16-negatiivisiin potilaisiin ( taulukko 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korrelaatio

n-back-tehtävä
suoriutuminen
pearson
testaa
diagnoosiryhmä
erotus
tilastollisesti
merkittävyys
potilasryhmä
taka-kasvokulma
ikäpistearvo
Iän ja diagnoosin sekä iän ja sukupuolen välillä ei ollut korrelaatioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esilääkitys

röntgenkuva
neuvonta
hoitotoimenpide
potilasvahinko
tutkimuspotilas
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
tuloksissa
aikuinenpotilas
autologinen
optiveinä
seurantatutkimus
epidemiologinen
tke-lääkitys
kohdalle
alaviisaudenhammas
Esilääkityksen käyttö oli tutkimuksen mukaan varsin vähäistä, noin kahdessa kolmasosassa tähystyksistä ei käytetty mitään esilääkitystä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konsentraatio

koholla
triglyseridipitoisuus
ubikinonipitoisuus
insuliinipitoisuus
paastoglukoosi
seronegatiivinen
bikarbonaatti
hdl-pitoisuus
pharvo
erittyä
henkilöidä
paastoglukoosipitoisuus
anti-fxa
Bikarbonaatti diffundoituu sylkirauhasiin plasmasta, jolloin sen konsentraatio on suurimmillaan stimuloidussa syljenerityksessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lapsiklinikka

päivystysvastaanotto
klinikka
hoitojakso
teho-osasto
poliklinikka
korvaklinikka
hengitystiesairaus
vastasyntya
kätilöopisto
autoimmuunihypertyreoosin
hyks
helsing
parodontologi
erikoistuakoulutus
erikoishammaslääkäri
meilahti
töölö
hoidettu
Lastenklinikan hoitojakson jälkeen 8 potilaalle tehtiin jatkohoitopaikassa tyreoidektomia ja 3 sai radiojodihoidon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mutaatio

primaari-tuumori
säädelläalue
patogeenisuus
alatyyppi
parodontiittää
actinomycetemcomitat
primaarikasvain
katkos
Lisäksi oli vielä yksi 3 ’ U T R - alueen mutaatio, jota ei myöskään löytynyt NCBI:stä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radiojodi

tyreostaatti
moni-solunsalpaajahoito
läpikäydä
leikkaushoito
uusiutua
tyreostaattihoito
eutyreoosin
aloitus
eutyreoottinen
ylläpitohoito
potilainen
solunsalpaajahoito
metotreksaatti
ihottuma
tyroksiinikorvaushoito
Lastenklinikalla hoitonsa saaneet potilaat olivat sairastaneet ennen radiojodin antoa keskimäärin 6,1 vuotta ja olivat 13,8-vuotiaita ( taulukko 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

prevalenssi

pemfigoidipotilas
aivotinfarktiriski
pemfigoidi
syömishäiriöpotilas
keisarileikkaus
yleis-sairaus
sairastuminen
vakavuus
perheenjäsen
diagnoosivaihe
otettu
migreenikohtaus
aivoinfarkti
epileptikko
pemfigoidiin
Tanskalaisessa tutkimuksessa migreenin yhden vuoden prevalenssi oli yhteensä 10 % ( naisilla 15 % ja miehillä 6 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

accenture

ohjausryhmä
sitra
konsulttiyhtiö
husi
kivelä
kilpailuttaa
julkishallinto
kilpailutus
potilastietojärjestelmähanke
epicin
apottaa
ithanke
blogi
hallintoylilääkäri
itjärjestelmä
apottihanke
suosittaa
apotti
internetsivu
Kustannusarvioita voisi tietenkin kritisoida siitä, että ne perustuvat toimittajilta itseltään ( ja Accenturelta ) saatuihin tietoihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plasma

paastoglukoosipitoisuus
triglyseridipitoisuus
pharvo
seronegatiivinen
mmp-8
glukoosipitoisuus
ubikinonipitoisuus
glykosyloitua
oxldl
glukoosikäyrä
värjätä
gingivalis
Analyysissä tutkittiin plasman ubikinonikonsentraation keskiarvoja kahdella eri ryhmällä : henkilöt, jotka on seronegatiivisia A. actinomycetemcomitansille eivätkä koskaan tupakoineet ja seropositiiviset tupakoitsijat..

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilas

lääkehoito
kantasolusiirto
relapsi
leikkaushoito
tyreostaatti
saani
radiojodihoito
ph-positiivinen
hoitovalmius
aikuinenpotilas
radiojodi
koehenkilö
tähystys
moni-solunsalpaajahoito
autologinen
hoitovaste
jatkohoito
allpotilas
Näistä 23 potilasta ( 33,3 % ) ei saanut muuta hoitoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resorptio

verisuonen
kiertyminen
kondrosyytti
leveyskasvu
taurodonti
verisuoni
rustoinen
vapautuminen
happiradikaali
proliferaatio
kasvulevy
apoptoosi
endokondraalinen
( Waltimo-Sirén J. [ 9 ] 2007 ) Ramukssa appositio on voimakkainta takareunassa ja resorptio etureunassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

childri

populatio
beea
wereä
glycemic
peopleä
womi
activityä
exerciseä
insulla
huma
genea
rolla
stutyä
reactio
structureä
dissociatio
copd
muscleä
inflammatio
11 ) Heller S, Valencia-Mayoral P : Treatment of Viral Hepatitis in Children.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähdekoodi

modulaarisuus
cerner
toimittajaloukku
apottihanke
monoliittinen
modulaarinen
pakettituote
julkishallinto
määrittely
tilaaja
frilund
käytettävyys
tuota
otsikoida
kilpailutus
räätälöidä
ohjelmistokehitys
HUS voisi vaatia ehtona, että ostettavan järjestelmän koko lähdekoodi julkaistaan avoimella lisenssillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pehmytkudos

vas.
non-gc
malt-lymfooma
oik.
dd38
t-solulymfooma
horisontaali
alveoliharjanne
sjögren
o2vol
yläleuan
Miehellä leesio sijaitsi limakalvolla ja naisella posken pehmytkudoksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

makrofagi

erittää
stimuloida
lipidi
tsolu
verisuoni
vapautuminen
hyperglykema
Makrofagit stimuloivat sileälihassoluja tuottamaan kollageenia hajottavia entsyymejä, metalloproiteinaaseja ( 39 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aurallinen

hemipleginen
auraton
migreenipotilas
verrokkiryhmä
migreenidiagnoosi
migreeni
tapausryhmä
diagnoosiryhmä
sukupuolijakauma
kokonainenselviytyminen
aivotinfarkti
epilepsia
tapauspotilas
Tapauspotilaalla oli diagnosoitu migreenikyselylomakkeen perusteella auraton, aurallinen ja hemipleginen migreeni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kanyyli

mukaa
pureskella
sykliluku
niukkuus
ylimäärä
paikoillaan
kohdentaa
korjautua
kaviteettää
murrosikä
ylähammaskaari
hammastahna
liikuntatottumus
lasi-ionomeerisementti
hammasharja
toistuvasti
huolellinen
Kanyylin sisällä sijaitsee kertakäyttöinen, steriili valokuitu, jota pitkin kulkeva lasersäde näkyy vihreänä valona kanyylin päässä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

institutio

tekijäförfattare
ravitsemustiede
författare
clinicum
suu-
sisätaudit
laji
nimi
infektiosairaus
subjec
ortodonti
faculdä
arbetets
leukakirurgi
läroämne
lastentauti
jessica
syventää
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyperglykemia

kipuu
vapautuminen
sensoris-diskriminatiivinen
glukoosin
affektiivis-motivationaalinen
tulehdusreaktio
lipidi
ruokahalu
ateriajälkeinen
hyperglykema
neuropaattinen
toksinen
ateroskleroosi
verisuonen
Aterianjälkeiset hyperglykemiat ovat osallisina haiman beetasolujen toimintahäiriöön glukoosin toksisuuden välityksellä ja voivat näin edesauttaa tyypin 2 diabeteksen kehittymistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kymmenen

kahdeksan
seitsemän
ensimmämä
poiminta
seurantaaika
puolen
tuhat
viisi
elinvuosi
kaksikymmentä
vastausaika
diagnoosa
kolmas
ajoittua
paro-status
vastaushetki
elinviikko
Dilataatiot olivat anestesiatähystysten yhteydessä yleisempiä kuin kymmenen prosentin otoksessa ( 7 % ja 2 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuroni

vapautuminen
dopaminerginen
välittyä
aktivoida
sitoutuminen
kohdesolu
sappihappo
sytokiini
komponentti
inhiboida
Kyseinen proteiini on transkription säätelytekijä, joka vaikuttaa mm. neuronien selviytymiseen ja synapsien muodostukseen ( 29 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ientasku

jonkinasteinen
ikuka
alentua
p16-negatiivinen
toinenpuoleinen
annostella
haava
huonontuminen
glykemiaindeksilkään
On todettu, että kompleksien määrä ientaskuissa korreloi ientaskujen syvyyksien kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patogeeni

migreeniin
periytyä
havaitseminen
ilmentyä
asta
hpv-positiivinen
glukoosiaineenvaihdunta
ientaskueste
parodontiita
suurentunut
skitsofrenia
ilmentää
kärsivä
monitekijäinen
kohonne
alatyyppi
( 13, 14 ) Toisaalta parodontiitin patogeenejä havaitaan myös terveillä henkilöillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ttk-ryhmä

ttk-ryhmä
keskustelunavaus
keskusteluketju
likin
ossi
mup-ryhmä
mäntylahtaa
blogikirjoitus
blogi
perusti
kivekäs
mäntylahti
otso
apottaa
otsikoida
mielenilmaus
...siirretäänpä keskustelu tänne : [ linkki Ttk-ryhmään ] ” ( 86 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arch

endocrinol
physiol
pathol
radiol
vasc
epidemiol
infec
endod
oncol
biol
exerc
maxillofac
surg
metab
guka
respir
gastrointest
pediatr
thromb
pract
Arch Intern Med 2007 Apr 23 ; 167 ( 8 ) : 781-787.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkielma

syventää
kansainvälisyys
suu-
kemia
helsinginyliopisto
pilottitutkimus
hammaslääketiede
sisätaudit
osio
jessica
aika
opiskelijanumero
ortodontia
hyks
lääketieteellinen
leukakirurgi
laji
Tuollaiselle pohdinnalle olen varannut tämän tutkielman päätösluvun ( luku 30 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

retentio

avopurennan
palatinaali-ja
kuutonen
luustollinen
maksilta
kaarilanka
braketti
huulipuskuri
maitohampaisto
korkeuskasvu
linguaalikaari
hammasydin
kallistuskulma
ohjain
ylä-ja
hammaskaari
sivusta
dentoalveolaarinen
ristipurenta
( Virolainen K [ 4 ] 2008 ) Avopurennan retentiossa pyritään estämään molaarien puhkeaminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glukoosipitoisuus

insuliinipitoisuus
triglyseridipitoisuus
keski-glukoosipitoisuus
paastoglukoosipitoisuus
paastoglukoosi
erittyä
ateriajälkeinen
koholla
Valitsemalla alhaisen glykemiaindeksin ( GI ) hiilihydraatteja ruokavalioon, voidaan veren glukoosipitoisuutta alentaa diabeetikoilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

imusolmuke

sylkirauhasi
kainalo
primaari-tuumori
pahoinvointi
ientasku
ääniarkuus
sykkivä
nivunen
päänsärky
oksentelu
sylkirauhanen
huonontuminen
seronegatiivinen
verenvuoto
malt-lymfooma
Siksi kaulan alueelle annetaan usein sädehoitoa, vaikka imusolmukkeista ei löytyisi metastaasia ( 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

purentavirhe

oikoakoje
kasvo
diagnosointi
avopurennan
hankintayhteistyö
maitohampaisto
purenta
osallistuahakemus
sosiaalihuollo
hankintasopimus
opintojakso
sivusta
maksilta
luustollinen
erikoissairaanhoito
esittelyteksti
distaalipurennan
ympärivuorokautinen
Helsingin yliopisto / hammaslääketieteen laitos / opintojakso 350054 Purentavirheiden hoito ja oikomiskojeet 2008 Waltimo-Sirén J. [ 3 ] 2007 : Hammaskaaren tilan arviointi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kromosomikävely

dnakirjasto
genominen
perustuva
eristäminen
vektoretti-pcr
ulossuolausmenetelmä
esikäsittely
korkealaatuinen
eristysmenetelmä
käytettävä
monistaa
sovelluksiin
ulossuolaus
promoottorialue
dnajuoste
Näin aikaansaadaan genominen DNA-kirjasto, josta vektoretti-PCR:ään perustuvalla kromosomikävelyllä voidaan monistaa sekvenssiltään aiemmin tuntemattomia DNA-klooneja ( kuva 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

actinomycetemcomit

porphyromonas
aggregatibacter
childri
denticola
glycemic
actinobacillus
genea
rolla
beea
insulla
dopama
activityä
huma
stutyä
infectio
impac
preventio
structureä
wereä
( 18 ) Slots J. Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in periodontal disease : introduction.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskihajonta

ubikinonikonsentraatio
viitearvo
pistearvoerotus
normaali-alue
semikvantitatiivinen
painomuutos
tarvo
vapausaste
muuttu
riskisuhde
syntymäviikko
ca-iona
Taulukossa 2 on esitetty n-back-tehtävien tulosten keskiarvot ja keskihajonnat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytösongelma

käytöshäiriö
kylmä-tunteeton-piirte
itsessään
sairauksiin
kuormittaa
mielenterveys
etiologinen
näinollen
minkävuoksi
vinkuna
havaittaa
kirurgi
mieltää
osatekijä
sylkitesti
Käytösongelmaisilla lapsilla on erilaisia kognitiivisia puutteita, jotka liittyvät käytösongelman oirekuvaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kromatiini

pilkkoa
dnakirjasto
promoottorialue
hajottaa
käytettävä
aikaansaada
kuspiä
parhaiten
säädelläalue
valmistaminen
enhancer-alue
Kineettisellä DNaasi-digestioilla saadut tulokset osoittavat sen, että solujen DNA on alunperin kromatiinina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arbetets

nimi
laji
subjec
titel
läroämne
tekijäförfattare
ortodonti
författare
institutio
aika
sisätaudit
leukakirurgi
ravitsemustiede
suu-
clinicum
helda
suvimaari
infektiosairaus
kurkkutauti
Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika Datum – Month and year 28.05.2012 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 27 Tiivistelmä Referat – Abstract Metabolinen oireyhtymä suurentaa voimakkaasti kardiovaskulaarisairauksien riskiä, ja rasvamaksa on yksi sen ilmentymä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epiteeli

mmp-9
mmp-7
timp-2
mineralisoitua
villityyppi
mmp-3
kruskal-wallis
proliferoiva
korteksi
vuotani
mmp-26
stroomassa
creaktiivinen
anti-fxa
korreloida
MMP-3:n, MMP-7:n ja MMP-26:n esiintyminen epiteelissä ja MMP-9:n stroomassa liittyivät suolen funktionaaliseen toimintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matriksin

metalloproteinaasi
metalloproteinaaan
ictp
creaktiivinen
timp
mmp-8
tomm40
puutos
timp-1
mmp-26
dyslipidemia
tnf-α
takaisiotto
il-6
7 6.2 Matriksin metalloproteinaasin kudosestäjä-1 ( TIMP-1, tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 ) …………………………………………….

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hemolyysi

riskiryhmä
hoitotasapaino
äänihuulipareesi
laukaisema
kärsivä
hampaaton
dmha
sairastuminenriski
sieto
mielialahäiriö
gravenen
ruokavalio-hoitoinen
pemfigoidiin
käänteishyljä
respiratorinen
hypertyreoosin
glukoositaso
Raskaudenaikainen hemolyysi, johon liittyy koholla olevat maksa-arvot ja trombosytopenia ( HELLP-oireyhtymä ), kuuluu myös mikroangiopaattisiin hemolyyttisiin anemioihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useammin

harvemmin
vähemmän
todennäköisemmin
nopeammin
etuosa
spontaanisti
enemmän
täysiaikainen
pidempään
yliaikainen
kuukausittain
suuremmalla
kaksonen
takaosa
pienipainoinen
ei-käyttäjä
synnyttäjä
Erikoislääkärit skopoivat potilaansa useammin kuin erikoistuvat ( 36 % ja 28 %, p = 0.02 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polyyppi

aplastinen
toimenpideluokitus
taustamuuttujittain
leikkaussali
arpoa
vuototaipumus
immunosuppressantti
traumadiagnoosi
tiedonkeruulomake
adenoomapolyyppiseuranta
näkövamma
perussairaus
kuulovamma
kuvautuminen
Muita löydöksiä kyseisellä indikaatiolla olivat polyyppi, tulehduksellinen suolistosairaus sekä karsinooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sylkirauhanen

sylkirauhasi
malt-lymfooma
oksentelu
ääniarkuus
autoimmuunisairaus
leukaluu
pahoinvointi
suhteellisesti
sykkivä
sjögren
gradus
sairasti
atyyppinen
Esiintymispaikan suhteen vertailtiin vain sylkirauhasen ja limakalvojen ( ikenet, posket, kova ja pehmeä suulaki, uvula ja kieli ) leesioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

trombiini

aktivoitua
kohdesolu
bsolu
indusoida
erilaistua
sappihappo
kemiallinen
altistua
tsolu
kiihdyttää
stimuloida
Trombiini on keskeinen molekyyli, joka pystyy säätelemään fibriininmuodostuksen lisäksi myös monien muiden hyytymistekijöiden toimintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ortodontti

erikoishammaslääkäri
tuhat
vastasyntya
kätilöopisto
helsing
teho-osasto
sijoittuminen
ajanjakso
erikoistumisopinnot
ensimmämä
oikomishoito
jatkohoitopaikka
poliklinikka
erikoishammaslääkäreinen
pohjois-pohjanmaa
väkiluku
sivutyö
yths
Jos vain päätoimet huomioitiin, suurin ortodonttien lisätarve oli Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hapenkulutus

maksimaalinen
juoksunopeus
maksimi-syke
testiharjoitus
laskukaava
sykeanalyysiohjelma
syke
mitattua
laskennallinen
submaksimaalinen
vo2max
määrittäminen
hapenottokyky
testaa
maksimaali
Kuva 4. Parhaalla laskukaavalla ( Londeree E = 0 ) ennustetun ja suorassa testissä määritetyn maksimaalisen hapenkulutuksen vertailu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määri

kariogeeninen
kuitu
bsolu
insuliiniherkkyys
sylkeä
kulkeutua
parodontiittipotilas
kompensoida
glukoosituotanto
C. glabrata oli ainoa muista kandidalajeista, joka kykeni tuottamaan karsinogeenisiä määriä asetaldehydiä glukoosista ( 100 mM ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leesio

lymfooa
sylkirauhasi
jonkinasteinen
infarktileesio
viikoittain
leukaluu
spontaanisti
kaksonen
taskukaavio
päänsärkykohtaus
kuukausittain
Plasmablastiseen lymfoomaan sairastunut potilas oli 67-vuotias mies, ja hänellä leesio sijaitsi ikenessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eniten

ravitsemustila
kuolinsyy
yleisimmin
pidempään
kokonaismäärä
ihanteellinen
siirtolainen
lymfoomatyyppi
neljäs
lisätarve
lukuunottaa
vähiten
syömishäiriöpotilas
jatkohoitopaikka
painava
ssri-lääke
( 5 ) Alla olen käsitellyt niitä teemoja, jotka keskustelussa saivat eniten huomiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimushenkilö

havainnollistaa
migreenikyselylomake
allpotilas
tutkimusaineisto
diagnoosiryhmittäin
viitearvotaulukko
apsd-lomake
molekyyligeneettinen
olle
verrokkipotilas
potilasaineisto
valitut
n-back-tulos
logistinen
vastausprosentti
Selittävinä muuttujina regressiomalleissa käytettiin tutkimushenkilöiden ominaisuuksista diagnoosiryhmää, sukupuolta ja ikää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viisaudenhammas

ristipurenta
sivusta
hermovaurio
etu-alue
luustollinen
ristipuren
distaalipurennan
poistoleikkaus
ohjain
dentoalveolaarinen
maitohampaisto
kiinne
murtuma
avopurennan
maitohammas
inkisiivi
terveydentila
( 12 ) Ventä I, Lindqvist C. Viisaudenhampaiden poistoihin liittyvät potilasvahingot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inferior

ankleä
b-serotype
muscleä
mortalityä
dueä
stepwiseä
dysfunctio
sensitivityä
interactio
progressio
profileä
hematopoietic
relatio
amplico
trea
acidemia
d-serotype
temperatureä
obesityä
cannulatio
1997. Inferior alveolar nerve damage following removal of mandibular third molar teeth.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivotinfarkti

migreenipotilas
suolistosairaus
hemipleginen
epilepsia
aurallinen
migreenin
epilepnen
tulehduksellinen
neurologinen
migreeniin
astma
auraton
diagnosoida
yleisyys
pemfigoidi
löydös
tapausryhmä
diabeti
verrokkiryhmä
( Liite 6 ) 6 Pohdinta 6.1 Tutkimuksen tulokset ja ongelmat Tapausryhmän potilaiden aivoinfarktit olivat pääosin lieviä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yläleuka

pehmytkudos
non-gc
sylkirauhasi
malt-lymfooma
täysiaikainen
vas.
sylkirauhanen
oik.
sivuta
alveoliharjanne
ääniarkuus
Suuontelon tapauksista viisi esiintyi pienissä sylkirauhasissa, kolme yläleuan limakalvolla ja yksi alaleuan luussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuropatia

oksidatiivinen
ateroskleroosi
syntyyn
aiheuttaja
retinopatia
altistava
sensoris-diskriminatiivinen
estrogeeni
vaikutuksesta
tulehdusreaktio
puutos
neuropaattinen
patogeneenen
verisuonitauti
Lisäksi neuropatian on havaittu aiheuttavan VTA:ssa molekulaarisia muutoksia, joiden seurauksena opioidien palkitsemistoimintoihin liittyvät vaikutukset vähenevät ( 51 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hybridisaatio

qpcr
kvantitatiivinen
il-6
kasvulevy
puskurikapasiteetti
esikäsittely
ictp
nafld
elisa
histokemiallinen
colx
accumbens
metalloproteinaasi
perustuva
( 25 ) 3.3 In situ hybridisaatio In situ hybridisaatio on menetelmä soluissa ilmentyvien geenien osoittamiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gingivalis

actinomycetemcomitans
actinomycetemcomitat
gingivali
actinomycetemcomit
mmp-8
il-1β
porphyromonas
seronegatiivinen
virulenssitekijä
seropositiivinen
denticola
tsunemitsu
matsumura
aggregatibacter
tnf-α
erittää
albic
Tutkimukset ovat osoittaneet, että Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis kuuluvat parodontiitin pääpatogeeneihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etiologia

inflammatorinen
sepelvaltimotauti
diagnostiikka
migreeniin
patogeneenen
aiheuttaja
tulehduksellinen
parodontiittää
periytyä
pemfigoidiin
syömishäiriö
suolistosairaus
diagnostinen
monitekijäinen
sairastuminenriski
( 3 ) Immuunipuutos on yksi lymfooman etiologiaan vaikuttava tekijä ( 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähetekirje

tarkemmin
tutkimusmenetelmä
omahoitokortti
eritellä
päätelmä
taus
havainnollistaa
osio
soveltuva
potila
taustatekijä
molekyyligeneettinen
valitut
kuvi
suostumus
46. Antaako lähetekirje selvän kuvan siitä, mitä vastaajalta tutkimuksessa odotetaan?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksoni

rs36215895
rs17766354
repeämä
merkitseminen
vastaainelöydös
seitseä
hiilihydraattimäärä
sekuntikapasiteetti
muistihäiriö
cpvamma
viitealue
päänsärkykohtaus
Geenillä on 12 eksonia ja kaksi vaihtoehtoista transkriptia ( 103 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relapsi

lääkehoitojakso
radiojodi
tyreostaatti
radiojodihoito
saani
pysyminen
diagnoosa
hoitovaste
diagnoosivaihe
tyreostaattihoito
ihottuma
uusio-käynti
leikkaushoito
ikävuosi
paheneminenvaihe
uusiutua
eutyreoosin
läpikäydä
elossa
Relapsin jälkeen beetasalpaaja-lääkityksen tarvinneista potilaista yksi ei ollut saanut lääkitystä taudin diagnosointivaiheessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koetin

pilkkoa
cdna
liuottaa
suuri-molekyylimassainen
kohdegeeni
promoottorialue
kuopata
imeytyä
ientaskuneste
korkealaatuinen
ulossuolaus
Vanhempiin tutkimustuloksiin verrattaessa on huomattava, että qPCR-ajoissa on käytetty alukkeiden ja koettimien eri valmistuseriä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

primaarinen

sappitie
hyperplasi
sydänvika
sydäninfarkti
kuorikerros
hydrokefalus
ylähengitystiet
värjäytyminen
munuaissairaus
luusto
morfologi
iskeeminen
yläreuna
särky
kuulovamma
31 1 Johdanto Primaarinen biliaarinen kirroosi ( Primary Biliary Cirrhosis, PBC ) on krooninen kolestaattinen maksasairaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fenotyyppi

selittävä
alaryhmä
potilas-kohtainen
kliinisiin
tunnettu
mielialahäiriö
rasvoittuminen
mieliala
glukoosiaineenvaihdunta
rasvapooli
monitekijäinen
hpv-negatiivinen
keskivartalo
hoitokeino
selitä
vaihtelevuus
Aineistona toimi suomalainen suku, jossa esiintyi sekä migreeniä että epilepsiaa laajasti vaihtelevana fenotyyppinä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

apottihanke

apottaa
tuota
santeri
cerner
kilpailuttaa
potilastietojärjestelmähanke
sirius-selvitys
julkishallinto
kivelä
sirius
husi
ketterä
ohjausryhmä
terveydenhuoltoala
frilund
otsikoida
tuossa
sirius-projekti
18 Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 – asiakirjat Esityslistalla oli 10 kohtaa, joista kohdat 4 ja 5 käsittelivät Apotti-hanketta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stress

chages
exerciseä
structureä
chromat
womi
dila
definitio
closurra
philadelpha
activityä
ankleä
peopleä
glycemic
functio
amplificatio
dueä
organizatio
inductio
gennä
schizophreni
J Trauma Stress 2001 ; 14 ( 4 ) : 817-834.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokoproteesi

remineralisaatio
tehokkai
paikallisesti
kattaminen
pureskelu
poistokuoppa
toiminnallisesti
ohjaaminen
alveolilu
ruoka-aine
täten
sidosaine
magneettikenttä
suotuisa
Tutkimuksen hypoteesi on, että potilaat ovat tyytyväisiä mini-implanttien tuomaan stabiliteettilisään alaleuan kokoproteesissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

soluväliaine

muodostus
tsolu
hyperglykema
ilmentää
aiheuttama
toksinen
alentua
lipidi
verenas
solunsisäinen
glukoosi-
Ne ovat ryhmä sinkkisormientsyymejä, jotka pystyvät pilkkomaan lähes kaikkia soluväliaineen ja tyvikalvon rakenneosasia ( 8 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvo

purenta
kallonpohja
maksilta
purentavirhe
hampaisto
kallistuskulma
luustollinen
ajoittuminen
ylä-ja
kasvumalli
inkisiivi
keski-kasvot
avopurennan
maitohampaisto
hammaskaarten
hammaskaari
sulkeutuva
Helsingin yliopisto / hammaslääketieteen laitos / opintojakso 350051 : Kasvojen kasvu, hampaiston ja purennan kehitys 2007 Waltimo-Sirén J. [ 10 ] 2008 : Retentio oikomishoidossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glukoosi

paastoglukoosipitoisuus
triglyseridipitoisuus
erittyä
insuliinipitoisuus
ldl-kolesterolla
paastoglukoosi
haptoglobiini
koholla
Normaalisti ohutsuolesta verenkiertoon päätyvä aterian glukoosi aiheuttaa haiman beetasoluista sopivan insuliinivasteen, jonka seurauksena glukoosi kulkeutuu verestä kudoksiin ja veren glukoosipitoisuus pysyy aterian jälkeenkin terveen rajoissa ( 6,5-7,2 mmol / l ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

purenta

hammaskaari
luustollinen
ristipurenta
avopurennan
maitohampaisto
maksilta
sivusta
etu-alue
inkisiivi
hampaisto
kasvo
braketti
dentoalveolaarinen
viisaudenhammas
kuutonen
ylä-ja
oikoakoje
( Waltimo-Sirén J. [ 11 ] 2008 ) Maitohampaiston syvällä purennalla on taipumus siirtyä pysyvään hampaistoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sentrifugointi

pipetoida
huuhdella
ajaksi
huoneenlämpö
pesti
paasto
sentrifugoida
kolmena
mittaama
lasillinen
minuua
metyksikkö
keskimmäinen
laimentaa
Tämän jälkeen saostuneet proteiinit poistetaan kolmella suurinopeuksisella ( 18000 x g ), sentrifugoinnilla, kukin kestoltaan 10 sekuntia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leukema

myelooinen
pienilymfosyyttinen
lymfaattinen
b-soluinen
jmml
hodgkin
myelodysplastinen
interproximal
oncogenea
chromosome-positive
t-cell
classificatio
philadelpha
transcrip
neur
leukaema
sectio
dila
( 2 ) Milone J, Enrico A. Treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mitokondrio

aktivoida
sytokiini
vapautuminen
komponentti
ilmentää
elimistö
erittää
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että MLN64 kykenee siirtämään kolesterolia mitokondrioon ja siten myös steroidisynteesiin in vitro ( 7, 15 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suuhygienisti

hoitovalmius
kokonainenhoito
peruskoulutus
ohjeistus
täydennyskoulutus
suuritöinen
ylläpitohoito
ensilinja
hoitotoimenpide
ohjeistaa
motivoida
opiskeluvaihe
hoitosuunnitelma
saama
resurssitpula
heikka
neuvonta
halukkuus
kirurgi
Suuhygienistillä on hyvät valmiudet ja hän tekee vastaanotollani parodontologiset hoi-dot itsenäisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyvikalvo

tsolu
solunsisäinen
lymfosyytti
suureneminen
kalvorakenne
glukoosi-
altistua
muodostus
alentua
olosuhteet
muuntua
Ne ovat ryhmä sinkkisormientsyymejä, jotka pystyvät pilkkomaan lähes kaikkia soluväliaineen ja tyvikalvon rakenneosasia ( 8 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

migreenin

epilepsia
löydös
suolistosairaus
migreeniin
diagnostinen
epilepnen
tulehduksellinen
periytyä
patofysiologia
hemipleginen
aivotinfarkti
neuropatologinen
sepelvaltimotauti
hpv-positiivinen
migreenipotilas
syömishäiriö
( 41 ) Näiden tutkimusten pohjalta voidaan arvella, välittyisikö aurallisen migreenin ja aivoinfarktin yhteys kardiovaskulaaririskitekijöiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oleva

hankittaa
modulaarisuus
toimintamalli
hankintalaki
epäselvyys
husin
itala
räätälöidä
kokonaisratkaisu
käytettävyys
facebook
ensimmäiseksi
suosittaa
vastuuhenkilö
asiakassovellus
kehitystyö
julkishallinto
Tutkimuksen rajoituksena olivat laboratorio-olosuhteet, jotka eivät vastaa suussa olevaa tilaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otaa

lääkäriseura
gummerus
kirjapaino
sosiologia
academia-kustannus
aikakauskirja
ventä
irja
terveyden
suom
opiskelijanumero
elsevier
hammaslääkärilehti
siirtoväki
wiley-blackwell
tuomilehto
Siirtoväen sopeutuminen : tutkimus Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta Helsinki : Otava ; 1952. p. 65-69.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

endoteeli

kohdesolu
glukoosituotanto
sitoutuminen
hyperglykema
vapautuminen
muodostus
proliferaatio
indusoida
estävä
sidosaine
sylkeä
erilaistua
Myös kollageeni IV - ja fibronektiinitasot suurenevat hyperglykemiassa, millä on myös vaikutusta verisuonten endoteeliin ( Cagliero ym. 1988 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pulppa

kattaminen
kokoproteesi
sulkeutuva
sidosaine
kiertyminen
sitoutuminen
ekstraoraaliveto
kasvulevy
remineralisaatio
proliferaatio
paikallisesti
Tämän toimenpiteen tavoitteena on säilyttää pulpan vitaliteetti, jolloin vältytään hampaan juurihoidolta tai poistolta ( 31 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karies

ristipurenta
osittainen
luustollinen
vaiheittainen
avopurennan
kiinne
hoitotulos
hoitovaihtoehto
dentoalveolaarinen
ekskavointi
sivusta
etu-alue
ekstraoraaliveto
pulpaperforaatio
ristipuren
kattaminen
siirtolaisuus
operatiivinen
käytettää
Se on monitekijäinen prosessi, johon vaikuttavat pääasiallisesti karies ja parodontaalisairaudet ( 1,4,5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antisosiaalinen

hampaattomuus
radiologinen
kliinisiin
käytöshäiriö
menettäminen
havainnoida
käytös-häiriöinen
suunielu
pemfigoiti
kaamosmasennus
mielenterveys
tautiryhmä
työmuistaa
mmp-
lisäävä
mielialahäiriö
varhaisvaihe
Tutkimuksen perusteella antisosiaaliseen käyttäytymiseen näyttäisi liittyvän tarkkaavaisuuden ja työmuistin toiminnan häiriöitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

molaari

kuutonen
kulmahammas
keskiviiva
etuhammas
myöhäinenkasvu
puhkeamattoma
kasvupyrähdys
inkisiivi
purentasuhde
hammaskaarten
premolaari
ekstraoraaliveto
ajoittuminen
keski-kasvot
vertikaalikasvu
luutua
hengittäminen
( Heliövaara 2008 ) 4.1.1.2 Sivustan ristipurennan hoito Sivustan ristipurenta sijoittuu kulmahampaiden, premolaarien sekä molaarien alueelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermokanava

kuvautua
ala-viisaudenhammas
päällekkäin
kuvautuminen
erilleen
vertikaalinen
hampainen
alaviisaudenhammas
sivuta
pehmytkudos
panoraamakuva
sykeanalyysiohjelma
taka-kasvokulma
yläleuan
horisontaali
Naisilla hermokanavan kanssa päällekkäin kuvautuvia hampaita oli huomattavasti enemmän kuin miehillä ( 65 % ja 46 %, P = 0,003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

endogeeninen

altistua
muodostus
hyperglykema
tsolu
kohdesolu
erilaistua
muuntua
kiihdyttää
kulkeutua
proliferaatio
beetasolu
toksinen
indusoida
Jos endogeeninen glukoosintuotanto ei ole sama sekä viiteruoan- että tutkimusruoan syömiskerroilla, aiheuttaa se virhettä tulokseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metabolinen

aivovaltimoaneurysma
sepelvaltimotauti
hampaattomuus
estrogeenireseptori
aiheuttaja
rappeutuminen
p16-status
verisuonitauti
diagnostiikka
inflammatorinen
fysiologinen
oksidatiivinen
dyslipidemia
hyytyäjärjestelmä
( 2 ) Laakso M. Metabolisen oireyhtymän uudet kriteerit ja hoito.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fluoresenssi

kontrollinäyte
lisämunuainenkuori
kenttäolosuhde
sykliluku
lisämunuaiskuore
heikosti
saostua
keskimmäinen
kohdegeeni
normaalinen
absorbanssi
verenkiertoa
värjäytyä
kohdalta
kuoppi
proliferoida
laskeminen
qPCR-laite määrittää jokaisen näytteen Ct-arvon ( treshold cycle ), joka kuvaa ajettujen syklien määrää sillä hetkellä kun havaittu fluoresenssi ylittää tietyn raja-arvon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

blogikirjoitus

likin
mup-ryhmä
ossi
mäntylahtaa
ttk-ryhmä
mäntylahti
kivekäs
apottaa
otsikoida
julkaistiin
blogi
keskustelunavaus
otso
keskusteluketju
mielenilmaus
louhelainen
linkki
ylen
( 95 ) Lasse Lehtonenkin kommentoi Ossi Mäntylahden blogikirjoitusta, ja Mäntylahti vastasi Lehtosen kommenttiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patogeneesi

sepelvaltimotauti
patofysiologia
diagnostiikka
metabolinen
tautiryhmä
diagnostinen
hampaattomuus
migreenta
neuropatologinen
genetiikka
hedgehog-signalointi
p16-status
vuodenaikamasennus
ehkäisy
migreenin
( 4 ) 2.3 Patogeneesi Tähänastisissa tutkimuksissa ei ole vielä löytynyt toimivaa mallia, joka selittäisi miksi PBC:ssa epiteelisolukot tulehtuvat ja vaurioituvat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuvautua

päällekkäin
alaviisaudenhammas
erilleen
hermokanava
hampainen
sivuta
kuvautuminen
alaviisaudenhampainen
vertikaalinen
käynnistetty
hla-identtinen
panoraamatomografia
mln64-positiivinen
sisarussiirre
epileptikko
puhkaisu
Naisilla hermokanavan kanssa päällekkäin kuvautuvia hampaita oli huomattavasti enemmän kuin miehillä ( 65 % ja 46 %, P = 0,003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lokus

toinenpuoleinen
ryhmikä
erosi
perheenjäsen
mln64-status
henkilöidä
ilmentyätaso
rasvamaksaa
erityis-vaikeus
ruokahimo
merkityksellinen
histologisesti
tervi
suoriutuminen
Alue oli lokuksen 14q12-q23 proksimaalisessa osassa, eikä selitä aiemmin havaittua assosiaatiota lokuksen distaalisen pään ja epilepsian välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pienipainoinen

kokonainenenergiasaanti
keskonen
hoitopäivä
energiasaanti
vastasyntynyt
painoinen
vähiten
pikku-keskonen
painava
lyhä
painavammi
syntymäpainoinen
synnyttäjä
spontaanisti
yliaikainen
täysiaikainen
Viimeisenä tutkittuna päivänä hoidossa olleista erittäin pienipainoisista keskosista 91,1 % sai energiaa 90 kcal / kg / vrk tai enemmän, hyvin pienipainoisista lapsista kaikki olivat jo ylittäneet 90 kilokalorin rajan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plakki

alentua
ikuka
hyperglykema
ilmentää
altistaa
vaurioitua
ateriajälkeinen
kuitu
Peri-implantiitin esiintymistä tutkittiin mittaamalla kliinisesti plakin määrä, ikenen kunto ja ientaskujen syvyydet mini-implanttien ympäriltä ( 2,3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preventio

actinobacillus
infectio
distributio
evaluatio
chages
dila
chromat
gennä
antipsychotic
structureä
indomethac
closurra
commo
identificatio
maturatio
acyl-coa
maleä
glycemic
activatio
Dental Implant Complications : etiology, prevention, and treatment ; 2010. p. 135-138.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kandidaattigeeni

jatkotutkimuksiin
käänteinenkopiointireaktio
silmämääräisesti
rasituskoe
mittausmenetelmä
menetelm
kudosnäyte
immunohistokemiallinen
molekyyligeneettinen
analysoitaa
aloittaminentodennäköisyys
valitseminen
mallintaa
spektroskopia
SYNE2 on esitelty osiossa 5.3 ( Kandidaattigeenien määrittäminen ja analysointi ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ala-viisaudenhammas

ala-viisaudenhammas
kuvautuminen
hermokanava
päällekkäin
kuvautua
tapausryhmä
horisontaali
sivuta
panoraamakuva
sukupuolijakauma
pehmytkudos
verrokkiryhmä
migreenidiagnoosi
dd38
kuolinsyä
ryhmittäin
Kuvassa 9 on esitetty vasemman- ja oikeanpuoleisten alaviisaudenhampaiden kuvautuminen hermokanavaan nähden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sektio

fakulti
faculdä
universitet
helsingfors
institutio
ravitsemustiede
clinicum
suu-
författare
lääketieteellinen
ortodonti
läroämne
tekijäförfattare
opintojakso
sisätaudit
wmax
infektiosairaus
pienilymfosyyttinen
Aineiston 18 oksitosiinikäynnistetystä 2 ( 11,1 % ) synnyttäjää synnytti sektiolla, nämä molemmat olivat ensisynnyttäjiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universitet

helsingfors
fakulti
faculdä
clinicum
ravitsemustiede
opintojakso
institutio
jessica
hyvinvoinnin
suvimaari
infektiosairaus
dos.
tekijäförfattare
suu-
terveyden
lääketieteellinen
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enteraalinen

neljäs
vointi
energiasaanti
vaativi
happisaturaatio
alahammaskaari
tamponi
riskikäyttäjä
sulkeutuminen
ruokailu
sokerirasituskoe
eutyreoottinen
Enteraalisen energiansaannin todettiin olleen ensimmäisinä hoitopäivinä alle 1001 gramman syntymäpainoisilla lapsilla vähäisempää kuin 1001 – 1500- grammaisina syntyneillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keuhkoahtaumatautipotilas

keuhkopoliklinikka
omatoiminen
keuhkoahtaumatauti
omahoito
omahoitopäivä
aktiivisuusmittari
keuhkoahtaumatautityöryhmä
liikunnallinen
tyrosiinikinaasiestäjä
kuntoutusohjaaja
moni-ammatillinen
kehokoostumusmittaus
fysioterapeutti
kehokoostumusmittari
verinäyte
aktiivisuusmittaus
fysioterapeuttaa
terveysneuvonta
ohjeistus
Ohjauksessa apuna voidaan käyttää uutta keuhkoahtaumatautipotilaan omahoitokorttia ( liite 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patogeeninen

todennetusti
ncbi
patogeenisuus
ihomuutos
elinaika
parodontiitinen
yllämainita
primaarikasvain-mss
vaihtoehtoinen
henkilötiedot
joskaan
kansallisuus
tunnettu
operoida
vantaaaineisto
kopio
puolueeton
tärkeimminen
Muita tietokantojen mukaan todennetusti tai todennäköisesti patogeenisia mutaatioita ei aineistossa ollut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

komplikaatio

ehkäisy
hermovaurio
tulehduksellinen
aiheuttaja
masennus
ph-positiivinen
retinopatia
parodontiita
murtuma
suolistosairaus
pemfigoidi
maailmanlaajuisesti
ikääntyminen
aggressiivinen
gravenen
Yleisin komplikaatioon johtanut toimenpide oli hampaan poistoleikkaus ( 71 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neutrofiili

tsolu
solunsisäinen
hajottaa
fimbrio
ilmentää
suureneminen
nuha
kolesterolipitoisuus
kalvorakenne
lymfosyytti
Kandidan para-aminosalisyylihappo-positiiviset valerihmat tunkeutuvat epiteelin pintasolukkoon ja aiheuttavat pieniä märkäpesäkkeitä ( mikroabsesseja ), jotka sisältävät neutrofiileja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esim.

poly-farmasia
insuliinieritys
lääkkeillä
kaatuminen
toistuva
toimintaohjaus
kuolemariski
vakavi
unihäiriö
vanhuspotilas
tavallisi
pemfigoid
potentiaalisesti
kohdunsisäinen
Vastaavansuuntaisia tuloksia on saatu myös aikaisemmissa tutkimuksissa ( esim. Szalma ym. 2010 ; Nakagawa ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

load

inductio
indomethac
maturatio
antipsychotic
productio
distributio
fixatio
acidemia
hemorrhage
acyl-coa
closurra
locia
quantificatio
chages
morphine-induced
qualityä
commo
estimatio
effects
antipsychotics
Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

apoe

rab23
rs1160985
tomm40
mrna
her2
atp1a2
vo2max
ictp
pat.
värjätä
kossa
timp-1
rs8106922
rs760136
vco2
kalprotektiini
valmistaminen
glukoosiinkubaatio
1.2 APOE Eräs voimakkaimmin sporadiseen Alzheimerin tautiin liittyvistä geeneistä on kromosomissa 19 sijaitseva apolipoproteiinia koodaava APOE ( 5 ), joka esiintyy alleeleina ε2, ε3 ja ε4.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nukleotidi

ympyröidä
geenispesifinen
rs17766354
rs36215895
impulsiivisuuspiirre
alareuna
ct-arvo
jakaantua
syne2-geen
solulysaatti
muistamattomuus
Numerot kuvaavat nukleotidien etäisyyttä transkription aloituskohdasta, + 1 ( 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muun

muassa
työmuistaa
altistava
syntyyn
kemiallinen
dopaminerginen
inhiboida

olkaluu

mineralisoitua
proliferoiva
korteksi
villityyppi
poikue
sykeanalyysiohjelma
solutiheys
kruskal-wallis
firstbeat
mitattua
kokonaispituus
maksimi-syke
Taulukko 2 : Olkaluiden pituudet e16, 5- ja e18, 5-ikäisissä poikueissa Alcian blue / Alizarin red -värjätyissä näytteissä, missä ka = olkaluiden suhteelliset pituudet villityyppeihin verrattuna, s = keskihajonta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keuhkoahtaumatauti

omahoito
lääkehoito
parodontologinen
terveysneuvonta
omatoiminen
omahoitopäivä
tyrosiinikinaasiestäjä
keuhkopoliklinikka
liittyvä
ohjeistus
liikunnallinen
moni-ammatillinen
alkoholinkäyttö
terveysvaikutus
hoitopaikka
päivystyskäynti
ensilinja
Aluksi potilaat pitää saada uskomaan, että elämäntavoilla todella on merkitystä keuhkoahtaumataudin hoidossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitio

kaatuminen
varhaislapsuus
alentua
mmp:i
suuhygienia
insuliinieritys
kariogeeninen
gingiviitti
juominen
laktobasilli
insuliinivaste
Vanhukset, joilla on kognition heikentymää, ovat erityisen alttiita antipsykoottien ja sedatiivien sivuvaikutuksille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirjallisuuskatsaus

migreenta
johdanto
genetiikka
patofysiologia
neuropatologinen
tutkimusmenetelmä
tautiryhmä
sisällysluettelo
siirtolaisuus
logistinen
tutkimusaineisto
sepelvaltimotauti
( 12 ) Koska hermovauriot ovat yleisimpiä vahinkoilmoitukseen johtavia komplikaatiota, aloitetaan kirjallisuuskatsaus tällä aiheella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kliininen

hemolyyttinen
komorbiditeetti
mikroangiopaattinen
astma
allergikko
kemia
obstruktiivinen
migreenta
astmaatikko
keuhkosairaus
raskaudenaikainen
autoimmuunihypertyreoosin
kerääminen
migreenin
teoriaosuus
hengitystiesairaus
hoitokäytäntö
bronkiitti
suunielu
5 Tulokset 5.1 Epidemiologia ja diagnoosia edeltävät kliiniset tiedot Aineiston analysoiduista 70 potilaasta 36 oli miehiä ( 51 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

migreeni

aurallinen
epilepsia
hemipleginen
auraton
aivotinfarkti
astma
suolistosairaus
neurologinen
päänsärky
sairastavilla
periytyä
diagnosoida
Sekä tapauspotilaalla että hänen sisarellaan oli diagnosoitu auraton, aurallinen ja hemipleginen migreeni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ihonalaiskudos

kävelytestitulos
päänsärys
katetrisaatio
metyksikkö
jonkinasteinen
keskimmäinen
rasvamaksaa
kovassa
kävelymatka
minuua
neljäsosa
vointi
infarktileesio
5.3 Primaarit ihonalaiskudoksessa Potilaat, jolla MSS alkoi ihonalaiskudoksen tuumorilla, olivat kaikki naisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilastietojärjestelmähanke

kivelä
husi
julkishallinto
santeri
cerner
otsikoida
apottihanke
epicin
apottaa
kilpailuttaa
kilpailutus
tuossa
ketterä
husin
hirttäytyä
facebook
sirius-selvitys
tuota
blogi
Niin kuin jo edellä sanoinkin, oli potilastietojärjestelmähankkeesta keskustelu pääosin sen kritisoimista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anemia

diabeettinen
hemolyyttinen
mikroangiopaattinen
hodgkin
sepelvaltimotauti
akuuttaa
aivovaltimoaneurysma
verenpainetauti
alzheimer
aivotinfarkti
myelooinen
lymfooma
metabolinen
Diabeettinen mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia ( DMHA ) on hyvin harvinainen diabeteksen aiheuttama komplikaatio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

apotti

sitra
marssi
konsulttiyhtiö
iivanainen
ihmetyttää
blogi
ohjausryhmä
tuplarooli
internetsivu
kivelä
mielenilmaus
otsikoida
ithanke
apottaa
kaksoisrooli
nokialainen
uutiset
potilastietojärjestelmähanke
( s. 2203-2213 ) * 29.9.2012 klo 8 : 33 Harri Juntunen Uusi Suomi, Pelastakaa potilas Apotti – Kuinka julkinen IT uudistetaan?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polymeraasiketjureaktio

kvantitatiivinen
histokemiallinen
mln64-proteiini
bcr-abl1
olka-
dlx3-geenin
qpcr
esikäsittely
elisa
perustuva
tilastoohjelma
digestio
lightcycler
muokkautuminen
Sylkinäytteistä eristettiin bakteeri-DNA:t, jonka jälkeen DNA monistettiin käyttäen kvantitatiivista polymeraasiketjureaktiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hmgcr

cyp11a1
n-back-tehtävä
ilmentyätaso
keittosuolaliuos
pearson
ubikinonipitoisuus
suoriutuminen
koholla
korteksi
ilmentyminen
hiiri
testaa
oxldl
Lisäksi Spearmanin korrelaatiovakiolla tutkittiin, korreloivatko CYP11A1:n ja HMGCR:n ilmentymiset keskenään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hepariini

kontrolliaine
glukoositaso
hyytyäjärjestelmä
harjoitusjakso
glukoosi-
on-solu
saadua
syötyä
mekaaninen
kipukynnys
ylläpitäminen
absorbanssi
Lisäksi tutkimme hepariinin vaikutusta hyytymisjärjestelmään eri menetelmillä, joista osa on vielä kokeellisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ventä

kirjapaino
shehab
gummerus
suom
proffi
hammaslääkärilehti
sedaghatfar
otaa
aikakauskirja
gastrointest
lindqvist
neurobiol
treasurra
lääkäriseura
rhinology
goyal
laryngoscope
( 12 ) Ventä I, Lindqvist C. Viisaudenhampaiden poistoihin liittyvät potilasvahingot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resurssi

ortodonttinen
tukeva
tarvitsema
yhtenäistää
tarjoaja
minimoida
helppokäyttöinen
yhtenäisyys
limbinen
globaali
loppukäyttäjä
tietynlainen
osaksi
speksi
Resurssipula kuormittaa vastaajia myös siten, että he joutuvat vaikeaan tilanteeseen ollessaan välikappaleena hoitoa tarvitsevan potilaan ja resursseja rajoittavan palveluntarjoajan välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mln64

mmp-8
ictp
her2
mrna
metalloproteinaasi
matriksin
tomm40
tnf-α
il-6
rab23
il-1β
startalue
steroidisynteesiin
cyp11a1
Myös MLN64:n on osoitettu kykenevän lisäämään steroidisynteesiä soluviljelykokeissa ( 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rajapinta

moduuli
monoliittinen
toimintatapa
toimintataa
modulaarinen
arkkitehtuuri
pakettituote
modulaarisuus
toiminnallisuus
valma
vanhentua
kustomointi
tilaaja
muokkaaminen
Se mitä potilastietojärjestelmään tarvitaan ovat avoimet rajapinnat ja tietomallit ( kuten tietokantarakenteet ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tähystys

autologinen
anestesiatähystys
tyreoidekon
nasoskopia
onnistuminenaste
allpotilas
kontrollikäynti
palautelomake
migreenikyselylomake
potila
tapausselostus
omahoitopäivä
potilastapaus
esilääkitys
antiviraalinen
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
sairauskertomus
Myös anestesiassa tehtyjen tähystysten osuus oli merkittävä, 10 % kaikista otoksen tähystyksistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

idiopaattinen

perheenjäsen
äänihuulipareesi
saavi
kärsivi
aivotinfarktiriski
hypotyreoosi
leukamurtuma
hpv-negatiivinen
yksilötaso
subkutaanisesti
hpv-positiivinen
panoraamatomografiakuva
kärsivä
glykemiakuorman
aurattoa
riskiryhmä
pemfigoidiin
Vuonna 2009 löydettiin ensimmäinen mikrodeleetio, joka on idiopaattisen yleistyneen epilepsian riskivariantti ( 73 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sairastavilla

parodontiittia
migreenikohtaus
aivotinfarktiriski
pemfigoidi
käänteinenhyljintä
p16-negatiivinen
omaavi
migreeniin
pbc-potilas
aggressiivinen
p16-positiivinen
selviytyminen
parodontiita
ylipaino
suurentua
sairastuminen
ubikinonipitoisuus
aurattoa
Syöpäsairastavuus on kuitenkin korkeampi pemfigoidia sairastavilla kuin verrokeilla ( ilmaantuvuus 5,8–19 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genomi

ääripää
aikaansaaminen
kansallisuus
sykliluku
kaavata
tabletti
lähempänä
otteeseen
tuplareaktio
helpommin
toivottava
paikoillaan
laboratorioolosuhde
erillään
Kuten migreenin kohdalla, myös epilepsialle on hiljattain sovellettu koko genomin kattavaa GWAS-menetelmää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

räätälöinti

valmistuote
uusio-kehitys
kustomointi
vanhentua
frilund
toimittajaloukku
ohjelmistokehitys
tilaaja
modulaarisuus
monoliittinen
pakettituote
räätälöidä
paavolainen
modulaarinen
keskustelija
ohjelmistoprojekti
määrittely
Otso Kivekäs tuntuu ajattelevan, että raskas räätälöinti ei ole ainoastaan toivottavaa ja mahdollista vaan jopa välttämätöntä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

distaalinen

mineralisoitua
proliferoiva
korteksi
villityyppi
kokonaispituus
proliferoida
solumäärä
keittosuolaliuos
vuotani
solutiheyteen
hdl-pitoisuus
vuotamattoma
Kuvassa 2 mutantin hiiren mineralisoitunut korteksi on merkittävästi lyhyempi, distaalinen proliferoiva vyöhyke on pidempi ja hohkaluun mineralisaatio on vähäisempää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hedelmällisyysneuvonta

käyttämä
kopio
neuvonta
vastaaminen
ymmärrettävä
koskien
kommenttikirjoitus
tarkalleen
elämätilanne
motivoida
missään
saama
lisätieto
ongelmatilanne
sisällyttää
sähköpostitse
keskustelija
vastausvaihtoehto
kattavasti
Ainoastaan viisi vastaajista oli sitä mieltä, että hedelmällisyysneuvontaa tulisi antaa kaikille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekundaarinen

hajottaa
esiaste
lukinkalvoalainen
ylähengitystiet
retinopatia
tnf-α
iskeeminen
il-1β
erittää
luusto
heikentyminen
( 15 ) 4 Yhteenveto Sekundaariseen SS:n liittyvän hyposalivaation aiheuttamia suulöydöksiä PBC-potilailla on tutkittu hyvin vähän.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liite

perustelumuistio
hankintayhteistyö
tutkimuslupa
kefalometrinen
yhteenveto
hankintasopimus
sosiaalihuollo
esittelyteksti
hankintailmoitus
lähetekirje
palautelomake
osallistuahakemus
Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 - Esityslista - 5 - Liite 16 : Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannushyötylaskelma – Yhteenveto [ 23.8.2012 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sedaatio

kivulias
varhaislapsuus
johtuva
kudostuho
laktobasilli
dentiinisilta
osatekijä
pahentaa
ennenkaikkea
mmp:i
postoperatiivinen
tautimuoto
sairauksiin
Tärkeää on kuitenkin välttää liiallista sedaatiota, kaatumisia ja yliannostelua hauraimmilla vanhuksilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytetty

neuropatologinen
tutkimuksiin
valitut
soveltuvuus
ifma
havainnollistaa
saatu
validoida
tutkimusmenetelmä
tuloksiin
eritellä
aiemma
taus
genetiikka
päätelmä
logistinen
molekyyligeneettinen
Yksi käytetyimmistä on Demirjianin ja kumppaneiden ( 1973 ) laatima menetelmä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiille

liukeneminen
ikuka
vaurioitua
alentua
hemolyynen
poskihammas
dentiini
verenkiertoa
ientasku
kulkeutua
( 19 ) II : 1 9 vuoden iässä hampaiden kiille oli kellanruskeaa, pehmeää ja kehittymätöntä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työpaikkakunta

syntymäpaikka
syntymäkunta
erikoistuakoulutus
koulutus.wmf
kuntoutusjakso
tutkimusnumero
tutkimushoitaja
lisensiaatea
ryhmäkoti
pohjois-pohjanmaa
työsuhteen
ehl-tutkinto
helsing
hoitoaika
erikoistumisopinnot
vastaushetki
turku-pori
tehohoito
Kuva 18. Oikomishoidon erikoishammaslääkäriksi Kuopion yliopistosta valmistuneiden erikoistumiskoulutusta edeltävät ja valmistumisen jälkeiset työpaikkakunnat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parenteraalinen

elinpäivä
rintamaito
tasoittua
painokilogramma
seurantajakso
eutyreoottinen
toimeenpisi
energiasaanti
elektiivinen
vasemmalla
hoitoviikko
tehne
käyttöaika
beetasalpaajalääkitys
käyntikerta
operatiivisesti
Parenteraalinen energiansaanti hallitsi alussa, mutta väheni hiljalleen enteraalisen ravitsemuksen lisääntyessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

surg

biol
physiol
maxillofac
pathol
clla
endod
endocrinol
radiol
epidemiol
geriatr
guka
oncol
metab
orthop
infec
respir
pharmacol
pediatr
exerc
J Oral Maxillofac Surg 2007 Feb ; 65 ( 2 ) : 333-337.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luottamusväli

stroomassa
pros.yks
timp-3
laihuushäiriö
Syksyllä reseptejä lunastettiin hieman enemmän kuin muulloin ( OR 1,10 ; 95%:n luottamusväli 1,04–1,17 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

impac

activatio
dopama
compariso
detectio
commo
antipsychotic
medicatio
structureä
quantificatio
locia
evaluatio
infectio
validatio
distributio
glycemic
productio
indomethac
genome-wide
rolla
The impact of physical activity on mortality in patients with high blood pressure : a systematic review.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

homotsygootti

paastoinsuliinipitoisuus
ihonalainenrasva
tervi
mboryhmä
lisämunuainenkuori
rappeuttaa
pituuksissa
keskimmäinen
kohoaminen
beetaamyloidi
neuropatologisiin
kohonnut
erosi
oxldl-pitoisuus
kontrollinäyte
Kategoriat olivat suojaavan alleelin ε2 kantajat, neutraalille alleelille ε3 homotsygootit sekä riskialleelia ε4 kantavat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

testiharjoitus

sykeanalyysiohjelma
juoksunopeus
laskukaava
mitattua
testaa
syke
laskennallinen
maksimi-syke
maksimaalinen
merkittävyys
poikue
n-back-tehtävä
taka-kasvokulma
ilmentyätaso
ttesti
pearson
Testiharjoituksessa vastaavalla juoksunopeudella syke ja hapenkulutus olivat matalampia kuin suorassa testissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proteiini

tsolu
elimistö
erittyä
stimuloida
liuottaa
α2-makroglobuliini on maksan ja makrofagien tuottama suuri proteiini, jota löytyy myös syljestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siirtokarjalainen

paikkakuntalainen
ortopedinen
oikomishoito
erikoishammaslääkäri
siirtolainen
pää-
luovutettu
itäsuomalainen
tekonivelleikkaus
sijoittuminen
talvi-
jatkosota
kätilöopisto
kattava
sivutoimi
suuntaus
( 47 ) Jyrkilän tutkimuksesta ilmenee, että siirtokarjalaisten ja kantaväestön maatilat eivät olleet vuonna 1973 vielä kaikissa asioissa samanarvoisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inflammaatio

toiminnallisesti
edesauttaa
homeostaasi
inhiboida
näkeminen
molekulaarinen
suuhengitys
pitkäkestoinen
remineralisaatio
ruoansulatuskanava
periferia
Eläinkokeissa on osoitettu, että CSD voi aktivoida trigeminovaskulaarista systeemiä ( TGVS ) muun muassa neurogeenisen inflammaation kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkemmin

lähetekirje
osio
tutkimusmenetelmä
päätelmä
taus
valikoida
omahoitokortti
eritellä
sopivi
tapausselostus
soveltuva
aiemma
potilasaineisto
hardy-weinberg
eksomisekvensointi
kuvi
tutkimustulos
( 4 ) Tarkemmin edellä mainitusta suvusta tutkittiin 10 sairastunutta ja 2 tervettä perheenjäsentä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syntymäpaino

syntymäviikko
muuttu
pistearvoerotus
katkaisutaso
painomuutos
migreenittöma
riskisuhde
ensisynnyttäjä
mln64-negatiivinen
ubikinonikonsentraatio
testattu
täysaikainen
hba1c
vapausaste
käynnistetty
cnslääke
Syntymäpainot keskihajonnalla mitattuna olivat ryhmissä hyvin samanlaiset ( taulukko 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epilepsia

migreenin
migreeniin
hemipleginen
migreeni
suolistosairaus
tulehduksellinen
migreenipotilas
aivotinfarkti
aurallinen
periytyä
epilepnen
astma
yleisyys
syömishäiriö
aivotinfarktiriski
hpv-positiivinen
Muut tutkimukset eivät kuitenkaan löytäneet yleisiä variantteja, jotka olisivat yhteydessä epilepsiaan ( 69-71 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transkripti

peroksidaasiaktiviteetti
peri-implantiitti
kalvorakenne
on-solu
rasva-
hapettaa
bp180-vasta-aine
muuntua
sekundaari
yli-ilmentyminen
glukoosi-
kontrollinäyte
pilkkoutuminen
saostaa
Geenillä on 12 eksonia ja kaksi vaihtoehtoista transkriptia ( 103 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paremmin

karii
ligaatio
standardikokoinen
parempi
elektro-kauterisaatio
optimaalinen
laatua
kivulias
hahmottaa
tyrehtyä
lähtö-kohtaisesti
jossain
enempää
solusalpaajahoito
vieruskudos
kirurgi
helpommin
Tulokset OptiVeiniä käyttämällä kokemattomat kanyloijat onnistuvat paremmin ( p = 0,049, Taulukko 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perifeerinen

valkea
ylipaino
ikuka
suureneminen
rappeutuminen
glukoosi-
verenas
kuitu
ateroskleroosi
hyperglykema
insuliiniherkkyys
sydän-
alentua
estävä
peroksidaasiaktiviteetti
kipuu
Korealaisessa tutkimuksessa ( 24 ) selvitettiin autologisen, perifeerisen veren soluilla suoritetun kantasolusiirron merkitystä vaikeasti paranevan ja uusiutuvan NHL:n hoidossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

psyykenlääke

dementialääke
antipsykootti
anti-depressantti
epilepsialääke
ei-käyttäjä
autoimmuunisairaus
atyyppinen
masennuslääke
trisyklinen
lymfoomatyyppi
sedatiivi
anksiolyytti
muistisairaus
vuototaipumus
bentsodiatsepiini
suhteellisesti
leukaluu
todennäköisemmin
Taulukko 1. Psyykenlääkkeiden ja antipsykoottien käyttö ( % ) ympärivuorokautisessa hoidossa asuvilla iäkkäillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avautuva

sulkeutuva
endokondraalinen
kiertyminen
remineralisaatio
rustoinen
endoteelisolu
menettäminen
kokoproteesi
homeostaasi
hammasydin
sidosaine
Avautuvassa kasvusuunnassa mandibula kiertyy alas ja taakse, sulkeutuvassa ylös ja eteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolmas

poiminta
eutyreoosi
seitsemän
seuraa
tyreostaattihoito
hoitokäynti
kauterisaatio
kymmenes
jatkohoito
alkuun
kontrollikäynti
nasoskopia
mieluiten
ensimmämä
vuotoepisodi
influenssarokote
alateitse
oikealla
päivystys
Tutkimuksen kolmas solulinja, U937-solulinja on histiosyyttinen lymfooma ( 59 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressiomalli

logistinen
aktiivisuusmittaus
rasituskoe
molekyyligeneettinen
ekstrapolointi
reseptie
parittainen
jatkotutkimuksiin
kudosnäyte
valitut
mallintaa
valitseminen
tutkimusruokavalio
olle
taustatekijä
Selittävinä muuttujina regressiomalleissa käytettiin tutkimushenkilöiden ominaisuuksista diagnoosiryhmää, sukupuolta ja ikää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keittosuolaliuos

acs-ryhmä
solutiheyteen
värjäytyminen
erosi
utesti
mln64-status
sapryhmä
anti-fxa
erityis-vaikeus
pituuksissa
teste
ilmentyätaso
solumäärä
ennustetarkkuus
Dorsaalisen striatumin D2 reseptoreilla oli affektiivis-motivationaalista kipua lievittävä vaikutus kontrolliaineena käytettyyn fysiologiseen keittosuolaliuokseen verrattuna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

triglyseridi

hdl-pitoisuus
anti-fxa
glukoosiarvo
haptoglobiini
paastoglukoosipitoisuus
hdl-kolesterolla
hohkaluu
pwbscore
bikarbonaatti
systolinen
Taustamuuttujista painonmuutos ja triglyseridit ( taulukko 5 ) erosivat merkitsevästi tutkimusruokavalioittain.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transplantatio

muscleä
inflammatio
hematopoietic
ankleä
stepwiseä
beea
womi
exerciseä
excavatio
b-serotype
dysfunctio
mortalityä
peopleä
relatio
philadelpha
interactio
sensitivityä
profileä
c-serotype
Outcome of allogeneic bone marrow transplantation for children with advanced acute myeloid leukemia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oraalinen

glukoosirasituskoe
glukoosikäyrä
keski-glukoosipitoisuus
paastoglukoosipitoisuus
insuliinipitoisuus
mittaama
triglyseridipitoisuus
hba1c
glukoosipitoisuus
huoneenlämpö
metyksikkö
painomuutos
glykosyloitua
sentrifugoida
glukoosiarvo
anto
6 Seerumin insuliinipitoisuus oraalisen glukoosirasituskokeen alussa ( mU / l ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

täysiaikainen

synnyttäjä
yliaikainen
nelinkertainen
alateitse
spontaanisti
osastohoito
maksimi
painoinen
laihuushäiriöpotilas
raskausviikko
harvemmin
minimi
vähiten
sivuta
ensisynnyttäjä
lääkemäärä
pienipainoinen
Ensimmäisen minuutin aikana annettavat Apgarin pisteet olivat 9,9 %:lla yliaikaisena syntyneistä alle 7, mutta vain 5,4 %:lla täysiaikaisista ( P =.027 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

introni

rs36215895
rs17766354
leukakulma
paikantua
viitealue
alakasvotkorkeus
repeämä
jakaantua
päänsärkykohtaus
vastaainelöydös
merkitseminen
agranulosytoosi
dasatinibia
muistihäiriö
Mittaasteikkona paikka kromosomissa 19, geenissä aaltoviiva on introni ja laatikko eksoni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glukoosimonitori

kävelytesti
ajaksi
keski-glukoosipitoisuus
verinäyte
ihonalainen
sokerirasituskoe
tutkimusjakso
pipetoida
harjoitusjakso
paasto
huuhdella
tallentaa
pesti
aktiivisuustaso
kalibroida
aktiivisuusmittari
huoneenlämpö
2 Kahden vuorokauden glukoosimonitorin mittaaman glukoosikäyrän glukoosipitoisuuden keskiarvo ( mmol / l ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kohortti

metaanalyysi
panoraamatomografiakuva
rajatapaus
miespotilas
verrattaa
tutkimusjoukko
jakaantua
aiemp
urd-siirra
perheenjäsen
tuloksissa
prosentuaalinen
kuumekouristus
erotella
lymfoomatyyppi
rs36215895
7.4. Vahvuudet ja heikkoudet Tämä tutkimus oli tyypiltään poikkileikkaustutkimus ( cross-sectional ), jossa kohorttina olivat helsinkiläiset ympärivuorokautisen hoidon asukkaat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitovaste

ihottuma
diagnoosivaihe
antiviraalinen
potilainen
dermatologinen
kävelymatka
läpikäydä
hoitotasapaino
pemfigoidiin
syöpätauti
kävelytestitulos
diabeti
aikuinenpotilas
syömishäiriöpotilas
hypertyreoosin
Pegyloidun interferonin ja ribaviriinin yhdistelmähoidolla saavutettiin 39-90 % hoitovaste C-hepatiittia sairastavilla lapsilla ( 12, 34 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normaalijakauma

n-back-tehtävä
utesti
ryhmikä
testaa
kruskal-wallinen
koulumuoto
mln64-status
merkityksellinen
taka-kasvokulma
kipuvaste
testattu
normaalinen
suuremmalla
ilmentyätaso
Testit vahvistivat, että pistearvoerotuksen jakauma eroaa normaalijakaumasta ja takakasvokulman jakauma on normaalinen ( taulukko 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olemassa

millään
sopiva
valintakriteeri
kiinnostava
räätälöidä
mielekäs
lisätutkimus
tavalla
vertaaminen
otaksu
sirius-projektti
muokkaaminen
sisällyttää
vertautua
brax
kaiketi
jälkikäteen
juuria
itala
Jo olemassa olevaan kasvaimeen se voi vaikuttaa ennustetta huonontavasti ( 7, 33 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttuja

laskukaava
saatu
testaa
mitattua
analyynen
ttesti
testiharjoitus
pearson
määritys
ikäpistearvo
tilastollinen
määrittäminen
juoksunopeus
maksimi-syke
apsd-lomake
erotus
takakasvokulma
Selittävinä muuttujina regressiomalleissa käytettiin tutkimushenkilöiden ominaisuuksista diagnoosiryhmää, sukupuolta ja ikää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ilmentyminen

cyp11a1
hmgcr
ilmentyätaso
välistä
pearson
fysiologinen
keittosuolaliuos
testaa
estrogeenireseptori
proliferoida
kruskal-wallinen
histologinen
kliinisesti
Vaikuttaa siltä, että WRAP53 geenin ilmentyminen on muuntunutta useissa syöpätyypeissä ( 52,53,54 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biostatistiikka

taulukoida
perustamisvuosi
kerua
laatuvarmistus
julkaisda
tarjoaminen
microsoft
lausunta
projektihallinta
sairauskertomustieto
retrospektiivisesti
tehtyyn
potilasvakuutuskeskus
listaus
suullinen
taus
demografinen
tarjoamia
kemia
Yksikään pienistä yrityksistä ei tarjonnut biostatistiikkaa ja tietojen hallintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyreostaatti

radiojodi
lääkehoitojakso
moni-solunsalpaajahoito
jatkohoito
eutyreoottinen
relapsi
eutyreoosin
läpikäydä
paheneminenvaihe
uusiutua
ylläpitohoito
induktiohoito
influenssarokote
leikkaushoito
uusio-käynti
ohjeistaa
diagnoosa
mieluiten
Nämä kaikki potilaat olivat saaneet hoitona ennen remissiota vain tyreostaatteja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metastaasi

histologisesti
heikosti
huonontuminen
erityinenvaikeus
laktobasilli
toinenpuoleinen
kohoaminen
muistamattomuus
värjäytyminen
yhteensopimattomuus
joskaan
beetasalpaaja
regressoitua
primaarikasvain
migreeniaura
ikenet
Siksi kaulan alueelle annetaan usein sädehoitoa, vaikka imusolmukkeista ei löytyisi metastaasia ( 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuspotilas

optiveinä
tarvittava
pistemäärä
parodontaalistatus
jakaantua
kohdalle
hoitotoimenpide
enteraali
lukuunottaa
pisto
erotella
kemosädehoito
toimenpidekoodi
aikuinenpotilas
ssri-lääke
kantasolutuki
myöhäinen
ylläpitohoito
Tutkimuspotilaiden vanhemmat saivat informaatiokaavakkeen, jossa oli tietoja tutkimuksesta ja he saivat myös tilaisuuden esittää kysymyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ventraalinen

striatumi
stimulaatio
stimulointi
dopaminerginen
affektiivis-motivationaalinen
lievittää
elektro-fysiologinen
affektiivis-motivationaali
endokondraalinen
tiedonvälitys
fysikaalinen
verisuoniseinämä
cd19
sensoris-diskriminatiivinen
silia
Ventraalisen striatumin D2 reseptorien aktivaatio ei vaikuttanut merkittävästi neuropaattiseen affektiivis-motivationaaliseen kipuun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

associatio

organizatio
definitio
dila
cavityä
periodontology
merkel
epilepsyä
chromat
conduc
actinobacillus
canadian
preventio
erosio
womi
sociedä
respiratotyä
communityä
evaluatio
Journal of the American Dental Association 135 ( 3 ), 312-318.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reseptori

stimulaatio
striatumi
neuropaattinen
dopaminerginen
affektiivis-motivationaalinen
lievittää
kasvutekijä
sensoris-diskriminatiivinen
accumbens
kondrosyytti
vapautuminen
Eläinkokeissa on osoitettu, että accumbens tumakkeen D2 reseptorien stimuloiminen lievittää inflammatorista kipua ( 47 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diagnosointi

ehkäisy
tautiryhmä
terveydenhoitaja
omahoitokortti
parodontium
genetiikka
potila
avopurennan
bronkiitti
palliatiivinen
kallolateraaliröntgenkuva
patofysiologia
varhainendiagnostiikka
distaalipurennan
histopatologinen
diagnostiikka
( 15 ) Hyposalivaation diagnosoinnin kliinisiin testeihin kuuluvat kysymykset potilaalle, suun terveydentilan tarkistus ja sylkirauhasten palpointi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

probe

isolatio
genome-wide
apolipoprone
sybr®
estroki
validatio
activatio
sjögri
detectio
characterizatio
mortalidä
compariso
dopama
smokea
medicatio
impac
whpa
evaluatio
commo
bursi
A reporter and a quencher molecule are attached to the probe.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vas.

oik.
non-gc
t-solulymfooma
sjögren
pehmytkudos
dd38
normaali-alue
liitetaulukko
Kuva 2. Beeta-amyloidin kertymä ( vas. ) sekä NIA-RI-kriteerein todettu Alzheimerin taudin esiintyminen APOE3-populaatiossa rs405509-polymorfismin ( ” -219” ) genotyypin suhteen ( 8 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antigeeni

aivoi
ientaskuneste
edesauttaa
ientaskueste
kariogeeninen
mekaaninen
syöpäsolu
häiriintyä
kontrollinäyte
tsolu
ravintoaine
Kun elimistö kohtaa saman antigeenin uudestaan, tuottavat B-solut auttaja-Tsolujen avulla tehokkaampia ja spesifisempiä IgG-luokan vasta-aineita ( Zinkernagel 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vastasyntynyt

ennenaikainen
raskausaika
lymfooa
sairastuminen
vähiten
kuukausittain
sairastaaaika
hoitopäivä
happisaturaatio
keisarileikkaus
raskausmyrkytys
lyhä
infarktileesio
kokonainenenergiasaanti
alveoliharjanne
Sikiön ja vastasyntyneen vointiin synnytyksen käynnistämisen on voitu todeta vaikuttavan vain hiukan tai ei ollenkaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karsinooma

ewinki
hbsag
riisivanukas
gradus
kuulovamma
opioiti
kehitysvamma
veriuloste
hbeag
mln64-ryhmä
esitettytaulukossa
sykkivä
pulpiittää
lymfoblastinen
kielekerekonstruktio
Muita löydöksiä kyseisellä indikaatiolla olivat polyyppi, tulehduksellinen suolistosairaus sekä karsinooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radiojodihoito

leikkaushoito
solunsalpaajahoito
radiojodi
moni-solunsalpaajahoito
poistoleikkaus
potilainen
tyreostaattihoito
eutyreoosin
kirurginen
lapsipotilas
jatkohoito
peruskoulutus
relapsi
hoitovaste
uusio-käynti
lääkehoitojakso
ylläpitohoito
läpikäydä
eutyreoottinen
Lastenklinikan hoitojakson jälkeen 8 potilaalle tehtiin jatkohoitopaikassa tyreoidektomia ja 3 sai radiojodihoidon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusasetelma

tuloksiin
potilasaineisto
selkuka
virhelähde
tutkimuksiin
tuloksissa
tutkimusruokavalio
samansuuntainen
validoida
potilasmäärä
valitut
aiemma
Lisäksi tutkielmassa on yksi liite, jossa tarkastellaan julkaistujen alaviisaudenhammastutkimusten aineistojen ja tutkimusasetelmien eroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tulehdussolu

sileälihassolu
rappeutuminen
estrogeenireseptori
tulehdusreaktio
5.3.2 Estrogeenien vaikutus tulehdussoluihin Estrogeeni vähentää tulehdussolujen, erityisesti neutrofiilien kerääntymistä vahingoittuneeseen verisuoneen ( 55 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leuanalussylkirauhanen

t-solulymfooma
non-gc
vas.
oik.
dd38
liitetaulukko
o2vol
Tapauksista 80 % esiintyy korvasylkirauhasessa, 16 % leuanalussylkirauhasessa ja loput kielenalussylkirauhasessa sekä pienissä sylkirauhasissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glykemiains

riisi
verrattaa
glykemiaindeksilkään
merkityksellinen
potilasmäärä
sairaat
tutkittavilla
yksilötaso
ryhmikä
parodontiittipotilas
migreeniaura
rasvamaksaa
normaalinen
perheenjäsen
Ruoilla, joissa on paljon liukoista kuitua, on alhainen glykemiaindeksi ( Jenkins ym. 1987 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

primaari

sekavuus
aivoi
syöttösolu
syöpäsolu
edesauttaa
autonominen
ientaskuneste
ilmentää
( 12,13 ) On havaittu, että Rab23opb2-mutanteissa soluissa primaarin silian muodostuminen on tavanomaisesta poikkeavaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehitysnopeus

kasvurotaatio
rasvapooli
menettäminen
psykososiaalinen
fysiologinen
vaikeusaste
mmp-
keskivartalo
hyytyäjärjestelmä
selittävä
hampaattomuus
ikä-
rappeuttaa
rasvoittuminen
solutuho
Tässä työssä pyrittiin selvittämään, onko kasvurotaation suunnalla yhteyttä hampaiden kehitysnopeuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histogrammi

laboratorioparametri
ilmentyätaso
parittainen
jaksoittain
rasittavuus
n-back-tulos
käänteinenkopiointireaktio
kipuvaste
valitut
takakasvokulma
ikä-
immunohistokemiallinen
taka-kasvokulma
Histogrammilla määritetty tasanne on arvio tilanteesta, joissa puolet pikselin sisällöstä on rasvaa ja puolet muuta kudosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoidettu

chepatiitti
hoitoaika
diagnoosihetki
vastasyntya
kokonaismäärä
nenäverenvuoto
pikku-keskonen
sairastava
bhepatiitti
laitoshoito
autoimmuunihypertyreoosin
sairaalakäynti
edeltävä
tehohoito
syöpätauti
jatkohoitopaikka
päivystyskäynti
Mukana on sekä Lastenklinikalla hoidetut että myöhemmin muissa sairaaloissa hoitoa saaneet potilaat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekvenssi

kontrollinäyte
ientaskuneste
ientaskueste
absorbanssi
kohdegeeni
mekaaninen
isoformi
aivoi
sykliluku
monistuminen
syöpäsolu
promoottorialue
bakteerilaji
entsymaattinen
Tutkimuksista neljä pohjautui 16S-rRNA sekvensseihin ( 25-28 ), ja yksi kertaalleen genomissa esiintyvään sekvenssiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nivelkierukkaleikkaus

teko-nivelleikkaus
nivelrikko
tekonivelleikkaus
tuberkuloosikuolema
ortopedinen
hampaistoikä
lääkäritiheys
kuolemantapaus
ikävuosi
tuberkuloosikuolleisuus
alueittain
75-79-vuotiailla miehillä polven nivelkierukkaleikkausten määrä kasvoi vuosina 2000-2008 huomattavan paljon muihin ikäryhmiin verrattuna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metaboli

kohdunsuu
derivaatta
laboratorioparametri
yläreuna
snp:i
näkövamma
philadelphiakromosomi
myopatia
solulinja
vertikaalisuhde
sydänkatetrointi
potilastyytyväisyys
tulehduskipu-ja
esikäsitellä
2 Kirjallisuuskatsaus 2.1 Laktaatin metabolia Rasituksen aikainen lihastyö vaatii energiaa adenosiinitrifosfaatin ( ATP ) muo-dossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parodontologinen

suuhygienisti
lääkehoito
terveysneuvonta
alkoholinkäyttö
keuhkoahtaumatauti
hammaslääkäri
ohjeistus
hoitovalmius
autoimmuunihypertyreoosin
peruskoulutus
laryngiitti
resurssitpula
hoitosuunnitelma
jatkoseuranta
omahoito
ympärivuorokautinen
käyttämä
Ohjeita ei ole annettu, mutta en halua tehdä parodontologisia hoitoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laskimo

verrannollinen
mekaaninen
annostella
yksinään
standardikokoinen
laktobasilli
glukoositaso
poissulkea
biologisesti
kokki
ruko
glykemiaindeksilkään
erityinenvaikeus
postoperatiivinen
parantuminen
niukkuus
sensitiivinen
5 % potilaista oli apuun kutsutulla lääkärilläkin ollut vaikeuksia saada laskimoa kanyloitua ( 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avomurtuma

kaamosmasennus
pitkäaikaisvaikutus
tuloksissa
yliaikaisuus
pemfigoidiin
lapsuusikä
selkuka
systemaattinen
masennusjakso
vääristää
lääkeryhmä
hpv-positiivinen
seurantatutkimus
potilas-kohtainen
kärsivi
selitä
tyreoidektomia
Oletuksenamme oli, että iäkkäämmät potilaat saisivat nilkan avomurtuman nuoria useammin matalaenergiaisella vammamekanismilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inhibitio

bcr-abl
insig-1
pthrp
imatinib
biodentine
forame
dlx3
scn1a
prematureä
densityä
membranna
dasatinib
lipoprone
ovaleä
morpha
doubleä
indirec
tarki
stimulatio
Tämä johtaa siihen, että meneillään olevaa käyttäytymistä pyritään estämään ( englanniksi behavioral inhibition ) ja käyttäytymistä muuttamaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seurantaaika

mediaaniikä
pysyminen
seitsemän
elossa
tuhat
kaksikymmentä
viisitoista
vuotoepisodi
elinvuosi
ikävuosi
diagnoosa
yksivuotias
hoitoaika
lääkäritiheys
Yhdellä potilaalla todettiin MSS vasta obduktiossa ( ei seuranta-aikaa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hammas

viisaudenhammas
yläleuan
maitohampaisto
luustollinen
purenta
maitohammas
hampaisto
etuhammas
vertikaalinen
hermokanava
kallonpohja
ristipurenta
kielihermo
ristipuren
horisontaalinen
( 19 ) II : 1 9 vuoden iässä hampaiden kiille oli kellanruskeaa, pehmeää ja kehittymätöntä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitovalmius

suuhygienisti
heikka
ylläpitohoito
täydennyskoulutus
kokonainenhoito
ensilinja
moni-solunsalpaajahoito
ohjeistaa
vieruskudos
solusalpaajahoito
ajanpuute
halukkuus
tyroksiinikorvaushoito
opiskeluvaihe
peruskoulutus
solunsalpaajahoito
jatkoseuranta
hoitosuunnitelma
Sen vuoksi on huolestuttavaa, että 86 % kaikista vastaajista kokee hoitovalmiutensa implanttien vieruskudosten hoitamisessa ainoastaan tyydyttäviksi tai heikoiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

divertikkeli

aivokasvain
arpoa
adenoomapolyyppiseuranta
ryhmittäin
esitettytaulukossa
wilmsin
aplastinen
kuulovamma
rabdomyosarkooma
hbsag
riisivanukas
etu-
b-hepatiittää
intronimutaatio
Löydös Lkm % Normaali 6 40 IBD 2 13 Polyyppi 1 7 Divertikkeli 2 13 Muu 3 20 Ei löydöstä, tähystys epäonnistunut 1 7 Yhteensä 15 100 Anemia oli merkitty indikaatioksi 8 ( 4 % ) tähystyslausuntoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

edellämainittu

epidemiologinen
röntgenkuva
ihomuutos
liittyen
prekliininen
radiologinen
varmistaminen
manuaalisesti
tutkimusryhmä
tutkimuksiin
strukturoida
hoitohistoria
ruokapäiväkirja
saama
yhteneväinen
Edellä mainittujen lisäksi kahdelle potilaalle suositeltiin jatkohoitopaikassa leikkaushoitoa, mutta he kieltäytyivät siitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diabetes

alzheimer
sepelvaltimotauti
diabeetikko
ehkäisy
hyperlipidemia
hodgkin
epilepnen
diabeettinen
ruokavalio-hoitoinen
diabeti
poretabletti
patofysiologia
nafld
Yleisimmät diagnoosit olivat verenpainetauti, tyypin 2 diabetes ja sepelvaltimotauti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kallonpohja

vertikaalinen
kallistuskulma
ylä-ja
yläleuan
kondyyli
leveyskasvu
horisontaalinen
alainkisiivi
kasvumalli
luinen
käynnistyminen
etukallonpohja
Yläleuan todettiin olevan kooltaan normaali ja sijaitsevan ortognaattisesti kallonpohjaan nähden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anamneesi

lääkeryhmä
hoitopäätös
epidemiologinen
hoitohistoria
systemaattinen
huspiiri
liikuntapäiväkirja
olle
parodontium
sairauskertomustieto
suomenhammaslääkäriliitto
aktiivisuusmittaus
strukturoida
epämukavuus
karkeasti
suostumus
Kliinisessä osuudessa käsitellään anamneesia, kliinistä tutkimusta ja kefalometristä analyysiä sekä esitellään potilastapaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hankintailmoitus

osallistuahakemus
hankintayhteistyö
hankesuunnitelma
sirius-projekti
sosiaalihuollo
asiakas-
potilastieto
kustannushyötylaskelma
alihankkija
potilastietojärjestelmäpalvelun
esittelyteksti
tuplarooli
hankintasopimus
mielenilmaus
apotti
Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 - Esityslista - 5 - Liite 1 : KUNTIEN JA HUS : N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA – Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen [ 31.8.2012 Ohjausryhmän hyväksymä ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solukalvo

aktivoida
vapautuminen
tsolu
sappihappo
kohdesolu
aktivoitua
erilaistua
indusoida
stimuloida
Soluviljelyissä on osoitettu MLN64:n yli-ilmentymisen muuttavan solukalvon kolesterolipitoisuutta ( 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oikomishoito

erikoishammaslääkäri
helsing
kätilöopisto
ortodontti
vastasyntya
siirtokarjalainen
erikoistumisopinnot
pohjois-pohjanmaa
väkiluku
töölö
jatkosota
talvi-
endoskopiayksikkö
erikoishammaslääkärä
puolen
nainenklinikka
Vain joka viidennessä terveyskeskuksessa työskentelee oikomishoidon erikoishammaslääkäri, ja ortodonttisten palveluiden alueellinen jakautuminen Suomessa on epätasaista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypertrofinen

proliferaatio
kasvulevy
happiradikaali
erilaistua
mesenkymaalinen
tsolu
muuntua
endoteella
taurodonti
Yksinkertaisesti toistettavaksi menetelmäksi osoittautui suorittaa mittaus proliferoivan ja hypertrofisen vyöhykkeen rajalta luun päähän ( Kuva 3A ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

accumbens

bcr-abl
stimulaatio
striatumi
kasvutekijä
dopaminerginen
il-6
biodentine
dasatinib
lievittää
imatinib
aktivoida
Eläinkokeissa on osoitettu, että accumbens tumakkeen D2 reseptorien stimuloiminen lievittää inflammatorista kipua ( 47 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toksisuus

suuhygienia
pureskelu
paikallisesti
lihasmassa
ruokahalu
johtuva
pahentaa
biologinen
uusiutuminen
ilmaantuminen
psyykkinen
farmakologinen
valmiste
mekaaninen
vakavuusaste
hyposalivaatio
Koko materiaalissa kuolemista 53% johtui hoidon toksisuudesta ( TRM = treatment related mortality ) ja 43% taudin relapsoitumisesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ateroskleroosi

muodostus
kipuu
hyperglykema
ilmentyä
verisuonitauti
vaikutuksesta
ylipaino
sensoris-diskriminatiivinen
sydän-
estävä
tulehdustila
parodontiita
ilmeneminen
aiheuttava
12 potilaalla syynä oli sydänperäinen embolia, yhdellä suuren valtimon ateroskleroosi ja kolmella mikroangiopatia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

soluvälitila

tsolu
solunsisäinen
muodostus
hajottaa
endoteella
autonominen
altistua
ilmentää
beetasolu
ilmentyä
Tarkasti säädelty joukko soluja erittää hedgehog-ligandeja soluvälitilaan, jossa liukoiset molekyylit diffundoituvat kohdesolun solukalvon reseptoriin ( 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glukoosisieto

diabeetikko
auraoire
ruokavalio-hoitoinen
henkilöidä
särky
diagnosoida
ubikinonipitoisuus
periytyä
paastoglukoosi
parodontiittää
glukoositaso
migreeniin
diabeti
seitseä
suolistosairaus
Insuliiniresistenssi ja hyperinsulinemia ovat patofysiologiset päälöydökset henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaste

ja/tai
inflammatorinen
suuhygienia
retinopatia
pahanlaatuinen
murtuma
psyykkinen
gravenen
taudinkuva
silmäoire
käänteinenhyljintä
aggressiivinen
särky
hyposalivaatio
farmakologinen
Kahdella potilaalla ei todettu vastetta antiviraaliselle hoidolle, heistä toisella oli tyypin 1a ja toisella tyypin 2b virusinfektio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

raskausviikko

ensisynnyttäjä
maksimi
synnyttäjä
alateitse
osastohoito
täysiaikainen
painoinen
gestaatioiät
minimi
hengityskonehoito
apgari
painomuutos
syntymäpainoinen
Synnytyksen käynnistäminen on yleisempää 42 raskausviikkoa ylittäneillä kuin muilla raskausviikoilla synnyttäneillä ( 1,9 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sensitisaatio

kaatuminen
katkeaminen
fimbrio
epänormaali
kolesterolipitoisuus
laihtuminen
poistoalue
mikrovaskulaarinen
hidastuminen
veriaivoeste
syöttösolu
symptomaattinen
uvsäteily
( 4,11 ) Sentraalinen sensitisaatio liittyy selkäytimen takasarvessa olevien sekundääristen kipuneuronien herkistymiseen ja reseptiivisten kenttien kasvamiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

subjec

laji
arbetets
nimi
aika
ortodonti
läroämne
tekijäförfattare
titel
institutio
ravitsemustiede
sisätaudit
författare
clinicum
leukakirurgi
suu-
suvimaari
infektiosairaus
helda
kurkkutauti
Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika Datum – Month and year 28.05.2012 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 27 Tiivistelmä Referat – Abstract Metabolinen oireyhtymä suurentaa voimakkaasti kardiovaskulaarisairauksien riskiä, ja rasvamaksa on yksi sen ilmentymä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kilpirauhanen

puhkeaminen
retinopatia
paikallisesti
hyperglykema
psyykkinen
hengitystie
elimistö
vaurioitua
vajaatoiminta
( 2 ) Kilpirauhasen totaalipoiston jälkeen muun muassa Gravesin taudin silmäoireet paranevat tehokkaasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kivekäs

otso
ossi
mäntylahtaa
blogikirjoitus
mup-ryhmä
keskustelunavaus
peltomäki
likin
ttk-ryhmä
louhelainen
perusti
keskusteluketju
lyytinen
Kivekkään lähtökohta taas on se, että epäonnistuminen aiheutuu ( ennen muuta ) toimittajaloukusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leukosyytti

bp180-vasta-aine
peroksidaasiaktiviteetti
kalvorakenne
hapettaa
maksaarvo
rasva-
paksuuntua
peri-implantiitti
serotoniinijärjestelmä
tulehdusvaste
tulehdusvälittäjäaine
hammas-peräinen
adheesiomolekyyli
Leukotoksiinilla on suora tuhoava vaikutus isännän puolustussolujärjestelmään, lähinnä monosyytteihin ja polymorfonukleaarisiin leukosyytteihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtuen

ennenkaikkea
haasteellinen
sulkumenetelmä
selittävä
biologisesti
hoitokeino
täten
hankaloittaa
riskikäyttö
rasvamaksa
potentiaalinen
parantuminen
sylkitesti
löytyminen
sosioekonominen
glukoosiaineenvaihdunta
Tästä johtuen juoksun taloudellisuus voi olla erilainen suorassa testissä ja testiharjoituksessa ( 16,52 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toistettavuus

mln64-status
erosi
kipuvaste
mboryhmä
ilmentyätaso
perheenjäsen
hapenkulutusero
kenttäolosuhde
aktiivisuustaso
tervi
erityis-vaikeus
päätemuuttuja
glykemiakuorman
rasittavuus
kokonaispisteet
kävelijä
katetrisaatio
koulumuoto
Näytteet lähetettiin pakastettuna Kansanterveyslaitoksen Analyyttisen biokemian laboratorioon analysoitavaksi ja analysoitiin mikropartikkelientsyymi-immunologisella menetelmällä ( sarjojen välinen toistettavuus CV % = 5,6 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modulaarinen

monoliittinen
arkkitehtuuri
määrittely
pakettituote
modulaarisuus
vanhentua
kustomointi
räätälöidä
valmistuote
valmisohjelmisto
ohjelmistokehitys
toiminnallisuus
moduuli
asiakassovellus
muokkaaminen
toimintataa
tilaaja
Modulaarisuus ja avoimet rajapinnat Keskustelussa toistui – suorasti ja epäsuorasti – ajatus siitä, että potilastietojärjestelmän tulisi olla rakenteeltaan modulaarinen [ monoliittisen sijaan ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekvensointi

vektoretti-pcr
eristysmenetelmä
cd19
lightcycler
ekstraktio
eristäminen
minitimplantti
olka-
tyrosiinikinaasi
kalsiumsilikaattipohjainen
aktivointi
korkealaatuinen
perustuva
estyä
keinotekoinen
kokeellinen
kerätyä
3.11 DNA sekvensointi ja tietokantahaut Kloonattujen DNA-fragmenttien emäsjärjestys eli sekvenssi selvitettiin automaattisella DyeDeoxyTM Terminator Cycle sekvensoinnilla ( ABI-310, Applied Biosystems, USA ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antipsykootti

atyyppinen
psyykenlääke
ei-käyttäjä
rekisteriluovuttaja
trisyklinen
anti-depressantti
puhkaisu
dementialääke
epilepsialääke
anksiolyytti
masennuslääke
sedatiivi
suhteellisesti
käynnistetty
suur-kulutus
hypnootti
opioiti
Taulukko 1. Psyykenlääkkeiden ja antipsykoottien käyttö ( % ) ympärivuorokautisessa hoidossa asuvilla iäkkäillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

familiaalinen

inflammatorinen
sairastuminenriski
riskiryhmä
monitekijäinen
asta
hpv-positiivinen
pbc-potilas
symptomaattinen
neuropatologisiin
periytyä
sieto
timp-
kohonnut
glykemiavaste
laukaisema
potilas-kohtainen
Familiaalinen hemipleginen migreeni ( FHM ) periytyy autosomaalisesti ja dominoivasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ylläpitohoito

ohjeistaa
kokonainenhoito
tyroksiinikorvaushoito
halukkuus
vastaanottokäynti
tyreostaattihoito
motivoitua
oireilla
parodontaalistatus
savuttomuus
vaativi
moni-solunsalpaajahoito
täydennyskoulutus
laboratorioarvo
paheneminenvaihe
avohoito
myöhäinen
Tärkeintä ylläpitohoidossa on potilaan hyvä suuhygienia ja säännölliset proteesien, limakalvojen sekä mini-implanttien kontrollit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perimä

nosiseptiivinen
etiologinen
osatekijä
kipuinformaatio
rasvakertymä
aivotalue
eläinkoe
ennenkaikkea
mieltää
suotuisa
toiminnallisesti
erilaisuus
määräytyä
periferia
hypotalamus
lisäävä
alveolilu
Nykykäsityksen mukaan perimän merkitys epilepsiassa on ratkaiseva, vaikka sen tarkkaa osuutta ei tunneta ja perimän vaikutus vaihtelee suuresti eri epilepsian tyypeissä ( 55 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

doida

sairaala-i
päivittää
pirinen
kleemolakujala
waltimosirén
hel.fi
doi : 10.1016 / S0140-6736 ( 12 ) 61140-4 [ doi ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

frekvenssi

käynnistetty
verrokkipotilas
suhteuttaa
erotella
absoluuttinen
tutkimuspotilas
vertailuarvo
kokonaispisteet
rasvamaksaa
tarvittava
rajatapaus
mln64-status
alaviisaudenhampainen
painavammi
alateitse
Tarkasteluun jätettiin variantit, joiden frekvenssi oli myös suomalaisissa vertailuarvoissa alle 0,05.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solunsalpaajahoito

leikkaushoito
moni-solunsalpaajahoito
ensilinja
radiojodihoito
lapsipotilas
hoitovalmius
potilainen
tyreostaattihoito
aikuinenpotilas
hypertyreoosin
laryngiitti
radiojodi
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
leikkaus-
parodontaalistatus
läpikäydä
ylläpitohoito
tyroksiinikorvaushoito
Sädehoidon ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä on tuottanut hyviä tuloksia pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pulpa

muistihäiriö
tähystyslöydös
täyttävä
yläreuna
aivoinfarktiriskitekijä
näkövamma
raskaudenkeskeytys
alleelifrekvenssi
rs36215895
spiroergometri
alakasvotkorkeus
agranulosytoosi
humanistinen
jakaantua
dna-näyte
jaksoittain
philadelphiakromosomi
repeämä
Näitä hampaita ovat ne, joissa on irreversiibeli pulpiitti tai nekroottinen pulpa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cyp11a1

hmgcr
ilmentyminen
välistä
histologinen
proliferoida
ilmentyätaso
testaa
n-back-tehtävä
hiiri
keittosuolaliuos
pearson
kontrollinäyte
Lisäksi Spearmanin korrelaatiovakiolla tutkittiin, korreloivatko CYP11A1:n ja HMGCR:n ilmentymiset keskenään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aineisto

tutkimusaineisto
potilasaineisto
kantajatiheys
tutkimusmenetelmä
molekyyligeneettinen
analyynen
vastausprosentti
migreenikyselylomake
panoraamakuva
verrokkipotilas
ttesti
potilasvakuutuskeskus
retrospektiivinen
analysointi
standardi-suora
potilasmateriaali
Aineistossa ei ollut yrityksiä, jotka toimisivat vain perustamismaassaan ja Suomessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patofysiologia

sepelvaltimotauti
genetiikka
migreenta
tautiryhmä
diagnostinen
neuropatologinen
taustaa
diagnostiikka
ehkäisy
migreenin
p16-status
vuodenaikamasennus
diabeettinen
epilepnen
2.2 Migreenin patofysiologia Migreenikohtaus on patofysiologialtaan monimutkainen tapahtumasarja, jossa erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan ja tapahtuvat osittain myös samanaikaisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksogeeninen

pitkäkestoinen
johtuva
kiihdyttää
kompensoida
sylkeä
edistävä
sidosaine
kohdesolu
estävä
metabolia
glukoosituotanto
muodostus
periferia
suuhengitys
homeostaasi
remineralisaatio
Eroosioiden prevalenssi on ilmeisesti kohoamassa sekä eksogeenisten että endogeenisten syiden yleistyessä yhteiskunnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

abstrac

refera
tiivistelmä
läroämne
aika
uppgifter
titel
helda
övriga
laji
lastentauti
ortodonti
institutio
arbetets
sisällysluettelo
nimi
avainsana
syventää
Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika Datum – Month and year 28.05.2012 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 27 Tiivistelmä Referat – Abstract Metabolinen oireyhtymä suurentaa voimakkaasti kardiovaskulaarisairauksien riskiä, ja rasvamaksa on yksi sen ilmentymä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diagnoosi

diagnosoida
neurologinen
hoitovaste
aivotinfarkti
aplastinen
tulehduksellinen
suolistosairaus
migreenikyselylomake
jaotella
aikuinenpotilas
akuuttaa
allpotilas
löydös
potilainen
ihottuma
potila
migreenin
raskaudenaikainen
Psykiatrinen diagnoosi oli aineistossa 10 potilaalla ( 14,4 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasaineisto

tutkimusmenetelmä
aikaisemmin
aiemma
satunnaistaa
potilasvakuutuskeskus
migreenikyselylomake
tutkimuksiin
samankaltainen
tutkimusryhmä
valikoida
valta-mutaatio
epidemiologinen
potilasvahinkotapaus
virhelähde
Kasvurotaation suunnan ja hampaiden kehitysnopeuden yhteyttä on tutkittu vain vähän, ja suomalaisella potilasaineistolla tutkimusta ei liene tehty ollenkaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekstrapoloida

rasittavuus
maksimaali
ennustetarkkuus
villityyppiä
kipukynnys
yliarvioida
arvioitua
rasitustesti
kokoproteesiin
kenttäolosuhde
laboratorioolosuhde
kuntotesti
testisuoriutuminen
silmämääräisesti
spektroskopia
aktiivisuustaso
Mitatun maksimisykkeen avulla ekstrapoloitiin maksimaalinen juoksunopeus, josta laskukaavaan sijoittamalla saatiin maksimaalisen hapenkulutuksen arvio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutuksesta

ateroskleroosi
oksidatiivinen
ylipaino
tulehdusreaktio
sensoris-diskriminatiivinen
kipuu
valkea
estrogeeni
altistaa
kuitu
affektiivis-motivationaalinen
rappeutuminen
sydän-
neuropatia
Saat myös tietoa rasva-arvoistasi ( mm. veren kolesterolipitoisuuden ) ja tietoa ravinnon vaikutuksesta verensokeriin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kyselylomake

lähetekirje
omahoitopäivä
kerääminen
osio
tutkimusmenetelmä
tarkemmin
tutkimusaineisto
retrospektiivisesti
molekyyligeneettinen
moni-ammatillinen
analysointi
omahoitokortti
potilasvakuutuskeskus
verkkosivu
lomake
palautelomake
suostumus
Hän jakoi kaikille paikalla oleville terveyskeskuslääkäreille ja hoitajille kyselylomakkeet ( liite 3 ), jotka hän pyysi täyttämään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stimulaatio

affektiivis-motivationaalinen
neuropaattinen
striatumi
lievittää
sensoris-diskriminatiivinen
dopaminerginen
vapautuminen
affektiivis-motivationaali
stimulointi
kasvutekijä
kohdesolu
Kuitenkin osoittautui, että D2 reseptorien stimulaatio ei vaikuttanut merkittävästi kumpaankaan neuropaattisen kivun komponenttiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transkriptiotekijä

kipuärsyke
kolesterolipitoisuus
autonominen
mesenkymaalinen
tulehdusvaste
molekulaarinen
puriiniaineenvaihdunta
hypotalamus
syöttösolu
spekuloida
pellikkeli
osallas
fimbrio
liukoinen
( 6 ) Normaalisti 287 aminohapon pituinen DLX3-geenin proteiinituote on transkriptiotekijä, joka sitoutuu DNA:oon ja säätelee kohdegeeniensä ilmentymistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biol

surg
pathol
endod
radiol
thromb
physiol
orthop
vasc
endocrinol
oncol
infec
epidemiol
arterioscler
maxillofac
clla
paediatr
guka
gastrointest
respir
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008 Jan ; 28 ( 1 ) : 27-38.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrolliryhmä

käynnistetty
rekisteriluovuttaja
puhkaisu
ei-käyttäjä
kokonaispisteet
suhteellisesti
spontaanisti
n-back-tehtävä
vuotamattoma
hdl-pitoisuus
ryhmikä
episiotomia
absoluuttinen
nelinkertainen
Kontrolliryhmässä taas F1 + 2 ja TAT nousivat merkitsevästi verrattuna potilasryhmään ( Kuva 7. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maitohammas

ylä-kakkonen
kulmahammas
aukkoisuus
etuhammas
keskiviiva
inkisiivi
murtuma
kuutonen
ristipuren
suuntaus
ylä-etuhammas
premolaari
ylä-ja
pienentyä
( Pirinen S. [ 1 ] 2008 ) Pysyvät hampaat puhkeavat maitohampaiden linguaalipuolelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oksidaatio

entsymaattinen
fluoriioni
verisuoniseinämä
molekulaarinen
resorboituminen
silia
tupakansavu
hammas-peräinen
energiaaineenvaihdunta
remineralisaatio
homeostaasi
endoteelisolu
pitkäkestoinen
tulehdusvaste
sidosaine
madaltuminen
häiriintyminen
2.3 Oksidaatio sepelvaltimotaudissa 2.3.1 Miten LDL:n hapettuminen kiihdyttää ateroskleroosia LDL-kolesterolin oksidaatiota pidetään avaintapahtumana biologisissa prosesseissa, jotka aloittavat ja kiihdyttävät ateroskleroottisten plakkien esiasteiden, rasvajuosteiden kehittymistä ( 28-32 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samassa

mieluiten
todennäköisi
minkävuoksi
hahmottaa
pidemmälle
koskien
kliiti
sensijaan
lyhy
vastaaminen
asettaminen
jälkeenkin
alkuun
täydennyskoulutus
oieta
siinä
yksityissektori
lukuunottaa
Glykemiaindeksin määrittämisessä on myös tärkeää, että tutkittava ruoka syödään samassa ajassa kuin vertailuruoka.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

number

sidoantal
sivumäärä-sidoantal
sivumäärä
tiivistelmä
sectio
refera
smerud
medfiles
outsourced
histola
avainsana
cyncro
rab23opb2
mgcl2
pharmatest
Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika Datum – Month and year 28.05.2012 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 27 Tiivistelmä Referat – Abstract Metabolinen oireyhtymä suurentaa voimakkaasti kardiovaskulaarisairauksien riskiä, ja rasvamaksa on yksi sen ilmentymä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poskihammas

ydinontelo
poistokuoppa
taurodonttinen
proteesi
dentiin
vaurioitua
pintaan
liukeneminen
palautua
tuntomuutos
dentiini
kallistuminen
pulpakudos
kulkeutua
Poskihampaat olivat hyvin taurodonttiset, ja ydinontelot ja juuret olivat tukkeutuneet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

strooma

Δvo2
metalloproteinaaan
rkir
acsm
ryhd
kalprotektiini
mmp-26
ddimeeri
timp-2
Semikvantitatiivisen arvostelun keskiarvo stroomalle oli 2,29 ± 0,8.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkehoitojakso

jatkohoito
relapsi
tyreostaatti
seitsemän
ensimmämä
vuotoepisodi
pysyminen
tyreostaattihoito
diagnoosa
laryngiittipotilas
radiojodi
hoitojakso
tutkimusjakso
ikävuosi
seurantaaika
verinäyte
kahdeksan
elinvuosi
eutyreoottinen
Yksi potilas sai 4 lääkehoitojaksoa ja pääsi viimeisen hoitojakson jälkeen remissioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eroosio

aiheuttava
parodontiit
retinopatia
neuropatia
kovakudos
vaurioituminen
ilmentyä
insuliiniresistenssi
hermovaurio
patogeneenen
syntyyn
oksidatiivinen
parodontiittää
kielihermo
ateroskleroosi
sepelvaltimotauti
kognitiivinen
( 1 ) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voivatko poretabletit aiheuttaa hampaisiin eroosiota in vitro.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiertyminen

toksinen
sulkeutuva
verisuonen
poistokuoppa
remineralisaatio
endoteelisolu
endokondraalinen
taurodonti
metabolia
kielipuoleinen
erilaistua
proliferaatio
Kuten aiemmin todettiin, kasvurotaation suunta on lähinnä mandibulan kiertymisen aiheuttamaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otoskoko

täysaikainen
kipuvaste
uudelleen-synnyttäjä
kokonaispisteet
jaksoittain
riskisuhde
repeämä
sisarussiirre
testattu
kokonaineneloonjääminen
mln64-negatiivinen
käyrä
vertailuarvo
viitealue
Lisäksi otoskoko on suurehko ( n = 56 ), jonka perusteella valittiin t-testi ei-parametrisen U-testin sijaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titel

arbetets
läroämne
titlla
laji
subjec
nimi
ortodonti
författare
leukakirurgi
institutio
sisätaudit
tekijäförfattare
oppiaine
ravitsemustiede
aika
suu-
helda
clinicum
kurkkutauti
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biofilmi

hammaskudos
mesenkymaalinen
hammas-peräinen
mekaanisesti
kielipuoleinen
leukanivel
ulkopinta
kohdentua
endoteelisolu
häiriintyminen
soluvaurio
poskiontelo
taurodonti
kallistuminen
Eri bakteerilajit muodostavat hampaan pinnalle tarkkaan säädellyn biofilmin, jota kutsutaan plakiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

migreenipotilas

aurallinen
hemipleginen
auraton
diagnoosiryhmä
verrokkiryhmä
tapausryhmä
sukupuolijakauma
migreenidiagnoosi
aivotinfarkti
hampaistopistearvo
suolistosairaus
kuvautuminen
tapauspotilas
pistearvoerotus
epilepsia
Aivoinfarktin sairastaneiden ja sairastamattomien migreenipotilaiden migreenin kliinisessä kuvassa on eroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fibroblasti

tulehdusvaste
leesia
rasva-
parodontaaliligamentti
mesenkymaalinen
resorboituminen
huulisulku
ulkopinta
mineraali
endoteella
homeostaasi
erite
labiaalisesti
autonominen
pituuksissa
Periosteaalisten fibroblastien yhtäaikainen altistaminen nikotiinille ja Q10:lle lisäsi DHT:n tuotantoa 84,4 % verrattuna pelkkään nikotiiniin ( p < 0,001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

refera

tiivistelmä
abstrac
avainsana
sivumäärä-sidoantal
sidoantal
sivumäärä
uppgifter
sisällysluettelo
övriga
lastentauti
aika
helda
korva-
ortodonti
laatuvarmistus
kemia
nyckelord
Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika Datum – Month and year 28.05.2012 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 27 Tiivistelmä Referat – Abstract Metabolinen oireyhtymä suurentaa voimakkaasti kardiovaskulaarisairauksien riskiä, ja rasvamaksa on yksi sen ilmentymä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solu

tsolu
erittää
elimistö
lipidi
aktivoida
verisuoni
tulehdussolu
On osoitettu, että dopaminergiset solut jakautuvat toonisiin ja faasisiin soluihin ( 11,12 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pharma

kaksoisrooli
contrac
niclas
taloussanoma
erpo
tuplarooli
ihmetyttää
veter
mediuutinen
hel.fi
mediteema
lääkäriseura
sitrapomo
Aikataulusta lipeäminen on vuodesta toiseen yleisin valituksen aihe Contract Pharman selvityksissä ( 11-15 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nasal

copd
parogeta
multi-center
ligatio
fixatio
hemorrhage
secretio
closurra
amplificatio
exposurra
plasmablastic
antipsychotics
comorbidityä
indomethac
sevi
cultureä
ruptureä
applicatio
quantificatio
productio
( 15 ) Vis E, van den Berge H. Treatment of epistaxis without the use of nasal packing, a patient study.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saani

pysyminen
diagnoosivaihe
elossa
sairastava
tyreostaattihoito
sairasti
relapsi
diagnoosa
vähiten
kävelytestitulos
keisarileikkaus
läpikäydä
alateitse
diagnoosihetki
catpistemäärä
sairastaaaika
Suurin osa ( 84 % ) potilasvahingon saaneista potilaista oli naisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktivaattori

ohjain
dentoalveolaarinen
ekstraoraaliveto
tuubi
braketti
ristipuren
sivu-alue
kaarilanka
vaurioituminen
levitys
myöhäinenkasvu
kuutonen
retentiolevy
( Kilpeläinen P. 2008 ) 4.3.1.3.1 Aktivaattori Akryylistä valmistettu aktivaattori sijaitee irtonaisesti suussa hampaisiin, alveoliharjanteisiin ja suulakeen tukeutuen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poistoleikkaus

läpikäydä
sairaalahoito
leikkaushoito
moni-solunsalpaajahoito
ihottuma
seurantajakso
aukkoisuus
eutyreoottinen
toteaminen
radiojodihoito
ylä-kakkonen
vointi
tyreostaattihoito
harjoitusjakso
uusiutua
Yleisin komplikaatioon johtanut toimenpide oli hampaan poistoleikkaus ( 71 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suppressio

quantificatio
morphine-induced
low-densityä
secretio
productio
fixatio
estimatio
comorbidityä
multi-center
inductio
antipsychotics
indomethac
ruptureä
antiki
maturatio
deletio
obesityä
qualityä
acidemia
( 71 ) Narita M, Suzuki M, Imai S, Narita M, Ozaki S, Kishimoto Y, et al. Molecular mechanism of changes in the morphine-induced pharmacological actions under chronic pain-like state : suppression of dopaminergic transmission in the brain.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nyckelord

säilytyspaikka
förvaringstämä
avainsana
aika
subjec
nimi
arbetets
laji
tekijäförfattare
lastentauti
sivumäärä
helda
författare
ortodonti
institutio
titel
clinicum
övriga
sivumäärä-sidoantal
( 155 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Migraine, epilepsy Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Helda Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 1 Johdanto.....................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

species

mortalityä
muscleä
dysfunctio
relatio
profileä
sensitivityä
tarki
peopleä
interactio
qualityä
dueä
ankleä
prematureä
exerciseä
chromosome-positive
stepwiseä
cannulatio
inductio
leukaema
obesityä
The central idea in P S D – m o d e l is that although there are species strongly linked with chronic periodontitis, such as Porphyromonas gingivalis, this species alone is not able to initiate tissue destructive inflammation.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implantti

standardikokoinen
kielihermo
elektro-kauterisaatio
ibuprofeeni
yksinään
dentiini
opioidi
postoperatiivinen
glykemiaindeksilkään
vieruskudos
aggressiivinen
pahanlaatuinen
pahentaa
kariogeeninen
ligaatio
verrannollinen
haava
eroosiovaurio
Mahdollinen vaihtoehto ovat mini-implantit, jotka ovat halkaisijaltaan pienempiä kuin standardikokoiset implantit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypertensio

antiki
failureä
deletio
anaema
ovaleä
stimulatio
o-antiki
morphine-induced
ligatio
low-densityä
glucago
secretio
elongatio
estimatio
identificatio
stratageta
forame
dissectio
( 5 ) Kokkinos PF, Papademetriou V. Exercise and hypertension.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

wereä

beea
huma
populatio
activityä
childri
womi
c-serotype
insulla
dissociatio
b-serotype
exerciseä
peopleä
glycemic
reactio
d-serotype
muscleä
structureä
temperatureä
genea
The primers used in the assay were designed for serotype a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasasiakirja

neuvonta
valikoida
edellämainittu
prekliininen
valikoitua
strukturoida
täyttäminen
eritellä
röntgenkuva
maininta
omahoitokortti
yhdetä
selventää
kopio
tarjoaminen
parhain
kaikenkaikkiaan
ihomuutos
Kaikkien epilepsiasta kärsivien koehenkilöiden potilasasiakirjat käytiin läpi ja potilaat haastateltiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pistearvo

ikäpistearvo
taka-kasvokulma
erotus
vuotostatus
takakasvokulma
mandibulaaritaso
pearson
utesti
syntymäviikko
jaksoittain
firstbeat
alakasvotkorkeus
diagnoosiryhmä
Saatu pistearvo on muutettavissa hampaistoiäksi Demirjianin ja kumppaneiden ( 1973 ) laatiman taulukon mukaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

missense-mutaatio

rs17766354
viitealue
patogeenimäärä
umpeutua
b-hepatiittitartunta
rs36215895
agranulosytoosi
pccb-geenta
alleelifrekvenssi
tähystyslöydös
dasatinibia
painokilo
paikantua
päänsärkykohtaus
keski-vaikea
ct-arvo
Näistä 26 ( samanlaista ) oli synonyymisia kodonin ja kaksi missense-mutaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tapausryhmä

verrokkiryhmä
sukupuolijakauma
migreenidiagnoosi
kuvautuminen
migreenipotilas
auraton
diagnoosiryhmä
hampaistopistearvo
kokonainenselviytyminen
yksisuuntainen
allpotilas
aurallinen
pistearvoerotus
tapauspotilas
ryhmittäin
vapausaste
( Liite 6 ) 6 Pohdinta 6.1 Tutkimuksen tulokset ja ongelmat Tapausryhmän potilaiden aivoinfarktit olivat pääosin lieviä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

limakalvo

sylkirauhanen
pahoinvointi
pehmytkudos
sylkirauhasi
vajaatoiminta
oksentelu
ääniarkuus
malt-lymfooma
non-gc
leukaluu
alveoliharjanne
Miehellä leesio sijaitsi limakalvolla ja naisella posken pehmytkudoksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virhelähde

jatkotutkimus
aiemma
tuloksiin
päätelmä
soveltuvuus
tutkimustulos
yhteneväinen
kenttäkuntotesti
aiheellinen
tutkimuksiin
radiologinen
hyödyllinen
selkuka
kaikenkaikkiaan
niinpä
lupaava
yhdetä
tuloksissa
varmistaminen
Tutkimuksessani olen tiedostanut virhelähteet ja uskon, että tulokseni ovat merkityksellisiä niistä huolimatta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyroksiini

väliliha
hengittää
nappipainallus
kovassa
jonkinasteinen
infarktileesio
käyttämätön
ortognaattisesti
ylittyä
ravinnonsaanti
parenteraali
yhteenlaskea
paikantua
katetrisaatio
näytteeseen
taskukaavio
tarvittava
( 20 ) Gravesin taudin hoidon alussa suurelle osalle potilaista aloitetaan tyreostaattien ja tyroksiinin lisäksi tykyttelytuntemuksiin ja takykardia-oireisiin beetasalpaaja-lääkitys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faculdä

fakulti
universitet
clinicum
institutio
helsingfors
ravitsemustiede
tekijäförfattare
författare
suu-
ortodonti
infektiosairaus
sisätaudit
suvimaari
jessica
subjec
lastentauti
laji
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lihassolu

muodostus
stimuloida
hyperglykema
tsolu
altistua
olosuhteet
vaurioitua
hemolyynen
kohdesolu
On myös viitteitä siitä, että eräät kuljettajaproteiinit lisäävät lihassolujen triglyseridipitoisuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

circulatio

curr
neuroscia
naturra
infec
paediatr
gastrointest
lanci
vasc
epidemiol
pract
rhinology
oncol
radiol
neuropathol
neurobiol
endosc
neurosurg
immunol
endod
Circulation 2003 May 27 ; 107 ( 20 ) : 2601-2606.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

meta-analyysi

kantajuus
migreenioire
mitokondriotauti
leukamurtuma
trauma-peräinen
pbc-potilas
kalprotektiin
maahantulotarkastus
pemfigoidiin
lunastaatodennäköisyys
kärsivi
vanhemmalla
gingiviitti
panoraamatomografiakuva
ympäryskudos
riskiryhmä
lääkeryhmä
Lisäksi meta-analyysissa todettiin skitsofreniariskin olevan korkeampi kehitysmaista tulleilla siirtolaisilla, joilla suhteellinen riskiluku oli 3,3 ( 2,8–3,9 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titlla

titel
oppiaine
läroämne
arbetets
subjec
laji
nimi
ortodonti
leukakirurgi
sisätaudit
författare
institutio
ravitsemustiede
suu-
aika
tekijäförfattare
korkoaarisyndrooma
abstrac
helda
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ionikanava

häiriintyä
aivoi
ympäristötekijä
rakenteellinen
osatekijä
isoformi
ientaskuneste
parodontiit
etiologinen
edesauttaa
havaittaa
aivotalue
Ionikanavien häiriintynyt toiminta voi olla tulosta tietyn ionikanavaa koodaavan geenin mutaatiosta tai sekundaarisista tekijöistä, mutta se on yhteistä koko epilepsian laajalle neurobiologiselle kirjolle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttu

minimi
ryhmittäin
ensisynnyttäjä
yleis-sairaus
pistearvoerotus
dd38
maksimi
mln64-negatiivinen
migreenittöma
pakara
täysaikainen
syntymäviikko
nelinkertainen
vapausaste
SNP:iden assosiaatiota tutkittujen henkilöiden allergioihin ja astmaan arvioitiin yksinkertaisesti ristiintaulukoimalla genotyyppi ( 0, 1 tai 2 kopiota kyseisestä SNP:stä ) ja tutkittava muuttuja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

template

amplificatio
closurra
acidemia
sevi
ligatio
identificatio
parogeta
disruptio
estimatio
concentratio
amplico
o-antiki
indomethac
dentti
effects
functio
dilutio
productio
plasmablastic
maleä
The starting template concentration for dilution was 5.26 ng / µl.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fakulti

faculdä
universitet
helsingfors
clinicum
ravitsemustiede
institutio
ortodonti
suvimaari
alizari
tekijäförfattare
författare
suu-
opintojakso
pienilymfosyyttinen
jessica
infektiosairaus
lastentauti
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transkriptio

hajottaa
heikosti
kooda
kontrollinäyte
lisämunuainenkuori
taikka
aivoi
solusykli
yhteensopimattomuus
syöpäsolu
pahalaatuinen
säädelläalue
värjäytyminen
kolesterolipitoisuus
promoottorialue
Numerot kuvaavat nukleotidien etäisyyttä transkription aloituskohdasta, + 1 ( 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

järjestelmätoimittaja

sirius-projektti
kehitystyö
vertautua
potilastietojärjestelmätoimittaja
hankittaa
kunti
sirius-selvityknen
itala
toiminnallisuus
toimintataa
valma
loukku
suosittaa
muokkaaminen
palvelutarjoaja
räätälöidä
Lehtonen pitää mahdollisena, että Logica on tämän vuoksi jatkossakin yksi järjestelmätoimittajista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bleeding

stimulatio
morphine-induced
secretio
ligatio
cannulatio
qualityä
obesityä
parogeta
sensitivityä
specificityä
ovaleä
dentti
cultureä
morpha
profileä
low-densityä
tarki
dissectio
antipsychotics
Epistaxis : prospective evaluation of bleeding site and its impact on patient outcome.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuropaattinen

affektiivis-motivationaalinen
sensoris-diskriminatiivinen
stimulaatio
lievittää
kipuu
vapautuminen
dopaminerginen
tulehdusreaktio
stimulointi
sitoutuminen
Dorsaalisen striatumin merkityksestä neuropaattisen kivun affektiivis-motivationaaliseen komponenttiin ei vielä ole tietoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressio

colx
theracal
dycal
etanolinen
hyperinsulinema
nafld
il-6
albic
il-1
bcr-abl1
u937
proteiinikinaasi
glukoosiinkubaatio
agaroosigeelielektroforeesi
ictp
mef2d
tomm40
pthrp
( 1, 2 ) Kirjallisuudessa on kuvattu myös taudin spontaani regressio biopsian jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskonen

pienipainoinen
pikku-keskonen
kokonainenenergiasaanti
energiasaanti
hoidettu
pienenpieni
painoinen
ikäryhmä
hoitoaika
grammainen
painavamma
painava
hoitopäivä
syntymäpainoinen
Kontrolliryhmät muodostuivat pienenpienistä keskosista, joilla ei ollut suljettua PDA:ta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proksimaalinen

uloin
nuolla
creaktiivinen
etureuna
takaisiotto
proliferoiva
colx
fetofetaalitransfuusio
mineralisoitua
kolmogorov-smirnovin
kylmätunteeton
narsismipiste
solutiheyteen
villityyppi
Kuva 4 : e17, 5-ikäisten reisiluiden proksimaalisen kasvulevyn HE-värjäys, mittapalkki 250 µm.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läroämne

titel
subjec
oppiaine
laji
arbetets
sisätaudit
ortodonti
ravitsemustiede
institutio
nimi
suu-
titlla
leukakirurgi
tekijäförfattare
författare
clinicum
syventää
aika
suvimaari
Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika Datum – Month and year 28.05.2012 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 27 Tiivistelmä Referat – Abstract Metabolinen oireyhtymä suurentaa voimakkaasti kardiovaskulaarisairauksien riskiä, ja rasvamaksa on yksi sen ilmentymä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interferoni

lymfoblastileukema
vasta-aihe
vuodenaikamasennus
aivovaltimoaneurysman
dlx3-geenin
tulehduskipu-ja
reseptie
potilastyytyväisyys
Pegyloidun interferonin ja ribaviriinin yhdistelmähoidolla saavutettiin 39-90 % hoitovaste C-hepatiittia sairastavilla lapsilla ( 12, 34 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epilepsialääke

dementialääke
muistisairaus
hypnootti
autoimmuunisairaus
ei-käyttäjä
vuototaipumus
leukaluu
anksiolyytti
migreeniaura
bentsodiatsepiini
sedatiivi
vammamekanismi
suhteellisesti
muistamattomuus
rekisteriluovuttaja
toinenpuoleinen
atyyppinen
( 1,165 ) Taulukko 6. Opioidien, dementialääkkeiden ja epilepsialääkkeiden käyttö ( % ) ympärivuorokautisessa hoidossa asuvilla iäkkäillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osteoblasti

luunmuodostus
androgeeni
resorboituminen
hermopääte
poistoalue
aivokalvo
obliteraatio
reservikondrosyytti
hidastuminen
verisuoniseinämä
kerääntyminen
adheesiomolekyyli
cd20
nivelpää
Osteoblasteissa DHT:n synteesi kasvoi 53,9 % kontrolliin verrattuna ( p < 0,05 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uusio-kehitys

uusio-kehitys
valmistuote
modulaarinen
määrittely
tuota
ohjelmistokehitys
vanhentua
jaottelu
pakettituote
frilund
toimittajaloukku
räätälöinti
räätälöidä
cerner
kustomointi
valmisohjelmisto
modulaarisuus
monoliittinen
ketterä
Uusiokehityksen tarve pitää tunnistaa ja uusiokehitys toteuttaa nimenomaan siihen sopivilla menetelmillä ( inkki vinkki, mitä vesiputous ei ole... ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seerumi

triglyseridipitoisuus
koholla
paastoglukoosipitoisuus
ubikinonipitoisuus
insuliinipitoisuus
hdl-pitoisuus
seronegatiivinen
glykosyloitua
paastoglukoosi
seropositiivinen
haptoglobiini
glukoosipitoisuus
erittyä
pharvo
6 Seerumin insuliinipitoisuus oraalisen glukoosirasituskokeen alussa ( mU / l ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solusalpaajahoito

ligaatio
myöhäinen
tyroksiinikorvaushoito
rauhoittua
halukkuus
tyreoidektomia
ylläpitohoito
vointi
kokonainenhoito
oireilu
hahmottaa
tyreostaattihoito
tyreoidektoa
laboratorioarvo
imatinibia
karii
heikka
Vertailevia, satunnaistettuja tutkimuksia solusalpaajahoidon ja toisessa remissiossa suoritetun kantasolusiirron välillä ei ole julkaistu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

term

utilizatio
consumptio
susceptibilityä
extractio
definitio
interactio
dueä
organizatio
oxyki
exerciseä
epilepsies
philadelpha
exposurra
variatio
amplico
erosio
chages
hemorrhage
ankleä
locia
Risk factors for cesarean delivery in preterm, term and post-term patients undergoing induction of labor with an unfavorable cervix.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uppgifter

övriga
helda
sisällysluettelo
lastentauti
förvaringstämä
avainsana
korva-
kemia
abstrac
tiivistelmä
refera
aika
nimi
laji
tekijäförfattare
ortodonti
( 155 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Migraine, epilepsy Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Helda Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 1 Johdanto.....................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantasolu

pahanlaatuinen
kontrolliaine
peroksidaasiaktiviteetti
parodontiumi
menettäminen
hammas-peräinen
helpottaminen
ihonalainen
koepala
rasvoittuminen
peri-implantiitti
havaitseminen
sieto
antikoagulaatiovaikutus
riskiryhmä
etenemä
Kenellekään tutkimuksen potilaista ei ollut tehty autologista kantasolujen siirtoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

internetsivu

pointti
iivanainen
kivelä
mielenilmaus
hallintoylilääkäri
kappalea
konsulttiyhtiö
ttkryhmä
ylen
ohjausryhmä
blogi
potilasjärjestelmä
facebookryhmä
nokialainen
eresepti
otsikoida
marssi
( 116 ) 28 Terveydenhuollon tietojärjestelmistä liikkeellä väärää tietoa [ 21.9.2012 ] Sosiaali-ja terveysministeriön internetsivuilla julkaistiin 21.9.2012 ( klo 17.09 ) uutinen, joka oli otsikoitu yllä olevalla tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kodoni

suurikokoinen
päänsärys
shuntti
asianmukainen
pidättäytyä
yhteenlaskea
kovassa
jonkinasteinen
subkutaanisesti
glykemiakuorman
muovilaatikko
johdannainen
regressoitua
jätti-annoshoito
selvyys
käyttävillä
Näistä 26 ( samanlaista ) oli synonyymisia kodonin ja kaksi missense-mutaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lanci

naturra
gastrointest
circulatio
endosc
infec
neurol
jama
guka
paediatr
endod
oncol
microbiol
epidemiol
pharmacol
pract
neurosurg
metab
curr
cephalalgi
Lancet Neurol 2009 Jul ; 8 ( 7 ) : 679-690.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevyys

merkittävyys
testaa
n-back-tehtävä
ttesti
kruskal-wallinen
mitattua
utesti
pearson
khiin
sykeanalyysiohjelma
laskennallinen
neliötesti
maksimi-syke
Yliaikaisten välisissä eroissa ei kuitenkaan ollut tilastollista merkitsevyyttä ( P =.924 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viitearvo

normaali-alue
lepo
o2vol
hbo2
ca-iona
t-solulymfooma
painomuutos
Näistä muodostettiin viitearvotaulukot erikseen miehille ja naisille, joissa on viitearvo ja normaalialueen vaihteluväli.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nervus

insuliin
naloksoni
inferiori
mandibularis
hermotusalue
metaboloida
rs405509
proteiinikinaasi
linguaalikaari
jalkaterä
alaetuhammas
hengitysvaikeusoireyhtymä
albumiini
anorexi
varovaisesti
maksasairaus
alaetu-alue
asteittainen
3.1 Nervus alveolaris inferiorin ja kielihermon anatomia Alempi hammaskuoppahermo ( Nervus alveolaris inferior, NAI ) ja kielihermo ( Nervus lingualis ) kuuluvat kolmoishermosta lähtöisin olevaan Nervus mandibulariksen ( alaleukahermo ) haaraan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

övriga

uppgifter
helda
förvaringstämä
lastentauti
avainsana
nimi
korva-
kemia
laji
författare
tekijäförfattare
aika
leukakirurgi
sisällysluettelo
ortodonti
abstrac
institutio
( 155 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Migraine, epilepsy Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Helda Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 1 Johdanto.....................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

insuliini

erittyä
glukoosipitoisuus
ldl-kolesterolla
ateriajälkeinen
paastoglukoosipitoisuus
triglyseridipitoisuus
oxldl
Tällöin aktivoituvat insuliinin vastavaikuttajahormonit ja vereen vapautuu rasvahappoja, jotka suurentavat insuliiniresistenssiä ( Jenkins ym. 1990 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hba1c

painomuutos
painoins
fev1
päänsäry
lääkemäärä
hengityskonehoito
apgari
rasvaprosentti
cnslääke
yläraja
katkaisutaso
metyksikkö
sykkivä
titteri
viiteraja
painokilogramma
Riittävän hyvä glukoositasapaino ennen raskautta on HbA1c alle 7,0 % eli 53 mmol / mol.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyötyjä

kohdentaa
asettelu
mini-interventio
määräytyä
erilaisuus
onnistunut
huona
täsmällinen
minkä
hankaloittaa
hammastahna
niikään
Tutkielman tavoitteena oli tutkia mini-implanttien toimivuutta, hyötyjä ja ongelmia hampaattomilla potilailla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskusteluketju

likin
ttk-ryhmä
keskustelunavaus
ossi
mäntylahtaa
mup-ryhmä
perusti
blogikirjoitus
kivekäs
otso
mäntylahti
blogi
apottaa
Joonas Lyytinen avasi 7.9.2012 ( klo 18.28 ) Ttk-ryhmään uuden keskusteluketjun, jonka saatteeksi hän laittoi linkin käsiteltävänä olevaan artikkeliin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paksusuoli

aktiivisuusmittaus
potila
alkutarkastus
laryngiittipotilas
migreenikyselylomake
olle
hoitovaste
leikkaushoito
ortopedinen
elossa
kipsimalli
antiviraalinen
diagnoosihetki
hoitopaikka
seurantatutkimus
tutkimusaika
nenäverenvuoto
Mikäli syytä ei kuitenkaan saada selville, paksusuolen tähystys on aiheellinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bronkiitti

bronkioliitti
obstruktiivinen
autoimmuunihypertyreoosin
sairaalapäivystyskäynti
chepatiitti
varhainendiagnostiikka
laryngiitti
sairaalakäynti
ravitsemushoito
syöpätauti
proteettinen
huspiiri
hammashoito
parodontologisi
raskaudenaikainen
iho-
suunielu
vuodenaikainenvaihtelu
Obstruktiivisen bronkiitin lääkkeellinen hoito perustuu lähinnä beetasympatomimeettien käyttöön ( 12 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

restriktioentsyymi

vektoretti
sulje
dna-näyte
promoottorialue
geenispesifinen
upottaa
ct-arvo
tp53-geenin
lapsiin
pcr-reaktio
fluoresenssikäyrä
alareuna
apsd
lisämunuaiskuore
yhdistelmävalmiste
Mikäli näyte oli homotsygootti niin, että syntyi sitoutumiskohta restriktioentsyymille, näkyi geelillä 2 eri raitaa, joiden yhteispituus oli sama kuin PCR-tuotteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oik.

vas.
non-gc
t-solulymfooma
normaali-alue
sjögren
Liite 1 Sukupuoli Ikä Sijainti Yleissairaudet GC Nainen 82 Ien alaleuka vas. Nainen 85 Ien yläleuka oik. NON-GC Mies 37 Ien yläleuka oik. GC Nainen 80 Ien yläleuka vas. GC Mies 55 Ien Metotreksaattihoito Mies 63 Ien vas. Kilpirauhasen vajaatoiminta NON-GC Mies 65 Limakalvo kova suulaki NON-GC Mies 57 Limakalvo kova suulaki vas. Nainen 86 Limakalvo pehmeä suulaki Nainen 64 Limakalvo poski oik. NON-GC Mies 58 Limakalvo poski vas. Mies 64 Limakalvo poski vas. Nainen 23 Kielen tyvi Mies 71 Kielen tyvi Nainen 89 Kielen tyvi Mies 80 Kielen tyvi GC Mies 85 Kielen tyvi oik. Nainen 51 Kielen tyvi oik. Leiomyomatoosi NON-GC Nainen 65 Kielen tyvi vas. Mies 84 Kielen tyvi vas. Krooninen lymfaattinen leukemia NON-GC 71 Limakalvo poski vas., ien bukkaalisesti Mies 95 Kielirisa GC Nainen 62 Alaleuka oik. Polysytemia, kihti NON-GC Nainen 54 Yläleuka vas. GC Mies 83 Yläleuan alveoliharjanne oik., ien yläleuka oik. NON-GC Mies 55 Yläleuan alveoliharjanne vas. GC Nainen 80 Yläleuan alveoliharjanne vas. NON-GC Mies 46 Yläleuka Mies 83 Yläleuka oik., ien yläleuka oik. GC Mies 60 Yläleuka vas. 54 Pehmytkudos poski vas. Nainen 93 Yläleuka, limakalvo kova suulaki NON-GC Nainen 57 Leuanalussylkirauhanen oik. Nainen 80 Korvasylkirauhanen GC Mies 65 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 77 Korvasylkirauhanen oik. Mies 78 Korvasylkirauhanen vas. Mies 65 Korvasylkirauhanen vas. Mies 56 Korvasylkirauhanen vas. Mies 64 Pehmytkudos poski oik. Mies 67 Pehmykudos poski oik. Munuaissiirre Mies 62 Pehmytkudos poski oik. 55 Leuanalussylkirauhanen ( follikulaarinen lymfooma ) Nainen 57 Pehmytkudos poski oik. GC Nainen 69 Pehmytkudos poski oik. GC Mies 67 Pehmytkudos poski vas. NON-GC 66 Yläleuka, ien oik. Liitetaulukko 1. Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma ( DLBCL ) Sukupuoli Ikä Sijainti Nainen 48 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 62 Korvasylkirauhanen oik. 59 Korvasylkirauhanen oik Mies 69 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 47 Korvasylkirauhanen oik. Mies 74 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 63 Korvasylkirauhanen oik. Mies 78 Korvasylkirauhanen oik. Mies 78 Korvasylkirauhanen oik. Mies 45 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 61 Korvasylkirauhanen vas. Mies 75 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 72 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 54 Korvasylkirauhanen vas. Mies 61 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 75 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 56 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 61 Kielenalussylkirauhanen oik. Mies 42 Leuanalussylkirauhanen oik. Mies 76 Leuanalussylkirauhanen oik. Nainen 41 Leuanalussylkirauhanen vas. Nainen 50 Ien yläleuka Nainen 70 Limakalvo kova suulaki oik. Nainen 79 Limakalvo kova suulaki oik. Nainen 60 Limakalvo kova suulaki vas. Nainen 85 Limakalvo kova suulaki vas. Mies 66 Limakalvo kova suulaki vas. Nainen 63 Limakalvo poski oik. 61 Sylkirauhanen alahuuli Nainen 39 Limakalvo poski vas. Nainen 65 Kielen tyvi vas. 59 Korvasylkirauhanen Mies 59 Kielen tyvi vas. Mies 73 Kieli vas. Nainen 61 Kieli vas. Nainen 53 Kielirisa vas. Mies 58 Pehmytkudos poski Nainen 69 Pehmytkudos poski oik. Liitetaulukko 2. Follikulaarinen lymfooma ( FL ) Sukupuoli Ikä Sijainti Yleissairaudet Nainen 56 Kielenalussylkirauhanen vas. Kilpirauhasen vajaatoiminta Nainen 74 Leuanalussylkirauhanen vas. Nainen 76 Korvasylkirauhanen Nainen 85 Korvasylkirauhanen Nainen 58 Korvasylkirauhanen oik. Sjögrenin syndrooma, fokaalinen sialodeniitti alahuulessa 53 Leuanalussylkirauhanen Sjögrenin syndrooma, fokaalinen sialodeniitti alahuulessa Nainen 80 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 64 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 64 Korvasylkirauhanen oik. Sjögrenin syndrooma 55 Korvasylkirauhanen oik. Sjögrenin syndrooma 55 Korvasylkirauhanen vas. Sjögrenin syndrooma Nainen 52 Korvasylkirauhanen oik. Mikuliczin tauti Nainen 70 Korvasylkirauhanen oik. Mies 57 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 53 Korvasylkirauhanen oik. Ihon punahukka, Sjögrenin syndrooma Nainen 42 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 70 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 60 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 83 Korvasylkirauhanen vas. Mies 84 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 67 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 63 Korvasylkirauhanen vas. Mies 62 Korvasylkirauhanen vas. Nainen 58 Korvasylkirauhanen vas. Sjögrenin syndrooma Nainen 84 Sylkirauhanen Sylkirauhanen, alahuulesta : krooninen sialodeniitti 80 Korvasylkirauhanen Nainen 59 Sylkirauhanen Mies 70 Limakalvo kova suulaki vas. Nainen 86 Limakalvo pehmeä suulaki Mies 85 Limakalvo poski vas. 82 Limakalvo poski vas. Nainen 76 Limakalvo ylähuuli Nainen 63 Kielen tyvi oik. 53 Kielirisa Liitetaulukko 3. Ekstranodaalinen marginaalivyöhykkeen B-solulymfooma ( MALT-lymfooma ) Sukupuoli Ikä Sijainti Yleissairaudet Nainen 86 Leuanalussylkirauhanen vas. Nainen 66 Korvasylkirauhanen Mies 75 Korvasylkirauhanen oik. Krooninen lymfaattinen leukemia Mies 62 Sylkirauhanen alahuuli Nainen 72 Sylkirauhanen poskessa vas. Sjögrenin syndrooma Mies 73 Limakalvo kova suulaki oik. Krooninen lymfaattinen leukemia Mies 65 Limakalvo poski Krooninen lymfaattinen leukemia Mies 63 Kielirisa oik. Krooninen lymfaattinen leukemia Mies 69 Pehmytkudos poski vas. Krooninen lymfaattinen leukemia Liitetaulukko 4. B-soluinen krooninen lymfaattinen leukemia / pienilymfosyyttinen lymfooma ( SLL / CLL ) Sukupuoli Ikä Sijainti Lymfoomatyyppi Nainen 93 Pehmytkudos poski oik. Perifeerinen T-solulymfooma Mies 27 Pehmytkudos poski vas. T-soluinen lymfoblastilymfooma ( T-ALL ) Nainen 48 Pehmytkudos poski vas. Perifeerinen T-solulymfooma Mies 78 Ien vas. Perifeerinen T-solulymfooma Mies 60 Limakalvo kova suulaki vas. T- / NK-solulymfooma nasaalinen Mies 85 Limakalvo ylähuuli oik. T-solulymfooma suurisoluinen anaplastinen ALK-negatiivinen Mies 16 Yläleuka vas. T-solulymfooma suurisoluinen anaplastinen ALK-positiivinen Mies 79 Kielen tyvi Perifeerinen T-solulymfooma Liitetaulukko 5. T-solulymfooma Sukupuoli Ikä Sijainti Yleissairaudet Nainen 70 Korvasylkirauhanen oik. Nainen 74 Alahuulen sylkirauhanen Sjögrenin syndrooma vahva epäily Mies 61 Limakalvo kova suulaki oik. Mies 63 Limakalvo uvula Nainen 87 Kielen tyvi Nainen 85 Pehmytkudos poski vas. 74 Leuanalussylkirauhanen vas. Astma, osteoporoosi, anemia Liitetaulukko 6. Manttelisolulymfooma ( MCL ) Sukupuoli Ikä Sijainti Mies 76 Pehmytkudos poski vas. Mies 56 Korvasylkirauhanen vas. Liitetaulukko 7. Hodgkinin lymfooma Sukupuoli Ikä Sijainti Yleissairaudet Mies 70 Limakalvo alaleuka oik. Waldenströmin makroglobulinemia, rituximabilääkitys Nainen 75 Pehmytkudos poski vas. Liitetaulukko 8. Lymfoplasmasyyttinen lymfooma Sukupuoli Ikä Sijainti Mies 67 Ien yläleuka vas. Liitetaulukko 9. Plasmablastinen lymfooma Laktaatin, ammoniakin ja verikaasuanalyysin viitearvot spiroergometrian aikana Turo Nicklén, LK Kliinisen fysiologian yksikkö / HUS Kuvantaminen 28.5.2014 Tutkielma Päivi Piirilä, LKT, dosentti, oyl, vs. professori -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 7,45 lepo kevyt maks. 2 4 6 10 20 30 Miesten pH Naisten pH Miesten BE Naisten BE 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 lepo kevyt maks. 2 4 6 10 20 30 Ca-Ion Miehet Ca-Ion Naiset Ca-IonA Miehet Ca-IonA Naiset 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 lepo kevyt maks. 2 4 6 10 20 30 Kalium Miehet Kalium Naiset Natrium Miehet Natrium Naiset 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 lepo kevyt maks. 2 4 6 10 20 30 O2Vol % Miehet O2Vol % Naiset HbO2 Miehet HbO2 Naiset Helsingin yliopisto / Lääketieteellinen tiedekunta 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lepo kevyt maks. 2 4 6 10 20 30 Miesten ammoniakki Naisten ammoniakki Miesten laktaatti Naisten laktaatti HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliinisen fysiologian yksikkö TekijäFörfattare – Author Turo Nicklén Työn nimi Arbetets titel – Title Laktaatin, ammoniakin ja verikaasuanalyysin viitearvot spiroergometrian aikana Oppiaine  Läroämne – Subject Lääketiede Työn laji Arbetets art – Level Tutkielma Aika Datum – Month and year 28.5.2014 Sivumäärä-Sidoantal - Number of pages 32 Tiivistelmä Referat – Abstract Kliinisen fysiologian yksikkö tutkii spiroergometrialla potilaita, joilla epäillään metabo-lista myopatiaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anaerobinen

tsolu
muuntua
altistua
erilaistua
kulkeutua
beetasolu
indusoida
kiihdyttää
bsolu
kielipuoleinen
Maksimaalinen hapenottokyky, anaerobinen kynnys ja maksimaalinen teho olivat verrokeilla keskiarvoltaan yli 100% viitearvosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laskukaava

mitattua
maksimi-syke
sykeanalyysiohjelma
testiharjoitus
laskennallinen
maksimaalinen
juoksunopeus
testaa
tilastollinen
hapenkulutusarvo
ikäpistearvo
firstbeat
semikvantitatiivinen
määrittäminen
saatu
takakasvokulma
pearson
Taulukossa 4 on esitetty laskukaavoilla mitattua maksimisykettä käyttäen laskettu maksimaalinen hapenkulutus verrattuna suorassa testissä mitattuun maksimaaliseen hapenkulutukseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varianssianalyysi

yksisuuntainen
tilastotieteellinen
ryhmittäin
vapausaste
migreenidiagnoosi
farvo
analyysitulos
glukoosiaineenvaihduntatulos
esitettytaulukossa
jaksoittain
riskisuhde
khin-testi
semikvantitatiivinen
pistearvoerotus
syntymäviikkojakauma
b-hepatiittää
taka-kasvokulma
Vapausaste ( df ) F-arvo p-arvo Ryhmien välillä 1 0,273 0,602 Taulukko 14. Yksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

autologinen

allpotilas
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
diagnoosiryhmittäin
esilääkitys
anestesiatähystys
antiviraalinen
aikuinenpotilas
migreenikyselylomake
kontrollikäynti
tyreoidekon
nasoskopia
potila
tähystys
potilasvahinko
leikkaushoito
jatkohoito
Potilaille, joilla tauti on uusinut, on tehty sekä autologisia että allogeenisia kantasolusiirtoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

krooninen

lymfooma
lymfaattinen
myelooinen
astma
verenpainetauti
gvhd
pahoinvointi
neurologinen
akuuttaa
oksentelu
käänteinenhyljintä
suolistosairaus
vajaatoiminta
diabeettinen
Tiedettävästi yli puolella potilaista oli sairautena krooninen lymfaattinen leukemia ja yhdellä Sjögrenin syndrooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modulaarisuus

ohjelmistokehitys
pakettituote
kustomointi
räätälöidä
monoliittinen
frilund
käytettävyys
toimintataa
itala
terveydenhuoltoala
modulaarinen
kehitystyö
arkkitehtuuri
toiminnallisuus
cerner
asiakassovellus
Alle olen koonnut modulaarisuutta ja ( avoimia ) rajapintoja käsitteleviä puheenvuoroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nukleiinihappo

kontrollinäyte
lisämunuainenkuori
värjäytyä
saostua
stabiili
glukoonen
oxldl-pitoisuus
parodontaaliligamentti
koho
paastoinsuliinipitoisuus
ylä-
kohonnut
kovassa
johdannainen
glykeeminen
ruskea
marginaalinen
Useamman hoidon saaneista molemmilla lopullinen hoitovaste oli HBeAg-serokonversio ja viruksen nukleiinihapon määrän merkittävä lasku veressä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

förvaringstämä

nyckelord
säilytyspaikka
helda
övriga
avainsana
aika
nimi
uppgifter
lastentauti
laji
författare
subjec
arbetets
tekijäförfattare
ortodonti
institutio
titel
infektiosairaus
pajunen
( 155 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Migraine, epilepsy Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Helda Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 1 Johdanto.....................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

selite

ryhmittäin
pakara
adenoomapolyyppiseuranta
rabdomyosarkooma
follikulaarinen
imusolmuke-
q2plus
t-solulymfooma
manttelisolulymfooma
aivokasvain
sokeroida
wilmsin
liitetaulukko
Migreeni-ja epilepsiadiagnoosien lyhenteet löytyvät kuvan 4 selitteestä sivulta 15. Löytyneistä 12:sta geenistä aivoissa ekspressoituvia oli ainakin 6 kappaletta : SYNE2, SIX6, TRIM9, TXNDC16, ARF6 ja NPAS.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muistisairaus

yksilötaso
migreeniaura
dementialääke
ssri-lääke
epilepsialääke
muistihäiriö
ruokahimo
leesioa
koulumuoto
beetasalpaaja
riisi
lääkkeillä
unilääke
erityis-vaikeus
suuremmalla
johdannainen
Muistisairauden lääke, jatkuvasti käytettävä opioidilääkitys ja heikko opioidilääkitys ( jatkuvat ja tarvittavat ) oli useammin ei-käyttäjillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juveniili

parkinsonintauti
myopatia
akuuttaa
herkistyminen
ilmatiehyttulehdus
koliittää
trombosytopeni
ruokavalio-hoitoinen
sytomegalovirus
käänteishyljä
diureetti
haavainen
mcad-puutos
lymfoblastileukema
laboratoriotutkimus
sydäninfarkti
Yksi keskeinen MDS:n ryhmään kuuluva tauti on juveniili myelomonosyyttileukemia ( JMML ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luustollinen

hammaskaari
sivusta
dentoalveolaarinen
avopurennan
ristipurenta
ristipuren
kuutonen
maitohampaisto
braketti
purenta
inkisiivi
kiinne
etu-alue
ylä-ja
ekstraoraaliveto
etuhammas
( Waltimo-Sirén J. [ 8 ] 2007 ) 7 KEFALOMETRINEN KOVAKUDOSANALYYSI Kefalometrisellä kovakudosanalyysillä saadaan tietoa kasvojen ja leukojen luustollisesta rakenteesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

natiivi

voimakkaa
kilpirauhashormoni
sekundaarivasta-aine
koho
kohdalta
transkriptiofaktori
pilkkoutuminen
pyöre
pilkkoutua
rasva-
mineraali
inaktivoida
kasvainsolu
uloke
hapettaa
erite
Vaikka aiemmat tuloksemme viittaavat siihen, että puhdistamamme DNA on suurimolekyylimassaista ( kuva 8 ), yhden juosteen katkosten esiintymistä ei kuitenkaan voida poissulkea natiiveissa olosuhteissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tulehduksellinen

suolistosairaus
periytyä
epilepnen
pemfigoidiin
migreeniin
masennus
pemfigoidi
taudinkuva
maailmanlaajuisesti
gravenen
allerginen
hpv-positiivinen
parkinsonintauti
käänteinenhyljintä
aivotinfarktiriski
diabeti
Muita löydöksiä kyseisellä indikaatiolla olivat polyyppi, tulehduksellinen suolistosairaus sekä karsinooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dentaalinen

mekaanisesti
distaalipurenta
lisätila
ala-etuhammas
infektoitua
sivu-alue
juurihoito
levitys
myöhäinenkasvu
kudosvaurio
indikoida
ylipuren
ulospäin
palatinaalinen
kohdentua
Kuten edellinen, myös tämä voi liittyä joko dentaaliseen tai luustolliseen ristipurentaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pikku-keskonen

pikku-keskonen
energiasaanti
sairaalakäynti
kokonainenenergiasaanti
eutyreoosin
neljäs
syntymäpaikkakunta
hoitoaika
eutyreoottinen
painava
tehohoito
päivystyskäynti
jälkeenkin
Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista ravitsemushoitoa pikkukeskoset saivat vastasyntyneiden teho-osastolla kahden ensimmäisen elinviikon aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

morfologia

ruko
pahanlaatuisuus
laktobasilli
havas
vuodenaikavaihtelu
rasvakertymä
kasvaminen
riskipotilas
syöpäsolu
kontrollinäyte
biologisesti
testisuoriutuminen
poissulkea
saostua
hemodynaamisesti
Veren morfologiassa ei voitu poissulkea lievää hemolyysiä, koska näytteessä oli sferosytoosia vesipeiliartefaktan vuoksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

terveysneuvonta

alkoholinkäyttö
ohjeistus
hammaslääkärin
omahoito
hoitovaihtoehto
suuhygienisti
elämäntapamuutos
motivoida
hoitokäytäntö
hoitosuhde
omatoiminen
hoitomenetelmä
saama
terveysvaikutus
peruskoulutus
kirjaaminen
mini-interventio
kysyminen
liikunnallinen
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sekä hammaslääkäreiden valmiuksia että suhtautumista vastaanotolla annettavaan alkoholinkäyttöä koskevaan terveysneuvontaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sarkooma

ewinki
lymfoblastinen
kuulovamma
wilmsin
kehitysvamma
kardiomyopatia
veriuloste
hyperplasi
sokeritauti
mln64-ryhmä
rabdomyosarkooma
hbsag
hbeag
subcutis
palatinaalitaso
melanooma
Muita erotusdiagnostisia vaihtoehtoja olivat melanooma, sarkooma ja genitaalilähtöiset karsinoomat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ph-positiivinen

ph-positiivinen
pemfigoiti
vieruskudos
masennus
pemfigoidi
tulehdusongelma
kaamosmasennus
pemfigoidiin
lapsipotilas
laryngiitti
tyrosiinikinaasiestäjä
hoitomuoto
avomurtuma
silmäoire
maailmanlaajuisesti
savuttomuus
mielialahäiriö
ensilinja
( 12 ) Ennen tyrosiinikinaasiestäjien aikakautta tehty UKALLXII / ECOG 2993 – tutkimus selvitti allogeenisen kantasolujensiirron merkitystä aikuisten Ph-positiivisen ALL:n hoidossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

induktio

tyreoidektoa
vointi
imatinibia
askki
tyroksiinikorvaushoito
yhteenlaskea
seurantajakso
tyreostaattihoito
sokerirasituskoe
hoitoviikko
ruokailu
neljäs
moni-solunsalpaajahoito
harjoitusjakso
Hoito oli hyvin siedettyä, eikä induktion aikana esiintynyt kuolemia tai relapseja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nenäverenvuoto

huspiiri
hematologinen
hoitopaikka
kokonaismäärä
laryngiitti
lapsuusikä
autoimmuunihypertyreoosin
syöpätauti
lapsipotilas
olle
potilasmateriaali
bhepatiitti
rekrytoida
syntymämaa
jatkoseuranta
sivutoimi
viipyä
Kuva 1. Korvaklinikalla vuonna 2010 nenäverenvuodon takia hoidetut potilaat ikäryhmittäin, lukumäärät pylväissä laatikoissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kytkentäepätasapaino

apoe-geenialue
täyttävä
jakaantuminen
apoe3-haplotyyppi
esiintyvä
ifma
teste
sulkumetodi
hemiplegi
philadelphiakromosomi
mittausmenetelmä
primaarikasvainpotilas
neuropatologisiin
erosiivinen
vertailukudos
negatiivisi
ala-kaari
APOE-geenialueen on raportoitu olevan muuta ympäristöä voimakkaammassa kytkentäepätasapainossa lähiympäristön geenien TOMM40, APOC1 ja PVRL2 kanssa ( 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parodontiittää

särky
pahanlaatuinen
kiinnityskudos
inflammatorinen
periytyä
allerginen
aggressiivinen
monitekijäinen
tulehduksellinen
migreeniin
suolistosairaus
gravenen
rintasyöpä
taudinkuva
toinenpuoleinen
( 3 ) Hoitamattomana ja jatkuvana parodontiitti voi lopulta johtaa hampaiden tai hammasimplanttien menetykseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vasta-aine

seronegatiivinen
actinomycetemcomitat
erittyä
liuottaa
erittää
seropositiivinen
koholla
bikarbonaatti
sisältävä
immunoglobuliini
( 3, 14 ) Testissä käytetään kahta monoklonaalista vasta-ainetta MMP-8:n eri epitoopeille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

assosioitua

toinenpuoleinen
allerginen
kielellinen
periytyä
asta
aivotinfarktiriski
muistisairaus
määrään
kliinisesti
migreeniaura
epilepsialääke
migreeniin
dlbcl
ryhmikä
päänsärky
Kytkentäanalyysien, GWAS-tutkimusten ja eläinmallitutkimusten avulla on löydetty yli 100 epilepsiaan assosioituvaa geeniä ( 67 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glukoositasapaino

vakavuusaste
energiamäärä
helpottaminen
liikatoiminta
voimakkaammin
glykemiavaste
lihasmassa
johtuva
pitkäkestoinen
kohonnut
mielialahäiriö
kompensoida
riskipotilas
glykeeminen
glykemiavasde
ruokahalu
Nefropatian ehkäisy perustuu riskitekijöiden hoitoon, joita ovat huono glukoositasapaino, kohonnut verenpaine, tupakointi ja perinnölliset tekijät.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saatu

logistinen
analyynen
neuropatologinen
arvioiminen
tutkimusruokavalio
ttesti
analysointi
testaa
ikä-
apsd-lomake
tuloksiin
molekyyligeneettinen
kruskal-wallinen
valitut
Tilastollisena menetelmänä käytettiin parittaista t-testiä, jolla verrattiin testiharjoituksessa ja suorassa testissä saatuja arvoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hemoglobiini

glykosyloitua
triglyseridipitoisuus
hdl-pitoisuus
pieneneminen
insuliinipitoisuus
paastoglukoosipitoisuus
kokonaispituus
korteksi
vyötäröympärys
lyhä
hapenkulutusero
keski-glukoosipitoisuus
koholla
vuotani
anti-fxa
Tyypin 1 diabeetikoilla tehtiin 2810 tutkittavaa käsittävä glykosyloituneen hemoglobiinin ja alhaisen glykemiaindeksin ruokavalion yhteyttä selvittävä tutkimus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sylkinäyte

rajatapaus
ttesti
parittainen
kruskal-wallinen
ilmentyätaso
erotella
jaksoittain
ct-arvo
aikaisemmki
analyynen
hpv-positiivinen
kokonaineneloonjääminen
apsd-lomake
analysoitaa
( 3, 14 ) Samantapaista metodia sylkinäytteen MMP-8-pitoisuuden määritykseen on käytetty vuonna 2013 Nwhatorin et al. tekemässä tutkimuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvartiiliväli

patogeenimäärä
fkhl
aivoverenvuoto
hbeag
heparinisaatio
aivoverenkiertohäiriö
kielekerekonstruktio
gonio
mikro-verinäyte
alainkisiiva
pccb-geenta
pulpiittää
vähäisyys
kohtausaikainen
katkoviiva
uudelleen-synnyttäjä
lähtöisin
viitealue
Mediaanitulos tutkittavien arvioimalle kyvylle puhua alaleuan proteesin kanssa oli 9.9 ( kvartiiliväli 9-10 ) VAS asteikolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikaisemmin

aiemma
tutkimuksiin
vastaa
prekliininen
tutkimusryhmä
valikoitua
samankaltainen
rajallinen
aiemp
edellämainittu
epidemiologinen
lyhy
tehty
yllämainita
kaikenkaikkiaan
yhdetä
Ventä ja Lindqvist ( 1994 ) ovat tutkineet aikaisemmin suomalaisia potilasvahinkotapauksia viisaudenhampaiden osalta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

protoni

magneettikenttä
täten
määräytyä
isoformi
mini-interventio
periferia
bakteerilaji
johtuva
pureskelu
perustuen
standardoida
ruoka-aine
ientaskuneste
toiminnallisesti
Vapauttaessaan elektronin, se luovuttaa myös sitomansa protonin ( Kuva 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

panoraamakuva

panoraamatomografia
alaviisaudenhammas
valitut
prosentuaalinen
molekyyligeneettinen
alaviisaudenhampainen
tutkimusruokavalio
erilleen
verrattaa
ekstrapolointi
kävelijä
oikeanpuoleinen
Panoraamakuvan diagnostiset rajoitukset onkin syytä tuntea ( Monaco ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ramus

rintasyöpänäyte
alaetuhammas
fluoro-apatiitti
mineralisoituminen
leukanivel
tlymfosyytti
mahalaukku
vitamiini
metaboloida
murtua
luunmuodostus
kustannuksella
latentti
kilpirauhashormoni
otsaluu
androgeeni
( Waltimo-Sirén J. [ 5 ] 2007 ) Kieli kasvaa maksimaaliseen kokoonsa kahdeksanteen ikävuoteen mennessä ja tämän jälkeen tapahtuva mandibulan ramusten vertikaalikasvu siirtää kieltä alemmaksi ja taaemmaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ateriajälkeinen

glukoosin
kuitu
ylipaino
lipidi
glukoosi-
verisuonen
hyperglykema
vaikutuksesta
ikuka
kipuu
valkea
Myös miehillä havaittiin, että korkean glykemiaindeksin ruokavalio lisäsi aterianjälkeistä insuliiniresistenssiä ( Brynes ym. 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvain

parodontiittää
särky
verenpainetauti
sepelvaltimotauti
neurologinen
primaarinen
ylähengitystiet
iskeeminen
inflammatorinen
oksentelu
kiinnityskudos
kortikosteroidi
suolistosairaus
akuuttaa
( 1, 2 ) Ihomuutoksella alkavassa taudissa kasvain on alkuvaiheessa tavallisesti aristamaton, pieni ja punoittava ihonsisäinen kohouma aurinkoaltistuneella ihoalueella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siirtoväki

otaa
lääkäriseura
sosiaali-jaterveysministeriö
kl-kuntahankinta
sosiaali-
internetti
hallintoylilääkäri
epicin
keskiö
uutiset
siirtokarjalainen
artikkelissaan
hanketoimisto
lääkärilehti
hankejohtaja
blogi
hautakangas
hammaslääkäriliitto
Siirtoväen sopeutuminen : tutkimus Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta Helsinki : Otava ; 1952. p. 65-69.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substraatti

tunnusmerkki
pyöre
propyylitiourasiili
fluoro-apatiitti
mrna-määrä
sementti
kokosolulysaatti
nesteytys
pilkkoutua
klooriheksidiini
mineraali
steroidihormoni
sekundaarivasta-aine
yhdistelmävalmiste
amiinifluoridi
Lopullisessa määrityksessä hyödynnetään peroksidaasin kykyä hapettaa substraattinsa, jona ELISA-menetelmässä käytetään useimmin TMB:tä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mmp-8

mmp-8
ictp
mln64
il-1β
matriksin
il-6
hiiri
actinomycetemcomitans
tnf-α
metalloproteinaasi
erittää
mrna
albic
hajottaa
oxldl
värjätä
( 10 ) Gursoy et al. vertasivat vuonna 2011 P. gingivaliksen, IL-1β:n ja MMP-8:n pitoisuuksia parodontiittipotilaiden ja terveiden kontrollien syljessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

case

administratio
organizatio
associatio
populatio
literatureä
dissociatio
seea
definitio
antipsychotic
medicatio
epilepsies
communityä
whpa
chromat
antipsychotics
doubleä
fixatio
womi
merkel
compositio
Brain abscess associated with Aggregatibacter actinomycetemcomitans : case report and review of literature.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrollikäynti

hoitokäynti
antiviraalinen
uusio-käynti
potilastapaus
leikkaussali
tähystää
anestesiatähystys
koulutuspäivä
eutyreoosi
remissioikä
aikapiste
jakaantua
oikealla
tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
repeämä
diagnoosiryhmittäin
alateitse
alaviisaudenhampainen
Ennen toista kontrollikäyntiä koje oli irronnut potilaalta kaksi kertaa ja sementoitu kummallakin kerralla tiukasti kiinni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lipopolysakkaridi

virulenssitekijä
tnf-α
kehitysvammaisuus
il-1
aivokalvo
puskurikapasiteetti
il-6
nuha
sialopeni
steroidisynteesiin
synteenen
kolestaasi
hermopääte
fimbrio
happiradikaali
P. gingivalis ilmentää kolmea tärkeää virulenssitekijää : fimbrioita, gingipaineja ja lipopolysakkarideja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

compariso

activatio
impac
evaluatio
detectio
commo
antipsychotic
rolla
validatio
structureä
distributio
infectio
medicatio
locia
amplificatio
fixatio
glycemic
indomethac
estroki
dopama
Periodontal pathogens : a quantitative comparison of anaerobic culture and real-time PCR.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mutantti

proliferoida
hiiri
kliinisesti
suoriutuminen
keittosuolaliuos
n-back-tehtävä
korteksi
välistä
kokonaispituus
mineralisoitua
korreloida
kruskal-wallinen
vuotani
Mutanttien hiirten olkaluut ja mineralisoitunut korteksi olivat villityyppejä lyhempiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkäritiheys

tuberkuloosikuolema
keskiarvoinen
erikoishammaslääkäreinen
todetahetki
tuberkuloosikuolleisuus
alueittain
lääkärä
kokonaismäärä
remissioikä
enimmillään
lymfoomapotilas
käyntikerta
tutkimieni
Lääkintöhallituksen vuosikirjoista ( 39 ) ilmeni, että vuosina 1920–1938 Viipurin läänissä lääkäritiheys oli maan kolmanneksi suurin : yksi lääkäri 4475 asukasta kohden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perforaatio

respiratorinen
distaalipurenta
kohdunsisäinen
huononta
paheta
spontaaen
pehmytkudosvamma
pettäminen
kotihoito
suurikokoinen
käänteishyljä
vuotoalttius
marginaalinen
retentiomenetelmä
esi-hoito
ahdistuneisuus
lyhetä
waldeyeri
pidentää
Perforaatioita ja vuotoja ilmaantui kumpiakin yksi kappale 193 tähystystutkimuksesta ( 0,5 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

qpcr

kvantitatiivinen
scn1a
insig-1
plaella
biodentine
optiviedä
nafld
imatinib
bcr-abl
doubleä
prematureä
morpha
mx3005p
pthrp
Käyttämämme laite oli Mx3005P Real-Time QPCR System ( Stratagene ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gender

locia
commo
distributio
productio
detectio
quantificatio
fixatio
indomethac
susceptibilityä
maturatio
antipsychotic
activatio
structureä
closurra
inductio
variatio
evaluatio
multi-center
amplificatio
morphine-induced
Age and gender effects on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of triazolam, a cytochrome P450 3A substrate.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

narita

patel
suzuki
anderson
vries
kurth
pitkala
baroa
moog-lutz
jensen
humphries
coka
schurks
mesnen
terwind
tomasetto
goldste
artto
zhou
( 51 ) Narita M, Suzuki M, Imai S, Narita M, Ozaki S, Kishimoto Y, et al. Molecular mechanism of changes in the morphine-induced pharmacological actions under chronic pain-like state : suppression of dopaminergic transmission in the brain.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heterotsygoottinen

rs17766354
rs36215895
jakaantua
merkitseminen
agranulosytoosi
miespotilas
repeämä
tuleminen
vastaainelöydös
impulsiivisuuspiirre
perussairaus
päänsärys
neuroblastooma
rs2274316
b-hepatiittitartunta
viitealue
Homotsygoottisena varianttia esiintyi seitsemällä koehenkilöllä SISu:n aineistosta, kun taas heterotsygoottisena jopa 299:llä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloksiin

virhelähde
selkuka
jatkotutkimus
pitkäaikaisvaikutus
tutkimuksiin
tuloksissa
glykemiaindes
tutkimustulos
vääristää
aikaisemmki
hoitokeino
hyödyllinen
yhteneväinen
tutkittavilla
Tuloksia verrattiin tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin, ja niiden havaittiin olevan vertailukelpoisia keskenään 4 %:n erolla lopputuloksissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nutritio

conduc
canadian
respiratotyä
definitio
cavityä
dila
gennä
periodontology
alzheimer's
organizatio
communityä
consumptio
hemostatic
complicatio
schizophreni
erosio
utilizatio
children's
European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition ( ESPGHAN ).European Society of Paediatric Research ( ESPR ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekundaari

hapettaa
peri-implantiitti
suurentunut
bp180-vasta-aine
kypsi
pilkkoutuminen
kalvorakenne
negatiivisi
paastoinsuliinipitoisuus
peroksidaasiaktiviteetti
valtimoseinämä
bakteerimäärä
leesia
rasva-
OLP on yleinen PBC-potilailla, jotka sairastavat myös sekundaarista SS:a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

translokaatio

palatinaalitaso
nasolabiaalikulma
aivohalvaus
lymfoblastinen
tgfbr2
fruktoosiintoleranssi
korvautua
ribosomaalinen
enterokoliittää
diureetti
trombosytopeni
rabdomyosarkooma
kehitysvamma
menton
pulla
näyteajankohta
MCL:lle on ominaista sykliini-D1-proteiinin suuri määrä soluissa kromosomaalisen t ( 11 ; 14 ) - translokaation seurauksena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yläleuan

kallonpohja
vertikaalinen
kasvumalli
maksilta
luustollinen
ylä-ja
alaleuan
alveoliharjanne
maitohampaisto
hammaskaari
pehmytkudos
horisontaalinen
maitohammas
( Heliövaara 2008 ) Lepoasennossa kieli on kontaktissa etuasennossa suulakeen, alaetuhampaisiin ja yläleuan sivuhampaisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

insidenssi

eloonjäänyt
keskiarvoinen
normaali-väestö
rintamaito
aktiivisuusluokka
puhkeaminenriski
tutkitus
keski-vaikea
verensiirto
otettu
hoitoviikko
pylväs
Tutkimuksista selvisi, että hampaattomuuden ja hampaiden menettämisen prevalenssi on laskussa ja niiden insidenssi on matala.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

husin

ensimmäiseksi
tuossa
husi
facebook
hankintalaki
hanketoimisto
logica
terveydenhuoltoala
kellonaika
vastuuhenkilö
hirttäytyä
pointti
sairaanhoito
itjärjestelmä
apottinimi
suosittaa
HUSin nykyisin käyttämä Uranus ( Miranda ) on juuri sellainen hanke, jota ei olisi ikinä pitänyt päästää syntymään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdysvaikutus

n-back-tehtävä
suoriutuminen
vuotamattoma
acs-ryhmä
keittosuolaliuos
merkittävyys
merkityksellinen
utesti
neliötesti
mln64-status
vuotani
episiotomia
sapryhmä
narsismipiste
kruskal-wallinen
Vuodenajan ja diagnoosiryhmän välillä oli merkitsevä yhdysvaikutus ( p < 0,01 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mup-ryhmä

mup-ryhmä
ossi
mäntylahtaa
blogi
mäntylahti
keskustelunavaus
blogikirjoitus
louhelainen
otso
mielenilmaus
perusti
ttk-ryhmä
uutiset
apottaa
julkaistiin
linkittää
( 110 ) Saatuaan blogikirjoituksensa valmiiksi Ossi Mäntylahti perusti 11.9.2012 ( ennen klo 0.33, jolloin ketjuun tuli ensimmäinen kommentti ) Mup-ryhmään myös toisen keskusteluketjun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

editio

newyork
periodontology
scandinavia
sociedä
communidä
ofpediatrics
universidä
cavityä
federatio
epilepsyä
f-serotype
respiratotyä
organizatio
schizophreni
gynecology
canadian
educatio
conduc
classificatio
The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition ( beta version ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seinämä

ox-ldl
tulehdussolu
rappeutuminen
tulehdusreaktio
korreloida
hapettua
vuotani
aivovaltimoaneurysma
estrogeeni
sileälihassolu
ateroskleroosi
fysiologinen
verisuonen
Taulukko 1. Rasvan kertymisen ja seinämän solutiheyden sekä rakenteen yhteys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

symfyysi

gonio
menton
etureuna
yläinkisiiva
alainkisiiva
uloin
selektiivinen
takaisiotto
leukakulma
hypnootaa
palatinaalitaso
np-40
mikro-verinäyte
spearma
mln64-ryhmä
hbeag
vaikea-asteinen
patogeenimäärä
Menetelmän ongelmaksi voidaan lukea vaikeus määrittää symfyysin ulointa pistettä avautuvissa kasvoissa, joissa leuan kärjen muoto on väistyvä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuuluu

kylmä-tunteeton-piirte
unettomuus
käytösongelma
immunosuppressiivinen
tärkeimminen
alidiagnosoida
sairauksiin
tautimuoto
mieltää
edesauttaa
obstruktio
silmäoire
kuormittaa
sekoittua
toistuva
Kliinisesti epilepsia on hyvin laaja ja monimutkainen kokonaisuus, johon kuuluu yli 50 erilaista oireyhtymää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vuotokohta

tulovaihe
etuosa
takaosa
huonontuminen
sisarusluovuttaja
taka-tamponaatio
laapistus
suuremmalla
nasoskopia
todennäköisemmin
harvemmin
kauterisaatio
hla-identtinen
embolisaatio
kirurgisesti
Jos tulovaiheessa oli aktiivista vuotoa, vuotokohta paikannettiin 80 %:lla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

omahoito

liikunnallinen
omatoiminen
keuhkoahtaumatautityöryhmä
terveysneuvonta
moni-ammatillinen
kuntoutusohjaaja
keuhkopoliklinikka
ohjaaminen
keuhkoahtaumatautipotilas
keuhkoahtaumatauti
terveysvaikutus
fysioterapeuttaa
hoitokäytäntö
aktiivisuusmittari
motivoida
elämäntapamuutos
hoitopolku
ohjeistus
alkoholinkäyttö
Tästä voitaisiin päätellä, millainen vaikutus yksilöllisellä omahoidon ohjauksella ja kirjallisella ohjeella on potilaiden mittaustuloksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glykolyysi

kerääntyä
adheesiomolekyyli
muuntua
aikaansa
verihyytymä
happiradikaali
antitrombiini
beetasolu
silia
mesenkymaalinen
liukoinen
hammaskudos
ulkopinta
kalvorakenne
Lak-taattiin päättyvää pyruvaatin metaboliaa kutsutaan anaerobiseksi glykolyysiksi, jossa syntyy ATP:tä kaavan osoittamalla tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

londeree

howley
basnen
turcica
balkea
min-
acsm
q2plus
ddimeeri
mannwhitney
Δvo2
ryhd
subcutis
rkir
Londeree E = 6, Basset & Howleyn ja ACSM kaavoilla tarkkuus parani.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuma

tsolu
olosuhteet
hajottaa
liuottaa
sisältävä
stimuloida
cdna
Permeabilisoidut solut valmistetaan NP-40:llä samoin kuin tumat ( c, e ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

prekliininen

yhdetä
täyspalvelu
työyhteisö
nimetön
laajalti
koskien
kaikenkaikkiaan
elämätilanne
rajaus
lausunta
katsoma
läpikäyminen
listata
potilastietojärjestelmähankekeskustelu
avoima
strukturoida
kuulema
ongelmatilanne
kattavasti
Tarkastelemistani yrityksistä kuusi oli pelkästään prekliinisiä, seitsemän pelkästään kliinisiä ja loput tarjosivat osaamista kaikkiin lääkekehityksen vaiheisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitoilmoitusrekisteri

ryhtyminen
allergiasairaala
töölö
hoitopolku
järjestelmäpalvelu
terveyskeskuksiin
jäsenmäärä
aikajakso
iho-
antava
hammaslääkärikoulutus
jossakin
kunta-kohtainen
palveluasuminen
hankintapäätös
toimenpidemäärä
erikoishammaslääkärin
etelä-
Suomen sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereiden ( poistoilmoitusrekisteri ennen vuotta 1994 ) luotettavuutta arvioivat tutkimukset on suurelta osin tehty 1980-luvulla tai tätä aikaisemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyvä

epidemiologinen
liittyen
pemfigoiti
syöpätauti
vinkuna
hypertyreoosin
lapsipotilas
pemfigoidiin
resurssitpula
psyykelääkitys
diagnosoiminen
liitännäinensairaus
tutkimusryhmä
mielialahäiriö
Migreenin ja aivoinfarktin yhteyteen liittyvää kirjallisuutta on käsitelty tutkielman seuraavassa luvussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mineralisaatio

beetaamyloidi
etukallonpohja
pituuksissa
ihonalainenrasva
mboryhmä
morfologi
leesia
murtua
siirryttäki
tasa
afos
systolinen
muodostaminen
philadelphiakromosomi
marginaalinen
rintasyöpänäyte
hohkaluu
neuropatologisiin
Erot mineralisaatiossa sekä olkaluiden ja proliferoivien vyöhykkeiden pituuksissa voivat selittyä mutanttien kehityksen hidastumisella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

indusoida

kohdesolu
beetasolu
muuntua
kiihdyttää
altistua
sylkeä
happiradikaali
sappihappo
endoteelisolu
erilaistua
apoptoosi
silia
MTA:lla on kyky indusoida dentiinisillan muodostumista pulpaperforaatiokohtaan ( 77 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histoni

ylä-
silmäkuoppa
morfologi
häviäminen
tunteminen
magneettikuvaus
latentti
patogeneesiin
tapahtuva
keskivartalo
muodostaminen
kylmä-tunteeton-piire
Histonit muodostavat nukleosomeja, jotka koostuvat ydinhistoneista H2B, H2A, H3 ja H4 sekä linkkerihistonista eli histoni H1:stä ( kuva 1A ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittaa

suonensisäinen
tutkimusruoka
kohdalle
tutkimuspotilas
lääkkeellisesti
ruokailu
sormenpää
puolella
oireilla
aikaansaaminen
kuvastaa
tarvittava
pastaa
Muistisairauden lääke, jatkuvasti käytettävä opioidilääkitys ja heikko opioidilääkitys ( jatkuvat ja tarvittavat ) oli useammin ei-käyttäjillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kertyminen

seinämä
rappeutuminen
ox-ldl
tulehdussolu
solutiheys
vuotani
fysiologinen
estrogeenireseptori
korreloida
aivovaltimoaneurysma
hapettua
tulehdusreaktio
verenas
verisuonitauti
Taulukko 1. Rasvan kertymisen ja seinämän solutiheyden sekä rakenteen yhteys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bakteerilaji

magneettikenttä
hampaissa
ientaskueste
isoformi
skitsofrenia
kontrollinäyte
sensitiivinen
kokki
syöpäsolu
kohonnut
epänormaali
hypotalamus
edesauttaa
ientaskuneste
1.2 Parodontiitin patogeenit On arvioitu, että ihmisen suussa on 500–700 eri bakteerilajia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sytoplasma

kohdegeeni
kasvainsolu
entsymaattinen
suuri-molekyylimassainen
saostaa
kokosolulysaatti
mineraali
pellikkeli
rasva-
sekundaarivasta-aine
kuopata
ulossuolaus
kalvorakenne
transkriptiofaktori
pilkkoutuminen
Sytoplasma soveltuu myös totaali-RNA:n ja poly-A ( + ) mRNA:n eristykseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielihermo

vaurioituminen
yksinään
ikuka
glukoosituotanto
vaurioitua
postoperatiivinen
ylä-etuhammas
palautua
dentiin
pulpakudos
poskihammas
pahentaa
varhaislapsuus
hemolyynen
tuntomuutos
parantuminen
puhkeamaton
paljastuminen
Hermovauriot olivat yleisimpiä vahinkoja ja kielihermon vaurioita tapahtui eniten ( Kuva 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haima

tulehdustila
ilmentyä
retinopatia
inflammatorinen
ateroskleroosi
muodostus
ylipaino
ilmentää
heikentyminen
aiheuttava
( 8, 9, 13 ) Tyypin 1 diabeteksessa insuliinia tuottavat haiman Langerhansin saarekkeissa olevat β−solut tuhoutuvat autoimmuuniprosessin seurauksena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hodgkin

myelodysplastinen
jmml
biliaarinen
hyperplasi
sokeritauti
b-soluinen
verenpainetauti
akuuttaa
sydänsairaus
kardiomyopatia
kuulovamma
ewinki
sappitie
wilmsin
( 3 ) NHL:n ennuste on Hodgkinin lymfoomaa huonompi, sillä tauti on usein diagnoosihetkellä levinnyt jo laajalle alueelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geelielektroforeesi

täyttävä
jäähaude
tilastoanalyysi
vertailukudos
kudosnäyte
analysoitaa
reseptitieto
käänteinenkopiointireaktio
taustatekijä
immunohistokemiallinen
happoemästasapaino
esikäsitellä
spiroergometri
potilastyytyväisyys
kefalometri
esi-testaus
menetelmät-osio
3.3 Geelielektroforeesi Geelielektroforeesissa tutkittavaa DNA:ta liikutetaan agaroosista valmistetun geelin sisällä sähkövirran avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantajatiheys

potilasaineisto
valta-mutaatio
valikoitua
lähdeluettelo
taustamuuttujittain
ttesti
lchad-puutos
tapauspotilas
aikaisemmin
samankaltainen
viitearvotaulukko
yksisuuntainen
verrokkiryhmä
analyynen
188A > T kantajatiheys suomalaisissa on siis tämän tutkimuksen perusteella 1 : 64.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

istukka

migreeniaura
leukaluu
murtuma
leesioa
lääkkeillä
äänihuulipareesi
toinenpuoleinen
jonkinasteinen
hengenahdistus
pemfigoid
muistamattomuus
kiinnityskudos
varhaislapsuus
( 7 ) DLX3:a tarvitaan istukan morfogeneesiin ja alkion selviytymiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rasvamaksa

tutkittavilla
rasvoittuminen
kärsivä
havaitseminen
erityinenvaikeus
yksinään
glukoosiaineenvaihdunta
ruko
ennenkaikkea
suuhygienia
biologisesti
yliaikaisuus
glykemiaindeksilkään
mielialahäiriö
monitekijäinen
Suurentunut vyötärönympärys sen sijaan ei vielä tarkoita, että potilaalla olisi rasvamaksa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vakiointi

verensiirto
eloonjäänyt
agranulosytoosi
laskimoveri
keski-vaikea
luottamusvälillä
beetasalpaajalääkitys
tutkitus
keitetty
täyttyminen
normaali-väestö
perustiedot
loppuvaihe
plasmablastinen
hoitoviikko
näytteeseen
sulkumetodi
Samoin glykolysoituneen hemoglobiinin pieneneminen alhaisen glykemiaindeksin ruokavalion jälkeen ei ollut painonmuutoksella vakioinnin jälkeen enää merkitsevä ( p = 0,703 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

likin

keskusteluketju
keskustelunavaus
ttk-ryhmä
ossi
mäntylahtaa
blogikirjoitus
mup-ryhmä
blogi
apottaa
mäntylahti
perusti
otsikoida
kivelä
kivekäs
julkaistiin
mielenilmaus
Otso Kivekäs laittoi linkin tähän kirjoitukseen omaksi keskustelunavauksekseen Ttk ryhmään samana päivänä ( klo 22.25 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kromosomi

vatsakipu
kehityshäiriö
myopatia
kuulovamma
munuaissairaus
veriuloste
sydänvika
nacl:i
vaikea-asteinen
Tämän geenin sijainti on kromosomin 6 lyhyessä haarassa ( 25 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korreloida

vuotani
korteksi
kliinisesti
suoriutuminen
ox-ldl
proliferoida
vuotamattoma
vyötäröympärys
mineralisoitua
hdl-pitoisuus
ikuka
verenas
assosioitua
Sekä akuutin että kroonisen käänteishyljinnän vaikeusaste korreloi kuolleisuuteen ( p = 0,001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaskulaarinen

sappitie
aivohalvaus
colx
raskausdiabetes
sydänsairaus
hyperplasi
hyytyähäiriö
hermotusalue
proteiinikinaasi
lukinkalvoalainen
iskeeminen
sydäninfarkti
trabekulaarinen
vaskuliitti
kuorikerros
koliittää
Samoin tulehdukseen ja haavan paranemiseen osallistuvan vaskulaarisen endoteelikasvutekijän ( VEGF ) määrä lisääntyy syljessä parodontiittipotilailla, tosin tätä kasvutekijää on tutkimuksissa löydetty myös terveiden potilaiden syljestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pahetavaihe

antibioottikuuri
mieluiten
paheneminenvaihe
kortisoni-
influenssarokote
täydennyskoulutus
ylläpitohoito
tyreostaattihoito
lähete
vastaanottokäynti
tyreostaatti
sairaalahoito
jossain
oireilu
alkuun
kasvis
myöhäinen
tyroksiinikorvaushoito
halukkuus
12 potilasta ( 29 % ) kertoi osaavansa aloittaa kortisoni- ja antibioottikuurin itse keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolonisaatio

androgeeni
metaboloida
uloke
spesifisesti
signaalireitti
udca
virvoitusjuoma
luunmuodostus
tlymfosyytti
synteenen
ääreinenhermo
riskialleeli
isäntävaste
kustannuksella
ennaltaehkäisy
kasvurajoitegeeni
Kolonisaatio sokerifermentaatiolla runsaaseen asetaldehydin tuottoon pystyvällä Candidakannalla puolestaan voisi selittää karsinogeeneesiä potilailla, jotka eivät käytä alkoholia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ruokapäiväkirja

kohdalle
optiveinä
röntgenkuva
tutkimusruoka
tutkittu
karkeasti
laskeminen
objektiivisesti
otteeseen
masennuslääkeresepti
tutkimusruokavalio
erotella
täyttäminen
laboratorioarvo
Tutkittavat pitivät ruokapäiväkirjaa kolme tutkimusvuorokautta kummallakin jaksolla ( liite 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sensorinen

kosketusärsyke
steroidihormoni
aterialisäke
ensioire
maitotuote
palatinaalisesti
leikkaustekniikka
lisätila
latentti
pettäminen
ongelmakäyttö
suonensisäisesti
mmp-8:a
Erään tutkimuksen mukaan aurallista migreeniä sairastavista 99%:lla on visuaalisia, 31 %:lla sensorisia, 18 %:lla afaattisia ja 6 % :lla motorisia auraoireita ( 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parodontiittia

sairastavilla
p16-negatiivinen
migreenikohtaus
aivotinfarktiriski
käänteinenhyljintä
omaavi
aggressiivinen
parodontiittipotilas
toinenpuoleinen
pbc-potilas
määrään
silmäoire
kärsivä
parodontiita
sairastuminen
perheenjäsen
Useissa tutkimuksissa on huomattu, että gingiviittiä ja kroonista parodontiittia sairastavien aikuisten syljessä on normaalia vähemmän α2-makroglobuliinia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eritys

verisuoni
lipidi
tsolu
vapautuminen
ateriajälkeinen
stimuloida
hyperglykema
Sille on luonteenomaista syljen erityksen niukkuus ( sialopenia ) ja kyynelnesteen erityksen väheneminen ( keratoconjunctivitis sicca ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

frilund

räätälöidä
modulaarisuus
tuota
santeri
pakettituote
paavolainen
lainaus
terveydenhuoltoala
valmistuote
cerner
toimittajaloukku
sirius-selvitys
julkishallinto
tietojärjestelmähanke
facebook
logica
ohjelmistokehitys
Frilund tuntuu ajattelevan, että organisaation toimintatavat ja “pakettituotteen olettamat ” voidaan kyllä “ tömäyttää ” yhteen, mutta lopputulos ei välttämättä ole kovinkaan hedelmällinen ( kallis ja huonosti toimiva ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

segmentaatio

niikään
selitysmalli
minkä
helppokäyttöinen
tietynlainen
pistäjä
yksityiselämä
ylilääkärin
lihaskunto
statuskaavio
hoitohenkilökunta
viestiä
kausaalinen
näkyviin
sinällään
korjautua
Täysin automaattinen segmentaatio ei kykene ylläolevaan, joten segmentaatiota tehdessä käyttäjältä vaaditaan aktiivista osallistumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useampi

tutkimuspotilas
hoitolinja
hoitotoimenpide
jakaantua
alkuun
pisto
mieluiten
hoitokäynti
influenssarokote
puolella
embolisaatio
myöhäinen
metotreksaatti
tutkimusruoka
pistemäärä
paheneminenvaihe
tarvittava
auraoire
Laryngiitille on ominaista, että sama lapsi kokee useamman kuin yhden tautiepisodin ( 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siirre

alentua
tsolu
hyperglykema
muodostus
aivoi
lymfosyytti
mekaaninen
kariogeeninen
ikuka
glukoosi-
pulpakudos
Optimaalisen tasapainon löytäminen käänteishyljinnän, siirteen toiminnan käynnistymisen epäonnistumisriskin ja GvL-vaikutuksen välillä on usein varsin haasteellista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sairauskertomus

migreenikyselylomake
maininta
tehty
valikoitua
sairaskertomus
aikuinenpotilas
sähköpostitse
yksikään
eritellä
tähystää
seuraa
päivystys
suuritöinen
valikoida
influenssarokote
henkilötiedot
kopio
yhdeksän
Kuuden potilaan sairauskertomuksista ei löytynyt tarkkaa tietoa syntymämaasta, joka oli muu kuin Suomi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sporadinen

haavainen
hemiplegi
relapsaa
koliittää
ihotauti
kaulavaltimodissekaatio
hypoparatyreoosi
oireyhtyä
munuaissairaus
tulehduskipulääke
oireinen
enterokoliittää
muodostaminen
tähystyslöydös
ruokavalio-hoitoinen
käänteishyljä
erla
agranulosytoosi
allergiattoma
( 24 ) Sporadisen BL:n ennuste on hyvä, jos se ei uusiudu seuraavan vuoden aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ox-ldl

ox-ldl
vuotani
seinämä
vuotamattoma
korreloida
fysiologinen
proliferoida
välistä
suoriutuminen
mineralisoitua
aiheuttama
Myös naisten vuotaneiden ja vuotamattomien aneurysmien välillä on ero Ox-LDL:n seinämää rappeuttavassa vaikutuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fiksaatio

esi-hoito
lymfooa
beetasalpaajalääkitys
infarktileesio
vasemmalla
kemosädehoito
hoitoviikko
etu-tamponaatio
käyntikerta
pelkki
täyttyminen
kantasolutuki
käyttämätön
elintaso
väliliha
kiireetön
yöaika
82% nilkan avomurtumista hoidettiin välittömällä internillä fiksaatiolla, ja suurimmalla osalla potilaista ( 80% ) päädyttiin haavan suoraan sulkuun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monitekijäinen

glukoosiaineenvaihdunta
mielialahäiriö
osatekijä
riskipotilas
havaittaa
huonontaa
varhaislapsuus
gingiviitti
ennenkaikkea
inflammatorinen
mieltää
her2-positiivinen
riskiryhmä
ruko
Se on monitekijäinen prosessi, johon vaikuttavat pääasiallisesti karies ja parodontaalisairaudet ( 1,4,5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maturaatio

aivokalvo
reservikondrosyytti
hermopääte
tulehdusvaste
endoteella
silia
tiedonvälitys
kolestaasi
mesenkymaalinen
tautiriski
inflammatori
mineraali
tulehdusvälittäjäaine
verisuoniseinämä
Myös Fgf-signaloinnin on havaittu osallistuvan kondrosyyttien maturaation säätelyyn.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

auraton

aurallinen
hemipleginen
migreenidiagnoosi
migreenipotilas
sukupuolijakauma
verrokkiryhmä
tapausryhmä
diagnoosiryhmä
kokonainenselviytyminen
pistearvoerotus
syntymäviikko
n-back-tehtävä
tapauspotilas
Tapauspotilaalla oli diagnosoitu migreenikyselylomakkeen perusteella auraton, aurallinen ja hemipleginen migreeni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

node

transcriptio
estroki
failureä
smokea
lussi
maturatio
estimatio
mortalidä
valididä
validatio
activatio
variatio
indomethac
distinc
plasmablastic
distributio
acyl-coa
detectio
commo
evaluatio
9. De Cicco L, Vavassori A, Jereczek-Fossa BA, ym. Lymph node metastases of Merkel cell carcinoma from unknown primary site : report of three cases.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirroosi

icd-10
biliaarinen
dlx3-geenin
lupaasia
insuliin
hematopoieettinen
naloksoni
tietokantahaku
linguaalikaari
maksasairaus
röntgenologinen
tilastomenetelmä
31 1 Johdanto Primaarinen biliaarinen kirroosi ( Primary Biliary Cirrhosis, PBC ) on krooninen kolestaattinen maksasairaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

appositio

leveyskasvu
kohdentua
kondyyli
leuankärki
kiertyä
purentasuhde
leukanivel
keski-kasvot
ulospäin
sutuura
mineralisoituminen
keskinenauma
kallistaa
uudis-muodostus
( Waltimo-Sirén J. [ 9 ] 2007 ) Ramukssa appositio on voimakkainta takareunassa ja resorptio etureunassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyytyäjärjestelmä

menettäminen
hampaattomuus
valkea
kehitysnopeus
rappeutuminen
ilmeneminen
peroksidaasiaktiviteetti
verenas
glukoositaso
solukuolla
sieto
on-solu
saadua
fysiologinen
Lisäksi tutkimme hepariinin vaikutusta hyytymisjärjestelmään eri menetelmillä, joista osa on vielä kokeellisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekspressio

patogeneesiin
mutatoitua
tutkimusnäyttö
rasva-
molekulaarinen
tunteminen
erämä
peri-implantiitti
voimistaa
ominaisuuksiin
biokemiallinen
riskipotilas
steroidihormoni
geneettisesti
syöpäsolu
puriiniaineenvaihdunta
maitotuote
Jatkotutkimuksissa selvitetään, vaikuttaako tämä riskitekjä APOE:n, TOMM40:n tai muiden lähigeenien ekspressioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

standardikokoinen

sensitiivinen
tautimuoto
tabletti
postoperatiivinen
glykemiaindekse
biologisesti
parantuminen
erillään
dentiinisilta
ibuprofeeni
laktobasilli
pääty
kivulias
kohdentaa
kookas
niukkuus
keskusteleminen
Mahdollinen vaihtoehto ovat mini-implantit, jotka ovat halkaisijaltaan pienempiä kuin standardikokoiset implantit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ligandi

antimikrobiaalinen
mineraali
ekspressoitua
ravintoneuvonta
hemodynaamisesti
virvoitusjuoma
dasatinibi
patogeneesiin
kipureseptori
molekulaarinen
steroidihormoni
kylläkin
tunteminen
formaalin
kipuärsyke
Ligandit eroavat rakenteeltaan toisistaan vain vähän : ne sitoutuvat samoihin reseptoreihin ja eksogeenisillä Shh-ligandeilla voidaan koeolosuhteissa indusoida muiden ligandien kaltainen vaste kohdesolussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parhaiten

näkyy
jokseenkin
syöpänäyte
säädelläalue
pcr-reaktio
optivein
spesifinen
tavalla
toivottu
jälkikäteen
liikuntatottumus
ystävystyä
ryhmitellä
vaihtoehtoinen
Hapenkulutusta verrattaessa parhaiten kaavoista toimi Londeree E = - 1, toiseksi parhaiten Londeree E = 0 ja kolmanneksi parhaiten Basset & Howley.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimus

osio
potilasaineisto
tutkielma
tutkimuksiin
määritys
testaus
retrospektiivinen
analysointi
migreenikyselylomake
satunnaistaa
päätelmä
liittyen
katsaus
Tämä on todettu myös Virtasen ja kumppaneiden tutkimuksessa ( 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tervi

mboryhmä
näkyvissä
erosi
oxldl-pitoisuus
mln64-status
väestötaso
vakioida
laktaattiarvo
paastoinsuliinipitoisuus
glykemiakuorman
marginaalinen
acs-ryhmä
mitokondriotauti
rappeuttaa
pitoisuuksissa
päätemuuttuja
ruokahimo
( 43 ) Tämä testi on tarkoitettu terveille juoksua harrastaville hyväkuntoisille henkilöille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

insertio

membranna
maturityä
glycoki
low-birth-weight
plaella
stimulatio
elongatio
mx3005p
anaema
morpha
glucago
predictio
specificityä
gingiva
o-antiki
fractureä
ligatio
parogeta
stratageta
Lisäksi on löydetty pieniä deleetioita, insertioita, silmukointiin vaikuttavia mutaatioita sekä missense- ja nonsense- mutaatioita ( 46 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

migreenta

patofysiologia
genetiikka
yleisyys
neuropatologinen
hemolyyttinen
kirjallisuuskatsaus
diabeettinen
johdanto
logistinen
mikroangiopaattinen
snp:i
taustaa
sepelvaltimotauti
sisällysluettelo
Migreenin ja aivoinfarktin yhteys on selvempi aurallisella kuin aurattomalla migreenillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epiteelisolu

metabolia
edesauttaa
kariogeeninen
paikallisesti
häiriintyä
altistua
edistävä
ientaskuneste
hengitystie
imeytyä
bsolu
pureskelu
pahentaa
tsolu
sitoutuminen
Niihin liittyy myös sylkirauhasten epiteelisolussa sekretorinen kappale, joka tekee IgA vasta-aineet kestäviksi syljessä olevia proteolyyttisiä entsyymejä vastaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tulovaihe

sisarusluovuttaja
taka-tamponaatio
kaksonen
kemosädehoito
muistisairaus
suuremmalla
laapistus
sisarussiirre
etuosa
viikoittain
takaosa
tarvittava
etu-tamponaatio
repeämä
embolisaatio
bipolaaripoltto
kokoon
onnistuminenprosentti
Valtaosalla heistä ( 86 % ) ei ollut tulovaiheessa aktiivista vuotoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normaalisuus

n-back-tulos
parittainen
logistinen
reseptie
menetelm
kategorinen
immunohistokemiallinen
kuvaavi
aloittaminentodennäköisyys
snp:i
laboratorioparametri
jatkotutkimuksiin
täyttäma
ikä-
kefalometri
Jakaumien normaalisuus testattiin vielä sekä Kolmogorov-Smirnov- että Shapiro-Wilk – testeillä ( Sarna 2011a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

classificatio

sociedä
interproximal
figurra
periodontology
f-serotype
gynecology
scandinavia
dila
tablla
epilepsyä
newyork
organizatio
definitio
conduc
cavityä
associatio
e-serotype
dissociatio
The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition ( beta version ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

punasolu

vajaatoiminta
alentua
ikuka
verenvuoto
suureneminen
määrään
hemolyynen
leukaluu
( 30, 35 ) Punasoluista 10−20 % arvellaan tuhoutuvan intravaskulaarisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erikoishammaslääkäri

kätilöopisto
oikomishoito
helsing
vastasyntya
poliklinikka
erikoistumisopinnot
ortodontti
töölö
edeltävä
sijoittuminen
nainenklinikka
jatkohoitopaikka
vastaushetki
laryngiittipotilas
pohjois-pohjanmaa
korvaklinikka
endoskopiayksikkö
Vain joka viidennessä terveyskeskuksessa työskentelee oikomishoidon erikoishammaslääkäri, ja ortodonttisten palveluiden alueellinen jakautuminen Suomessa on epätasaista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heterotsygootti

acs-ryhmä
kuoppi
pituuksissa
ennustetarkkuus
negatiivisi
rintasyöpänäyte
narsismipiste
koho
oxldl-pitoisuus
solumäärä
fluoresenssikäyrä
kohdalta
villityyppiä
afos
tervi
Tämän jälkeen analyysiin otettiin mukaan vielä analysoitavien polymorfismien suhteen heterotsygootit ja Braak-populaatioihin A ja B kuulumisen riskisuhde laskettiin sekä homotsygoottien että suojaavan homotsygootin ja heterotsygootin välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suppl

discussio
cephalalgi
jama
endosc
laryngoscope
lanci
naturra
nov-dec
neurol
gerlach
gastrointest
pract
guka
exerc
neurosurg
pharmacol
microbiol
oncol
J Clin Periodontol 2008 Sep ; 35 ( 8 Suppl ) : 346-361.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kollageeni

ictp
hajottaa
erittää
matriksin
mmp-8
immunoglobuliini
puutos
hyperplasi
il-1β
10 6.3 Tyypin I kollageenin pyridoliinin ristisidottu karboksiterminaalitelopeptidi ( ICTP, pyridinoline cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen ) ………………………………………………………………...

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syljeneritys

sylkeä
kariogeeninen
altistua
kuopata
ruoansulatuskanava
ärsytys
suuhengitys
juominen
edistävä
hengitystie
vaurioittaa
aktivoitua
bsolu
Bikarbonaatti diffundoituu sylkirauhasiin plasmasta, jolloin sen konsentraatio on suurimmillaan stimuloidussa syljenerityksessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

odontoblasti

mineraali
ravintoneuvonta
aikaansa
liukoinen
mesenkymaalinen
kipureseptori
hiilihydraatti-pitoinen
pellikkeli
spesifisesti
kasvainsolu
kerääntyä
demineralisaatio
poistoalue
fluoriioni
kipuärsyke
riskialleeli
Tutkimuksessa havaittiin, että mutatoitunut geeni häiritsee odontoblastien erilaistumista estämällä niiden polarisaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parodontiumi

pahanlaatuinen
havaitseminen
vaikeusaste
lääkkeellinen
riskikäyttö
ennenkaikkea
rasvamaksa
kärsivä
ilmeneminen
johtuva
lihasmassa
mielialahäiriö
tyreoidektomia
suuhygienia
glukoosiaineenvaihdunta
alkaminenikä
tautimuoto
vieruskudos
Vastanneista hammaslääkäreistä valtaosa ( 97 % ) kartoittaa aikuispotilail-taan parodontiumin terveydentilan aina tutkimuskäynnin yhteydessä, vain yksi vastaaja kertoi siirtävänsä parodontiumin tutkimisenkin suuhygienis-tille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tissue

peopleä
womi
muscleä
b-serotype
dila
beea
exerciseä
wereä
populatio
huma
sensitivityä
c-serotype
activityä
mortalityä
d-serotype
copd
definitio
e-serotype
glycemic
profileä
MMP -spesifisinä estäjinä toimivat TIMP : it ( tissue inhibitors of metalloproteinases ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvumalli

ylä-ja
vertikaalinen
kallistuskulma
horisontaalinen
kallonpohja
inkisiivi
hammaskaarten
sulkeutua
kehitysaste
keski-kasvot
maksilta
tuubi
kuutonen
erilleen
ylipurenta
arvioitaa
kondyyli
( Waltimo-Sirén J. [ 6 ] 2007 ) Kasvumallin määrityksessä käytetään myös goniaalikulman mittausta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydrofobinen

aikaansa
kerääntyä
luunmuodostus
blymfosyytti
riskialleeli
spesifisesti
vesifaasi
keskinenauma
ääreinenhermo
androgeeni
restriktioentsyymikartoitus
tlymfosyytti
nivelpää
kolestaasi
poskiontelo
vaahtosolu
Suun kautta otettu hydrofiilinen UDCA rikastuu sappeen syrjäyttäen toksiset hydrofobiset sappihapot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hampaistoikä

hampaistopistearvo
takakasvokulma
erotus
apsd-lomake
allpotilas
ikään
diagnoosiryhmä
ikäpistearvo
elossa
otettu
taka-kasvokulma
pysyminen
verrokkiryhmä
pistearvoerotus
sukupuolijakauma
nivelkierukkaleikkaus
alueittain
Saatu pistearvo on muutettavissa hampaistoiäksi Demirjianin ja kumppaneiden ( 1973 ) laatiman taulukon mukaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ioni

hajottaa
enhancer-alue
tsolu
aivoi
kooda
syöttösolu
sisältävä
olosuhteet
Lisäksi SDS samoin kuin pienimolekyyliset ionit, jotka usein on lisätty proteiinien saostamiseen, on poistettava DNA-preparaatista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasvahinko

tyrosiinikinaasiestäjälääkitys
tehty
parodontaalistatus
seurantatutkimus
jakaantua
eutyreoosi
alkutarkastus
vastaa
tähystää
aiemp
koostaa
tähystystutkimus
tuloksissa
metaanalyysi
aikuinenpotilas
( 12 ) Ventä I, Lindqvist C. Viisaudenhampaiden poistoihin liittyvät potilasvahingot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuroendokriininen

kuulovamma
kehitysvamma
sydäninfarkti
sokeritauti
kuorikerros
tähystyslöydös
vaskuliitti
munuaissairaus
sappitie
hyperplasi
hemiplegi
myopatia
enterokoliittää
näkövamma
23 1 Johdanto Merkelinsolusyöpä ( MSS ) on harvinainen ja huonoennusteinen neuroendokriininen ihosyöpä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsinginyliopisto

ortodontia
hammaslääketiede
hyks
suu-
päivystysvastaanotto
syventää
kemia
huslab
meilahti
klinikka
sisätaudit
kansainvälisyys
jessica
hengitystiesairaus
lääketieteellinen
pilottitutkimus
ravitsemustiede
Aineisto on kerätty vuosina 1965–1971 Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella lasten hammashoidon ja hampaiston oikomisopin osastolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vitaliteetti

infektoitua
saksipurenta
aiheuttaminen
kaviteettää
paljastuminen
pulpaperforaatio
perustuen
verikoe
annettua
limakalvokantoinen
paikoillaan
kotihoito
antikoagulaatio
myöhäinenkasvu
kariesbakteeri
säily
osseointegraatio
Tämän toimenpiteen tavoitteena on säilyttää pulpan vitaliteetti, jolloin vältytään hampaan juurihoidolta tai poistolta ( 31 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

insuliinipitoisuus

keski-glukoosipitoisuus
paastoglukoosi
triglyseridipitoisuus
paastoglukoosipitoisuus
pieneneminen
koholla
hdl-pitoisuus
hapenkulutusero
erittyä
glukoosipitoisuus
katetrisaatio
mittaama
ajaksi
6 Seerumin insuliinipitoisuus oraalisen glukoosirasituskokeen alussa ( mU / l ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdistetty

syntymäviikkojakauma
farvo
kruskal-wallis
migreenittöma
rmed
riskisuhde
spearma
mln64-ryhmä
neliötesti
kylmätunteeton
hbeag
ddimeeri
yli-ja
Δvo2
( korrelaatiokertoimet : taulukko 4 ) Taulukko 4. Vanhemman ja opettajan täyttämien APSD-lomakkeiden perusteella yhdistettyjen pisteiden ja n-back-tehtävissä suoriutumisen yhteys : korrelaatiokertoimet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kortikosteroidi

immunosuppressantti
ihottuma
p16-negatiivinen
perussairaus
tulehduksellinen
epilepsialääke
asuvi
vatsakipu
iäkkämä
suolistosairaus
taudinkuva
muistihäiriö
leikkaussali
Immunosuppressanttia saaneilla huonoin teho oli immunosuppressantin ja systeemisen kortikosteroidin yhdistelmällä ( 50 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aminohappo

aivoi
häiriintyä
laktobasilli
edesauttaa
proteiinituote
varhaislapsuus
juominen
muodostus
pahentaa
ientaskuneste
syöpäsolu
suuhengitys
( 12,11 ) Kyseinen mutaatio sijaitsee homeoboxissa ja johtaa ennenaikaiseen lopetuskodoniin tuottaen 88 aminohappoa lyhyemmän proteiiniin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tilastollisesti

n-back-tehtävä
suoriutuminen
merkittävyys
kielellinen
potilasryhmä
kliinisesti
testaa
ryhmikä
kruskal-wallis
pearson
Ero ei ollut varianssianalyysin perusteella tilastollisesti merkitsevä ( p = 0,0592 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sentraalinen

toimintavaje
kohdunsisäinen
imatinibihoito
etenemä
distaalipurenta
mutansi
epilepsiakohtaus
spontaaen
respiratorinen
glykeeminen
kudosvaurio
käytettyä
tiheä
moni-sairastavuus
katkeaminen
( 12 ) Häiriöt sentraalisessa kivun käsittelyssä on yhdistetty migreenin kroonistumiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opioidi

suuhygienia
mmp:i
tyreoidektomia
lääkeaine
glukoosiaineenvaihdunta
riskikäyttö
glykemiaindeksilkään
yksinään
glykemiaindekse
masennus
määrään
lihasmassa
standardikokoinen
vaikeusaste
kärsivä
vanhuspotilas
alkaminenikä
Erityisen yleistä tässä vertailussa oli muiden antidepressanttien käyttö, dementialääkkeiden ja opioidien käyttö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läpäisevyys

kohdesolu
sappihappo
sylkeä
altistua
happiradikaali
muuntua
liukoinen
hyperglykema
endoteella
beetasolu
proliferaatio
indusoida
solunsisäinen
tulehdusvaste
In vivo – tilanteessa tämä voi johtaa endoteelin läpäisevyyden kasvuun, kuten diabeetikoilla on todettu ( Jensen ym. 1989 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verrokkiryhmä

tapausryhmä
sukupuolijakauma
kokonainenselviytyminen
migreenidiagnoosi
diagnoosiryhmä
migreenipotilas
tapauspotilas
kuvautuminen
hampaistopistearvo
pistearvoerotus
auraton
otettu
aurallinen
käynnistetty
nelinkertainen
Tapausryhmässä oli merkittävästi enemmän aurallista migreeniä sairastavia kuin verrokkiryhmässä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laimennussarja

bakteerimäärä
fluoresenssikäyrä
pilkkoutua
koe-eläin
lisämunuaiskuore
suone
pyöre
kohdalta
testää
mittausmenetelmä
huoltotoimenpide
kuoppi
toistojakso
hilas
tutkimuskäyttö
lyhyellä
elinaika
yhdistelmävalmiste
3.6.4 Standardisuorat Standardisuoriin käytettiin vertailukudosnäytettä, josta tehtiin laimennussarja PCR-reaktioita varten.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histologinen

pearson
cyp11a1
utesti
n-back-tehtävä
testaa
hmgcr
ilmentyätaso
välistä
kruskal-wallinen
pistearvo
mannwhitney
Yhdelle ( IV : 3 ) oli tehty histologisia tutkimuksia ja analyysejä poistetuista hampaista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vuoto

etuosa
takaosa
useammin
tulovaihe
harvemmin
laapistus
elektro-kauterisaatio
tyypillisesti
ligaatio
uusiutua
yleisimmin
kauterisaatio
tyreostaattihoito
karii
Vuoto tuli etuosasta 81 %:ssa tapauksista, joissa vuotokohta oli paikannettu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hampainen

päällekkäin
sivuta
alaviisaudenhampainen
kuvautua
alaviisaudenhammas
horisontaali
hla-identtinen
erilleen
alateitse
oikealla
sairasti
käynnistetty
epileptikko
viikoittain
panoraamatomografia
spontaanisti
Yhdelle ( IV : 3 ) oli tehty histologisia tutkimuksia ja analyysejä poistetuista hampaista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ympäröivä

hammaskudos
nähtävä
suuhengitys
pellikkeli
demineralisaatio
mineraali
odontoblastaa
rasva-
ulkopinta
pilkkoutuminen
karioitua
silmäkuoppa
kalvorakenne
mesenkymaalinen
labiaalisesti
tulehdusvaste
2.1.1 Bronkioliitti Bronkioliitti on pienten keuhkoputkien ja niitä ympäröivän kudoksen akuutti, virusinfektion aiheuttama tulehdustila.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktiivisuusmittari

kehokoostumusmittari
fysioterapeuttaa
fysioterapeutti
omatoiminen
kuntoutusohjaaja
kehokoostumusmittaus
hoitohistoria
luotettavasti
miniimplantti
sokerirasituskoe
harjoitusjakso
varmistaminen
saatua
arvioiminen
vastaanottokäynti
kertoma
Fysioterapeutti kertoi, että osalla aktiivisuusmittaria käyttäneistä potilaista on esiintynyt ihoreaktioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

riskitekijä

aiheuttaja
metabolinen
verisuonitauti
neuropatia
vaikutuksesta
ateroskleroosi
astma
syömishäiriö
oksidatiivinen
syntyyn
periytyä
ylipaino
suunielu
Vahvimmat ateroskleroosin riskitekijät ovat suuri LDL-kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine, tupakointi ja diabetes ( 25 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevästi

rekisteriluovuttaja
hdl-pitoisuus
puhkaisu
ei-käyttäjä
nelinkertainen
lyhä
spontaanisti
vuotani
potilasryhmä
suoriutuminen
vuotamattoma
ryhmikä
Käyntejä oli kuitenkin merkitsevästi enemmän kuin potilailla, joille ei tehty takatamponaatiota ( p > 0.001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kapillaari

havaittu
ravintoneuvonta
keinotekoinen
signaalireitti
mmp-8:a
patogeneesiin
mekaanisesti
reparatiivinen
aterialisäke
ääreinenhermo
ala-tyyppi
pyöre
nesteytys
latentti
hermosäie
Bradykiniini on peptidi, joka lisää kapillaarien permeabiliteettia ja kipureseptorien herkistymistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

omahoitopäivä

potila
palautelomake
suostumus
omahoitokortti
verinäyte
osio
migreenikyselylomake
keuhkoahtaumatautipotilas
aktiivisuusmittaus
sähköpostitse
kerääminen
moni-ammatillinen
ohjeistus
laryngiittipotilas
retrospektiivisesti
yths
Omahoitopäivän palautelomakkeen ( liite 2 ) palautti 27 potilasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elektrolyytti

marginaalivyöhyke
ekstranodaalinen
pulla
µl:ksi
salpaaja
exotic®
aivovaltimoaneurysman
tilastoohjelma
naloksoni
hengitysvaikeusoireyhtymä
insuliin
Kaavio 1 pH:n ja BE:n käyttäytyminen 5.2 Elektrolyytit, kalsium ja hemoglobiini Elektrolyyteistä tutkittiin kaliumin ( K ), natriumin ( Na ) ja ionisoidun kalsiumin ( Ca-Ion ) käyttäytyminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusjakso

eutyreoosin
sokerirasituskoe
ajaksi
paasto
kahdeksan
kahden
diagnoosa
paheneminenvaihe
askki
laskettu
lääkehoitojakso
metyksikkö
induktiohoito
catpistemäärä
seurantajakso
verinäyte
kalibroida
9 Painonmuutos kolmen vuorokauden tutkimusjakson aikana ( kg ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

prednisoloni

taskukaavio
vastaainelöydös
beetasalpaajalääkitys
vasemmalla
päänsärkykohtaus
päänsärys
esi-hoito
savuton
kemosädehoito
viikoittain
dasatinibia
käyttämätön
etu-tamponaatio
sekuntikapasiteetti
elinpäivä
täyttyminen
Yleisin aloitusannos oli kuitenkin 40 mg vuorokaudessa, jota 18 ( 39 % ) Prednisolonia saaneista potilaista saivat hoidon alussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toimittajaloukku

frilund
cerner
paavolainen
räätälöidä
modulaarisuus
santeri
julkishallinto
tuota
valmistuote
pakettituote
modulaarinen
facebook
epäselvyys
uusio-kehitys
ketterä
apottaa
määrittely
Kivekkään lähtökohta taas on se, että epäonnistuminen aiheutuu ( ennen muuta ) toimittajaloukusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vertailunäyte

vektoretti
mikropipetti
silmämääräisesti
denaturoida
laskennallisesti
rasitustesti
epätarkka
yläreuna
kuoppi
braak-luokitus
restriktioentsyymikartoitus
pyöre
aterialisäke
jurkka
glukoosisensori
alapopulaatio
3.4 RNA:n laadunvarmistus 3.4.1 Vertailunäytteen RNA-määritys 2µl vertailunäytteen RNA:ta sekoitettiin 78µl:aan 50mM Tris-HCl-liuosta ( pH 7,4 ) jolloin laimennussuhde oli 1 : 40.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diagnostinen

tautiryhmä
patofysiologia
diagnostiikka
kaamosmasennus
dmha
sepelvaltimotauti
patogeneenen
neuropatologinen
kliinisiin
migreenin
hpv-positiivinen
vuodenaikamasennus
inflammatorinen
sairastuminenriski
Tapauspotilaan aivoinfarkti täytti International Headache Societyn määrittelemät migreeni-infarktin diagnostiset kriteerit ( 6 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

imukudos

mehu
pahanlaatuisuus
tulehduksellisi
syventyä
vuodenaikavaihtelu
isoformi
ihoalue
primaaristi
lyhyellä
kohdalta
nähtävä
vertailukohta
kasvaminen
tutkimusnäyttö
steroidihormoni
Mahdollista onkin, että kyseiset tapaukset tässä tutkimuksessa ovat osittain esiintyneet sylkirauhasten imukudoksessa tai niitä on diagnosoitu väärän alatyypin lymfoomiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reactio

insulla
beea
activityä
relatio
tarki
doubleä
prematureä
mortalityä
peopleä
exerciseä
dysfunctio
muscleä
profileä
densityä
populatio
oxyki
susceptibilityä
interactio
inflammatio
Mg2 + has a catalytic role in polymerase chain reaction ( 42 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sensitiivisyys

kasvaminen
erityis-vaikeus
vuotoalttius
johdannainen
sensitiivinen
oletetusti
yksilötaso
samanaikainensairastavuus
sedatiivinen
shuntti
ahdistuneisuus
tehokkaammin
vanhuspotilas
nappipainallus
negatiivisi
vuodenaikavaihtelu
pahanlaatuisuus
Tämänhetkisen tiedon valossa näyttäisi siltä, että yhdistämällä useammalla eri biomarkkerilla saatua tietoa saavutetaan suurempi spesifisyys ja sensitiivisyys parodontiittia syljestä diagnosoitaessa ( 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

migreenikohtaus

aivotinfarktiriski
p16-negatiivinen
pieneneminen
sairastuminen
käänteinenhyljintä
vakavuus
parodontiittia
kärsivä
gravenen
perheenjäsen
migreeniin
parodontiittipotilas
saavi
kuukausittain
äänihuulipareesi
silmäoire
Riskin havaittiin olevan suurempi potilasryhmillä, joilla on migreenikohtauksia harvemmin tai useammin kuin kuukausittain.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kipurata

vaihtuminen
ylimäärä
verikoe
murrosikä
virheellisesti
sykliluku
alapuolella
postoperatiivinen
paikoillaan
kasvaminen
annostelu
kohdentaa
pahanlaatuisuus
terapeuttinen
tabletti
epämiellyttävä
vertailukohta
hilas
Laskevat kipuradat osallistuvat kipuinformaation inhibointiin ja fasilitointiin lukuisilla eri mekanismeilla ja välittäjäaineilla ( 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työmuistaa

lukuinen
ympäristötekijä
kliinisiin
kipuinformaatio
mielenterveys
etiologinen
antisosiaalinen
altistava
hedgehog-signalointi
käytöshäiriö
inhiboida
syntyyn
oksidatiivinen
Tutkimuksen perusteella antisosiaaliseen käyttäytymiseen näyttäisi liittyvän tarkkaavaisuuden ja työmuistin toiminnan häiriöitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

locus

wrap53
kiesselbach
gram-negatiivinen
comt
kromosomaalinen
tropicalis
kehitysbiologi
glabrata
dysplasi
krusei
reaktioliuos
theracal
dycal
virtsata
agaroosigeelielektroforeesi
u937
trim9
a149p
hyytymistekijä
3.2.4 Etuosan vuodot Tässä tutkimuksessa katsottiin vuodon olevan etuosan vuoto jos vuotokohta sijaitsi klassisella Locus Kiesselbachin alueella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähdeluettelo

yhteenveto
kustannushyötylaskelma
perustelumuistio
sosiaalihuollo
listaus
esittelyteksti
kantajatiheys
internetsivusto
hankesuunnitelma
mukailla
vapa
alihankkija
migreeniinfarkti
kirjallisuusviite
corogene
Lähdeluettelo ( 1 ) Välimäki M, Schalin-Jäntti C. Kilpirauhanen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bilirubiini

bp180-vasta-aine
kalvorakenne
pellikkeli
mineraali
pilkkoutuminen
liukoinen
paksuuntua
ärsytys
altistua
verisolu
litteä
demineralisaatio
tukkeutua
kasvainsolu
Hemolyysissä bilirubiini on vähän tai kohtalaisesti kohonnut, haptoglobiini selvästi matala tai mittaamaton.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aggregatibacter

porphyromonas
denticola
actinobacillus
actinomycetemcomit
steroidogenic
oxidatio
hepari
plaella
qualityä
formatio
lchad
inflammatio
imatinib
chromosome-positive
infectio
dlx3
muscleä
forsytha
indomethac
Tutkimukset ovat osoittaneet, että Aggregatibacter actinomycetemcomitans ja Porphyromonas gingivalis kuuluvat parodontiitin pääpatogeeneihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kloroformi

ekstraktio
ulossuolausmenetelmä
puhtaus
vaahtosolu
vesifaasi
minitimplantti
harjoittaminen
ulossuolaus
eristysmenetelmä
lightcycler
vyötärö
muokkautuminen
tapahtuva
blymfosyytti
vektoretti-pcr
saareke
DNA:n eristyksessä orgaaniset fenolin ja kloroformin / eetterin käyttöön perustuvat orgaaniset uuttomenetelmät ovat edelleen varsin yleisessä käytössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hammaslääketiede

ortodontia
helsinginyliopisto
lääketieteellinen
hyks
suu-
hengitystiesairaus
syventää
huslab
opiskelijanumero
klinikka
päivystysvastaanotto
ravitsemustiede
sisätaudit
dos.
jessica
infektiosairaus
institutio
( 3,4 ) Tutkimuksen tarkoitus on selvittää suomalaisten hammaslääketieteen opiskelijoiden suhtautumista kansainvälisyyteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antikolinerginen

riskipotilas
tavallisi
pahanlaatuisuus
pitkäkestoinen
tautimuoto
taikka
osatekijä
vaihtuminen
isoformi
voimistaa
energiamäärä
sedatiivinen
postoperatiivinen
määräytyä
happa
laktobasilli
( 59 ) Lukuisia erilaisia menetelmiä antikolinergisten vaikutusten mittaamiseen ja pisteyttämiseen on kehitetty, sillä vanhukset ovat antikolinergisille haittavaikutuksille ( kognition heikentymä, sekavuus, suun kuivuminen, ummetus ja virtsaamisvaikeudet ) alttiimpia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glukoosin

ateriajälkeinen
verisuonen
toksinen
proliferaatio
on-solu
sensoris-diskriminatiivinen
muodostus
kipuu
hyperglykema
affektiivis-motivationaalinen
vapautuminen
lipidi
Aterianjälkeiset hyperglykemiat ovat osallisina haiman beetasolujen toimintahäiriöön glukoosin toksisuuden välityksellä ja voivat näin edesauttaa tyypin 2 diabeteksen kehittymistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

punktio

pidentää
jätti-annoshoito
väistyä
leivonnainen
näytteeseen
nauttiminen
trombiinimuodostus
yksittäinenreaktio
magneettikuva
väliliha
glukoonen
terapeuttinen
lähtötaso
arvioitua
lyhetä
suurikokoinen
äkillinen
Ultraäänen käytön on myös todettu vähentävän punktioiden määrää ja lyhentävän kanylointiin kulunutta aikaa lapsipotilailla ( 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvantitatiivinen

elisa
perustuva
vuodenaikamasennus
esikäsittely
menetelm
histokemiallinen
hedgehog-signalointi
dlx3-geenin
olka-
poremuotoinen
finher-aineisto
logistinen
peittoproteesi
kategorinen
Nykyään yleistyneellä kvantitatiivisella polymeraasiketjureaktiolla ( qPCR ) voidaan näytteen polynukleotideja tutkia kvantitatiivisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glykoproteiini

odontoblastaa
kasvainsolu
pellikkeli
syntetisoida
demineralisaatio
steroidisynteesi
litteä
mineraali
tunnusmerkki
happa
isoformi
steroidihormoni
vaikeutua
sylkeä
glukoonen
altistua
sekundaarivasta-aine
Suurin osa niistä kuuluu runsaasti proliinia ja histidiiniä ( histatiinit ) sisältäviin glykoproteiineihin, joilla on tärkeä antimikrobinen tehtävä suussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvurotaatio

kehitysnopeus
rasvapooli
hampaattomuus
fysiologinen
välistä
menettäminen
rasvoittuminen
arvioiminen
alaryhmä
kasvusuunta
antisosiaalinen
hyytyäjärjestelmä
keskivartalo
selittävä
kliinisiin
Tässä työssä pyrittiin selvittämään, onko kasvurotaation suunnalla yhteyttä hampaiden kehitysnopeuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peroksidaasi

molekulaarinen
homeostaasi
mmp-8:a
patogeneesiin
erityyppinen
rasva-
maitotuote
resorboituminen
tautiriski
ravintoneuvonta
mustelma
tulehdusvaste
ennakkooire
Aikuisilla on todettu parasetamolin vähentävän prostasykliinin synteesiä vaikuttamatta tromboksaanin synteesiin, todennäköisesti ainakin osin estämällä peroksidaasin välittämää prostaglandiini H2 -synteesiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radiologinen

varmistaminen
soveltuvuus
hoitohistoria
kirjaaminen
yhteneväinen
testaaminen
manuaalisesti
standardoida
epidemiologinen
virhelähde
havainnoida
rasituskoe
saatua
osakokonaisuus
edellämainittu
eksomisekvensointi
kliinisiin
Panoraamakuvista olisi voinut määrittää myös muita hermovauriota ennakoivia radiologisia merkkejä, kuten juurten tummenemista ja hermokanavan taipumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perinataalinen

peri-implantiittia
kouluikäinen
adenoomapolyyppiseuranta
spagetti
erikoishammaslääkäreinen
koulutuspäivä
lymfoomapotilas
hammasimplantti
c-hepatiittitartunta
etu-
titteri
Tartunta oli oletettavasti perinataalinen 47 potilaalla ( 71%, 21 tyttöä ja 26 poikaa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käänteinenhyljintä

p16-negatiivinen
masennus
gravenen
kärsivä
aivotinfarktiriski
parodontiita
ylipaino
migreenikohtaus
taudinkuva
silmäoire
pbc-potilas
sairastuminen
aggressiivinen
rasva-aineenvaihdunta
vakavuus
suuhygienia
jonkinasteinen
Sekä akuutin että kroonisen käänteishyljinnän vaikeusaste korreloi kuolleisuuteen ( p = 0,001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

folaatti

virtsata
kromosomaalinen
np-40
kossa
proteiinikinaasi
snf2
hdl-kolesterolla
albumiini
resuspendoida
seeruminen
krusei
pulla
vehnäjauho
monoklonaalinen
hyytymistekijä
roche
( 37 ) Tavallisimpia anemiaa aiheuttavia syitä ovat raudan, folaatin ja B12−vitamiinin puute sekä alkoholin liiallinen käyttö ( taulukko 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koehenkilö

sylkinäyte
tapauspotilas
hampaistopistearvo
apsd-lomake
ilmentyätaso
seitseä
allpotilas
alatyyppi
käyrä
suhteuttaa
vastausprosentti
rajatapaus
kaikista
takakasvokulma
Kaikkien koehenkilön tuloksia verrattiin keskenään ja tarkistettiin, segregoiko jokin varianteista aineistossa migreenin tai epilepsian mukaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polysytemia

enterokoliittää
diureetti
trombosytopeni
mcad-puutos
hbeag
anaplastinen
sokeritauti
munuaissairaus
willebrand
parkinsonintauti
sykkivä
lymfoblastinen
gradus
kehitysvamma
verenpainetauti
Yleisterveyteen vaikuttavina seikkoina mainitut metotreksaattihoito, polysytemia, krooninen lymfaattinen leukemia ja munuaissiirre liittyvät osaltaan immuunivasteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alaleuan

horisontaalinen
impulsiivisuus
vertikaalinen
luinen
etukallonpohja
hammaskaarten
mediaanitulos
luusto
ristipuren
morfologi
värjäytyminen
murtuma
kiinnityskudos
pahalaatuinen
etureuna
aterooma
Korjaustarpeen mediaanitulos oli yläleuan proteesille 3 ( = ei korjaustarvetta ) ja alaleuan proteesille 2 ( = korjaustarve ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kudosneste

kipukynnys
absorbanssi
nauttiminen
stimuloitu
valuttaa
kulkeutua
saostaa
glukoosi-
rasitustaso
liukeneminen
äkillinen
ihonalainen
perforaatiokohta
yliarvioida
verenkiertoa
voimakkaa
pilkkoutuminen
revetä
syötyä
Kudosnesteen ja veren glukoosiarvojen vastaavuudesta kertoo korrelaatiokerroin, jonka tulisi olla joka päivä vähintään 0,79.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirurgisesti

lääkkeellisesti
kumpikaan
erityinenvaikeus
optiveinä
muistamattomuus
läheskään
rasvamaksaa
yksilötaso
ryhmikä
normaalinen
testisuoriutuminen
selvyys
joskaan
tutkittavilla
optimaalinen
erityis-vaikeus
glykemiaindeksilkään
Kontrolliryhmät muodostuivat pienenpienistä keskosista, joita ei oltu kirurgisesti operoitu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

onkogeeni

muuntuminen
hypotalamus
rasvakertymä
laihtuminen
osallas
vaikutusmekanismi
spekuloida
aivotalue
maksavaurio
kipuärsyke
kohonnut
pahanlaatuisuus
riskipotilas
osatekijä
juominen
molekulaarinen
epilepsiakohtaus
Yleisimpiä potentiaalisia onkogeeneja ovat muun muassa MYC-proteiiniperhe, sekä H-Ras.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suunielu

pemfigoiti
aiheuttaja
antisosiaalinen
bronkioliitti
hampaattomuus
raskaudenaikainen
hampaaton
mielialahäiriö
vinkuna
liittyvä
pemfigoidiin
mieliala
hypertyreoosin
varhainendiagnostiikka
suusyöpä
kaamosmasennus
mmp-
menettäminen
2.4 Ennuste Kuten kaikissa päään ja kaulan alueen levyepiteelisyövissä, suunielun syöpien ennuste on lähtökohtaisesti huono.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

form

interproximal
conduc
dila
tablla
f-serotype
sociedä
literatureä
communityä
gingiva
literaturra
disruptio
combinatio
schizophreni
canadian
cavityä
complicatio
o-antiki
definitio
maleä
Ennen hakuja tiedossani oli muutaman yrityksen nimi, joista Cyncron, Encorium ja Trial Form Support ( TFS ) osoittautuivat luvussa 4.1.2. esiteltyihin ensisijaisiin kriteereihin sopiviksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nacl

µl:aan
menton
palatinaalitaso
proteinuri
ranixal®
lyysipuskuri
makeuttaa
ribosomaalinen
gonio
np-40
avohata
mln64-ryhmä
nasolabiaalikulma
lymfoblastinen
näyteajankohta
Kaikki katetrit huuhdellaan hepariini-0, 9 % NaCl liuoksella ennen sisäänviemistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histologia

signaalireitti
havaittu
acs-potilas
mmp-8:a
glukoosisensori
fraktioimaton
riskialleeli
ala-kaari
ravintoneuvonta
keinotekoinen
ääreinenhermo
udca
androgeeni
reparatiivinen
aterialisäke
muodostaminen
pyöre
3.4 Histologian kvantitaatio Värjätyt leikkeet mikroskopoitiin, kuvattiin ja kuvat yhdistettiin tietokoneella rekonstruktiokuviksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

insulla

beea
muscleä
reactio
inflammatio
wereä
mortalityä
womi
peopleä
exerciseä
activityä
relatio
dysfunctio
profileä
prematureä
densityä
chromosome-positive
sensitivityä
glycemic
childri
Effect of source of dietary carbohydrate on plasma glucose and insulin responses to mixed meals in subjects with NIDDM.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dopamiini

stimulaatio
striatumi
affektiivis-motivationaalinen
dopaminerginen
lievittää
kasvutekijä
vapautuminen
neuropaattinen
sensoris-diskriminatiivinen
stimulointi
kohdesolu
Lisäksi kipuärsykkeen on havaittu lisäävän dopamiinin vapautumista accumbens tumakkeeseen ( 44 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hammaslääkärilehti

suom
laryngoscope
nov-dec
diabetologia
cephalalgi
läkartidning
discussio
väestöliitto
www.kaypahoito.fi
endosc
naturra
neurobiol
finlands
jama
pharm
lanci
gastrointest
yhdysvalta
Suomen Hammaslääkärilehti 2007 ; 14 ( 4 ) : 172-179.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koentsyymi

partiaalinen
tuntohäiriö
ateroskleroottinen
bp180-vasta-aine
suurentunut
alaraaja
migreenioire
tasa
keittosuola
pääpatogeeni
reparatiivinen
valtimoseinämä
ääreinenhermo
tautispesifinen
Tsunemitsu ja Matsumura huomasivat että koentsyymi Q7:n oraalinen anto muutti potilaiden, joilla oli aggressiivinen parodontiitti, veren sitraattipitoisuuden merkitsevästi normaalimmaksi ( p < 0,001 ) ( Tsunemitsu ja Matsumura 1967 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seropositiivinen

seronegatiivinen
actinomycetemcomitat
tupakoida
henkilöidä
ubikinonipitoisuus
primaari-tuumori
koholla
sylkirauhasi
vyötäröympärys
pharvo
triglyseridipitoisuus
p16-positiivinen
stroomassa
ienverenvuoto
Analyysissä tutkittiin plasman ubikinonikonsentraation keskiarvoja kahdella eri ryhmällä : henkilöt, jotka on seronegatiivisia A. actinomycetemcomitansille eivätkä koskaan tupakoineet ja seropositiiviset tupakoitsijat..

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pikkuaivot

infarktileesio
rasva-aineenvaihdunta
sairastuminen
erosi
shuntti
kovassa
ruokahimo
aurattoa
jonkinasteinen
kuumekouristus
mboryhmä
samanaikainensairastavuus
perheenjäsen
rasvamaksaa
suhteellisesti
alkaminenikä
raskausaika
( 27 ) Ehkä merkittävin havainto kahdessa edellisessä tutkimuksessa oli pikkuaivojen alueen infarktileesioiden suhteellisen suuri määrä aurallista migreeniä sairastavilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dentti

cultureä
dentitio
cycleä
exposurra
obesityä
parogeta
cannulatio
hydroki
qualityä
dueä
amplico
correlatio
compositio
sensitivityä
specificityä
crohn's
inductio
morphine-induced
o-antiki
Bonding ability of adhesive resins to caries-affected and caries-infected dentin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amygdala

hyperinsulinema
bcr-abl1
pthrp
theracal
insig-1
nafld
mef2d
emigratio
agaroosigeelielektroforeesi
biodentine
tp53
digestio
dycal
il-1
gram-negatiivinen
shuchma
bcr-abl
cd19
membranna
puskurikapasiteetti
Limbiseen järjestelmään kuuluvan mantelitumakkeen eli amygdalan GABA-A reseptorien on osoitettu osallistuvan neuropaattisen kivun, ennen kaikkea sen affektiivis-motivationaalisen komponentin säätelyyn ( 65 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

terveydenhuollo

julkaistiin
ithanke
mielenilmaus
uutiset
blogi
tuplarooli
ylen
linkki
lääkärilehti
louhelainen
sitra
ihmetyttää
mup-ryhmä
otsikoida
konsulttiyhtiö
startata
hautakangas
itajattelu
tietoviikko
Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava -ryhmän kuvaukseksi Kivekäs päivitti 9.7.2012 klo 15.02 : “Ryhmä keskustelulle ja linkeille siitä, miten terveydenhuollon softajärjestelmät saataisiin toimimaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luutuminen

endokondraalinen
jäännösharjanne
madaltuminen
tiedonvälitys
molekulaarinen
alaleukahermo
suotuisa
saadua
verisuoniseinämä
energiaaineenvaihdunta
fluoripitoisuus
suhteessa
vaihtelevuus
tautiriski
Tämän tutkielman tavoitteena on havainnoida ja dokumentoida Rab23opb2-mutaation vaikutukset endokondraaliseen luutumiseen 15,5-18,5 sikiövuorokautisten hiirten olka- ja reisiluissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pidätyskyky

ilmavaiva
ulosta-
rs8106922
mistarpeen
rs405509
tyhjennyskyky
valuminen
mittapalkki
rs760136
rs1160985
uloin
tromboplastiiniaika
kossa
Joidenkin MMP:ien esiintyminen liittyi selvästi ulosteiden kovuuteen, suolen tyhjentämiskykyyn, öiseen tuhrimiseen, pidätyskykyyn ja ilmavaivan ja ulostustarpeen erottamiskykyyn.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

silmukointi

tulehdusvälittäjäaine
patogeneesiin
siklosporiini
voimakkai
muodostaminen
ekspressoitua
latentti
mmp-8:a
acs-potilas
puriiniaineenvaihdunta
Geenin silmukointi on esitetty geenin alapuolella ( vinot viivat ) ja vaihtoehtoinen silmukointi geenin yläpuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genea

glycemic
structureä
activityä
rolla
impac
infectio
populatio
activatio
reactio
detectio
amplificatio
beea
exerciseä
wereä
peopleä
copd
dopama
compariso
childri
Disruption of the neuronal PAS3 gene in a family affected with schizophrenia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reagenssi

dnajuoste
restriktioentsyymikartoitus
ulossuolausmenetelmä
maitotuote
sekundaarivasta-aine
kertakäyttöinen
transkriptiofaktori
promoottorialue
vesifaasi
mmp-8:a
ulossuolaus
keinotekoinen
kohdalta
minitimplantti
suuri-molekyylimassainen
Ylimäärä koettimista huuhdottiin pois näytelaseilta ja niille asetetaan reagensseja, jotka reagoivat kiinnittyneiden koettimien kanssa aiheuttaen värireaktion.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasryhmä

vyötäröympärys
suoriutuminen
ryhmikä
n-back-tehtävä
suhteellinen
kokonainenselviytyminen
laskettu
hapenkulutusero
käynnistetty
erotus
verrattaa
suuremmalla
diagnoosiryhmä
ubikinonipitoisuus
Kontrolliryhmässä taas F1 + 2 ja TAT nousivat merkitsevästi verrattuna potilasryhmään ( Kuva 7. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emäspari

dnasekvenssi
braak-luokitus
aloituskohta
solulysaatti
reaktioliuos
alareuna
mikropipetti
kromosominen
kuorikerros
denaturoida
katkoviiva
korvautua
kuhukin
Alkuperäisillä vektoretti-spesifisillä alukkeilla suoritettu kromosomikävely ei ole tuottanut juuri 500 emäsparia pidempiä PCR-tuotteita ( 48,55,56 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

periodontol

pharmacol
geriatr
metab
microbiol
neurol
guka
pediatr
respir
neurosurg
maxillofac
physiol
exerc
jama
cephalalgi
gastrointest
endosc
endocrinol
endod
epidemiol
J Clin Periodontol 2008 Sep ; 35 ( 8 Suppl ) : 346-361.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elinajanodote

tuhanni
todetahetki
tuberkuloosikuolleisuus
keskiarvoinen
sairastaaaika
laihuushäiriöpotilas
psykiatri
ikäryhmittäin
lymfooa
imeväinen
ahmimishäiriöpotilas
tehne
normaali-väestö
Yli 65-vuotaiden elinajanodote oli Viipurin läänissä maan lyhyin sekä miehillä että naisilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tietojärjestelmähanke

tuota
facebook
mäntylahti
tuossa
potilastietojärjestelmähankinta
kellonaika
julkishallinto
cerner
terveydenhuoltoala
sirius-selvitys
ketterästi
kappalea
linkittää
husin
logica
( 47 ) Kivekäs jakaa kirjoituksessaan laajat tietojärjestelmähankkeet onnistuviin ja epäonnistuviin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pistemutaatio

autoimmuunitauti
vitamiini
mrna-määrä
yhteensopimattomuus
iso-entsyymi
proliferatiivinen
fluoro-apatiitti
kalsiumkanava
ihotauti
katkoviiva
hyytyähäiriö
lyhyellä
inaktivoida
( 12 ) Kolmas aiemmin raportoitu mutaatio, pistemutaatio c.524C > T, on de novo-mutaatio ja tunnistettu vasta yhdellä potilaalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rab23

apoe
tomm40
her2
timp
kossa
atp1a2
mrna
wrap53
pat.
rs1160985
ictp
rs760136
mln64
startalue
hyytymistekijä
19 1 Johdanto Rab23 on RAB GTPaaseihin kuuluva proteiini, jonka vaikutus hedgehog-signaloinnin toimintaan havaittiin 2000-luvun alussa ( 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jakauma

pearson
n-back-tehtävä
auraton
migreenidiagnoosi
syntymäviikko
taka-kasvokulma
pistearvoerotus
testaa
hemipleginen
vapausaste
ilmentyätaso
erotus
pistearvo
apsd-lomake
takakasvokulma
Testit vahvistivat, että pistearvoerotuksen jakauma eroaa normaalijakaumasta ja takakasvokulman jakauma on normaalinen ( taulukko 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitolinja

hoitotoimenpide
tutkimuspotilas
röntgenkuva
myöhäinen
metotreksaatti
alkuun
eutyreoosi
kohdalle
täyttäminen
parodontaalistatus
elämätilanne
ylläpitohoito
lapsipotilas
piirissä
hoitosuunnitelma
lukuunottaa
Myös toisen hoitolinjan lääkemuodon valinnassa yleisin oli paikallisen ja systeemisen kortikosteroidin yhdistelmä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nekroosi

valtimoseinämä
proliferatiivinen
enktcl
metaboloida
kustannuksella
tlymfosyytti
androgeeni
alaetuhammas
ääreinenhermo
afos
leikkaustekniikka
lyhentyä
obliteroitua
rintasyöpänäyte
poskiontelo
Etsaa ja huuhtele -tyyppisten adhesiivien käyttö suoraan pulpakudoksen päälle on havaittu lyhyellä aikavälillä aiheuttavan kohtalaista tulehdusta pulpakudoksessa sekä johtavan joissain tapauksissa pulpan nekroosiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kanylointi

kanyloija
apuväline
jostain
varhaisvaihe
diagnosoiminen
kanna
keskusteleminen
suuterveysvaikutus
kysyminen
tutkimustyö
kunhan
pääasiallisesti
täsmällinen
kliinikko
hammaslääkärin
löytyminen
ajantasainen
OptiVein® ( Kuvat 1 ja 2 ) on kehitetty helpottamaan kanylointeja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koodata

säädelläalue
parhaiten
ientaskuneste
aivoi
pilkkoa
häiriintyä
promoottorialue
solusykli
Usein löydetyt SNP:t ovat alueilla, jotka eivät vaikuta suoraan koodattavan proteiinin emäsjaksoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ibuprofeeni

tyreoidektomia
standardikokoinen
erillään
glykemiaindeksilkään
selvyys
ajanpuute
informoida
optimaalinen
epämiellyttävä
mini-implantti
terveellinen
tuloksissa
kokonainenhoito
tutkittavilla
haasteellinen
tabletti
optiveinä
heikka
Valtaosa uudemmista PDA:n lääkkeellistä hoitoa erittäin pienipainoisillakeskosilla liittyvistä tutkimuksista onkin keskittynyt joko vertailemaan indometasiinia ja ibuprofeenia tai ibuprofeenia ja kirurgista ligaatiota, tai tutkimaan ibuprofeenin tehoa, turvallisuutta ja vaikutuksia keskosuuden muihin komplikaatioihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

supernatantti

kertakäyttöinen
leivonnainen
pitkittäinen
röntgentutkimus
poikittainen
välipala
verensokeriarvo
mittausjakso
näyteotto
yksittäinenreaktio
dnajuoste
perforaatiokohta
magneettikuva
happoaltistus
kallistaa
loppuminen
katetritoimenpide
geeliajo
Siksi DNA:ta sisältävän supernatantin talteenottaminen vaikeutuu, jolloin sentrifugoinnit joudutaan toistamaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyen

yhteneväinen
edellämainittu
testaus
epidemiologinen
tuloksissa
yhteyteen
röntgenkuva
rajallinen
psyykelääkitys
selventää
tekema
kuormittaa
ihomuutos
pitkäaikaisvaikutus
radiologinen
seurantatutkimus
( 4, 5, 6 ) Edellisten lisäksi muun muassa MMP-14:ää on tutkittu parodontiittiin liittyen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alleeli

ennustetarkkuus
kuoppi
bakteeri-dna
kohdalta
rintasyöpänäyte
alapopulaatio
jurkka
beetaamyloidi
sekundaari
hapettaa
partiaalinen
tasa
leukeeminen
oxldl-pitoisuus
afos
pilkkoutua
Kategoriat olivat suojaavan alleelin ε2 kantajat, neutraalille alleelille ε3 homotsygootit sekä riskialleelia ε4 kantavat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kliinisesti

toinenpuoleinen
kielellinen
rasvamaksa
ryhmikä
suoriutuminen
merkityksellinen
solutuho
määrään
verrannollinen
proliferoida
aiheuttama
ikuka
vuotani
erityinenvaikeus
( 1 ) Kliinisesti tauti alkaa yleensä ihokasvaimena, joka on punaisen tai violetin värinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sytotoksinen

mineraali
karioitua
tulehdusvaste
reservikondrosyytti
tautiriski
virvoitusjuoma
ulkopinta
aikaansa
resorboituminen
tuntoherkkyys
bp180-vasta-aine
tukkeutua
sylkeä
tupakansavu
hapettaa
fluoriioni
He huomasivat, että Biodentine ja WMTA olivat vähemmän sytotoksisia kuin lasi-ionomeerisementti yhden ja seitsemän päivän seuranta-aikana ( 89 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sirius-projekti

sirius-projekti
mielenilmaus
apottaa
blogi
sirius-selvitys
hankintailmoitus
hankesuunnitelma
apottihanke
mäntylahti
ohjausryhmä
potilastieto
ylen
sitra
terveydenhuollo
osallistuahakemus
julkaistiin
alihankkija
Antti Kivelä on Sitran johtaja ja myös hän oli Sirius-projektin ohjausryhmän jäsen ( 2 ) [ Loppuraportti s. 10 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stabilointi

limakalvokantoinen
loppuminen
ala-etuhammas
ravintoneuvonta
vyötärö
lisätila
kipureseptori
mekaanisesti
leuankärki
kallistaa
suusairaus
lihaskunto
keskinenauma
toipuminen
estyä
hengittäminen
Mini-implantteja käytetään selkeästi harkiten ja lähinnä alaleuan kokoproteesin stabilointiin tapauksissa, joissa alveoliluu on pahasti atrofioitunut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suolistosairaus

tulehduksellinen
periytyä
migreeniin
diabeti
gravenen
pemfigoidiin
parkinsonintauti
epilepnen
aivoinfarkti
kärsivä
aivotinfarktiriski
hpv-positiivinen
pemfigoidi
allerginen
taudinkuva
perussairaus
myopatia
Muita löydöksiä kyseisellä indikaatiolla olivat polyyppi, tulehduksellinen suolistosairaus sekä karsinooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

obduktio

mcpyv
yleisimmä
meta-analyynen
primaarikasvainpotilas
päänsärys
terveinen
toistojakso
hemiplegi
rs2274316
tautispesifinen
statiini
rs17766354
kaulavaltimodissekaatio
rs36215895
satunnaisesti
perustiedot
oireinen
ympäryskudos
vastaainelöydös
Näistä yhdellä potilaalla MSS löydettiin obduktion yhteydessä, mutta MSS ei ollut kuolinsyy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asiakas-ja

asiakas-ja
potilastietojärjestelmäpalvelu
sosiaali-ja
ohjausryhmä
perusterveydenhuollo
sosiaali-
erikoissairaanhoito
kl-kuntahankinta
husi
toimintamalli
lääkeala
suosittaa
husalue
hankintarenkaan
hankintayhteistyö
toimintatapa
käytettävyys
kilpailuttaa
internetsivu
Tiivistelmä Kaupunginhallitus hyväksyi 9.3.2012 ( 289 § ) sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas-ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ruuansulatuskanava

ikenet
syventyä
kasvaminen
regressoitua
sekvensoida
yhteensopimattomuus
kuolemariski
luustoluokka
nappipainallus
postoperatiivinen
tavallisi
ahdistuneisuus
pahanlaatuisuus
katkeaminen
( 8 ) DLBCL-tapauksista 40 % esiintyy imusolmukkeiden ulkopuolella, tavallisimmin 60–70-vuotiailla miehillä ruuansulatuskanavassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vertikaalinen

horisontaalinen
erilleen
kehitysaste
kasvumalli
kallistuskulma
kallonpohja
ylä-ja
alakasvotkorkeus
etukallonpohja
sulkeutua
käynnistyminen
leukaluu
prosentuaalinen
luustoluokka
ylä-etuhammas
Asentoluokat olivat vertikaalinen, mesioangulaarinen, distoangulaarinen ja horisontaalinen ( Kuva 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deleetio

propyylitiourasiili
magneettikuva
pilkkoutua
kuhukin
signaalireitti
vehnäjauho
denaturoida
pyöre
nainenluovuttaja
afos
sekvensoida
mikropipetti
fluoro-apatiitti
alaraaja
inaktivoida
suone
yhdistelmävalmiste
hampaa
( 10 ) Toinen mutaatio on kahden emäksen deleetio c.561-562delCT.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ithanke

terveydenhuollo
mielenilmaus
startata
konsulttiyhtiö
blogi
uutiset
linkki
julkaistiin
ylen
ihmetyttää
sitra
nokialainen
apottaa
julkishallinto
hautakangas
tuplarooli
itjärjestelmä
kaksoisrooli
itajattelu
( s. 161 ) * 30.7.2013 klo 6 : 41 Pauliina Grönholm HS, Helsingin it-hanke jäi kilpailuttamatta – Helsinki osti sähköisen asiointijärjestelmän pienissä osissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalibrointi

laboratorioarvo
selvyys
paikoillaan
laskeminen
hahmottaa
hilas
rauhoittua
sokerirasituskoe
tutkimuskäynti
läheskään
syötyä
objektiivisesti
terveellinen
ajanpuute
epämiellyttävä
yhteenlaskea
motivoitua
Toisaalta glukoosimonitori toimii luotettavasti myös kolmella vuorokausittaisella kalibroinnilla, yksi väliin jäänyt kalibrointi ei heikennä tutkimustulosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarki

profileä
ableä
cannulatio
relatio
sensitivityä
membrata
interactio
mortalityä
obesityä
indirec
stimulatio
amplico
prematureä
dysfunctio
secretio
qualityä
morphine-induced
doubleä
cycleä
The polymerase needs primers to start the replication of the target DNA.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressioanalyysi

jakaantuminen
epätarkka
lokalisaatio
allergiattoma
jaksoittain
uudelleen-synnyttäjä
sulkumetodi
maksabiopsia
aurattoma
hemiplegi
kuvaajaan
laskimoveri
neliötesti
kuvaavi
alleelifrekvenssi
tähystyslöydös
näkyvissä
parittainen
Pearsonin korrelaatiokerroin ja lineaarinen regressioanalyysi antavat samoilla muuttujilla lähes saman tuloksen kuin Spearmanin korrelaatio ( taulukko 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lymfaattinen

myelooinen
b-soluinen
lymfooma
pienilymfosyyttinen
akuuttaa
hemolyyttinen
leukema
verenpainetauti
mikroangiopaattinen
sjögren
diabeettinen
dyslipidemia
oksentelu
ilmatiehyttulehdus
6 3.4 B-soluinen krooninen lymfaattinen leukemia / pienilymfosyyttinen lymfooma. 7 3.5 Manttelisolulymfooma.......................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fluori

sitoutuminen
indusoida
kohdesolu
sidosaine
kariogeeninen
monistuminen
välittyä
muodostus
( 15 ) Väestötasolla tehokkaimmaksi profylaktiseksi menetelmäksi on osoittautunut fluorin käyttö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iskeeminen

hyytyähäiriö
hypoparatyreoosi
sappitie
sydänvika
nekrotisoiva
värjäytyminen
ylähengitystiet
munuaissairaus
sydäninfarkti
morfologi
raskausdiabetes
maksakirroosi
ummetus
särky
hydrokefalus
Ohimenevä iskeeminen kohtaus ( TIA ) oli ollut kolmella potilaalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neurogeeninen

molekulaarinen
periferia
homeostaasi
tukos
suuhengitys
geneettisesti
näkeminen
sekoittua
spekuloida
vaikutusmekanismi
kestävyysliikunta
fysikaalinen
erilaisuus
Eläinkokeissa on osoitettu, että CSD voi aktivoida trigeminovaskulaarista systeemiä ( TGVS ) muun muassa neurogeenisen inflammaation kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asiakas-

asiakas-
potilastietojärjestelmäpalvelun
hankintailmoitus
osallistuahakemus
hankintayhteistyö
hankesuunnitelma
kustannushyötylaskelma
potilastietojärjestelmäpalvelu
sosiaalihuollo
perusterveydenhuollo
apotti
tuplarooli
alihankkija
sosiaali-
esitysl
Terveyslautakunta 13 / 11.09.2012 - Esityslista - 5 - Liite 16 : Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannushyötylaskelma – Yhteenveto [ 23.8.2012 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

immuunivaste

limakalvomuutos
endoteella
tulehdusvaste
aivokalvo
beetasolu
homeostaasi
tuhoutuminen
syöttösolu
suuhengitys
endoteelivaurio
tupakansavu
mmp:ä
autonominen
kiihdyttää
sekavuus
toksinen
Humoraalisessa immuunivasteessa B-solut aktivoituvat ja erittävät vasta-aineita, jotka ovat nimeltään immunoglobuliineja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mutans

albic
glabrata
hyytymistekijä
geneettisesti
fysikaalinen
tyrosiinikinaasi
sovelluksiin
steroidisynteesiin
indusoida
isäntävaste
sitova
cd20
kohdesolu
il-1
beetasolu
Mutans miljonäärejä ( > 106 Streptococcus mutans – bakteeria millilitrassa kokosylkeä ) on suomalaisessa aikuisväestössä 20-25 %, mutta eläkeiässä jopa 40%.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elektroforeesi

braak-luokitus
aloituskohta
kromosominen
restriktioentsyymikartoitus
mikropipetti
denaturoida
geenta
glukoosisensori
potilasvahinkolaki
taulukkolaskentaohjelma
oikealle
paksuinen
alapopulaatio
keuhkovaltimo
hakukone
vastaaine
Sen tärkeimmät maksa- ja luustoperäiset muodot ( isoformit ) voidaan erottaa elektroforeesissa, koska niillä on erilaiset siaalihappopitoisuudet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pemfigoiti

kaamosmasennus
mielialahäiriö
liittyvä
patogeneenen
pemfigoidiin
hyödyllinen
mielenterveys
vinkuna
suunielu
systemaattinen
hoitokeino
raskaudenaikainen
aiheuttaja
ihomuutos
dmha
käytöshäiriö
varhaisvaihe
keskosuus
Kansainvälisesti on tehty useita tutkimuksia, joissa pemfigoidin riskitekijöitä on kartoitettu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nenäontelo

mekaanisesti
kallistuminen
silmäkuoppa
leukanivel
kohdentua
purentasuhde
kielipuoleinen
kotihoito
ulkopinta
labiaalisesti
toipuminen
ulospäin
loppuminen
nähtävä
Nenäontelon pohja laskeutuu silmäkuoppien luisten pohjarakenteiden tason alapuolelle nenäontelon tilavuuskasvun ja eri suuntaan tapahtuvan silmäkuoppien luurakenteiden kasvun seurauksena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monoliittinen

modulaarinen
moduuli
arkkitehtuuri
vanhentua
kustomointi
toimintataa
pakettituote
modulaarisuus
tilaaja
toiminnallisuus
muokkaaminen
vertautua
ohjelmistokehitys
räätälöidä
kehitystyö
valma
Ja ainakin tässä voi tulla näkyviin ero monoliittisten ja modulaaristen järjestelmien välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spektrofotometri

jäähaude
hakukone
tilastoohjelma
dentoanalyzer
braak-luokitus
kirjallisuusviite
taulukkolaskentaohjelma
tilastomenetelmä
happoemästasapaino
oheinen
potilasvahinkolaki
sarna
illumina
esikäsitellä
Menetelmä perustuu homogeeniseen entsymaattiseen värinmuutosreaktioon, joka mitataan absorbanssina spektrofotometrillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

contrac

veter
kaksoisrooli
pharma
mediuutinen
administratio
ihmetyttää
seea
google
erpo
cochrata
pakkala
organisatio
minimed
tuplarooli
ovaskainen
hautakangas
murtomaa
Aikataulusta lipeäminen on vuodesta toiseen yleisin valituksen aihe Contract Pharman selvityksissä ( 11-15 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taustamuuttuja

jaksoittain
aivoinfarkti
khin-testi
otettu
alueittain
kokonaineneloonjääminen
pistearvoerotus
remissioikä
n-back-tulos
diagnoosiryhmittäin
aikapiste
keskiarvona
kumulatiivinen
Taustamuuttujista painonmuutos ja triglyseridit ( taulukko 5 ) erosivat merkitsevästi tutkimusruokavalioittain.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kävelytesti

glukoosimonitori
aktiivisuusmittari
verinäyte
harjoitusjakso
kehokoostumusmittari
kävelymatka
aktiivisuustaso
sokerirasituskoe
ajaksi
paasto
tutkimusjakso
keski-glukoosipitoisuus
tutkittu
aktiivisuusmittaus
kehokoostumusmittaus
tallentaa
elossa
Kävelyyn vuorokaudessa käytetty aika korreloi vahvasti kuuden minuutin kävelytestin tulokseen ( 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plasmasolu

valtimoseinämä
alaraaja
signaalireitti
fluoro-apatiitti
mrna-määrä
reparatiivinen
tuntohäiriö
hampaa
mahalaukku
parodontiittinen
hermosäie
ensioire
propyylitiourasiili
kustannuksella
taustaretinopatia
Vallitseva immunoglobuliini syljessä on IgA, joka on peräisin sylkirauhasten plasmasoluista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

striatumi

stimulaatio
dopaminerginen
affektiivis-motivationaalinen
lievittää
stimulointi
affektiivis-motivationaali
neuropaattinen
sensoris-diskriminatiivinen
vapautuminen
endokondraalinen
sappihappo
kondrosyytti
elektro-fysiologinen
Tulos vahvistaa dorsaalisen striatumin D2 reseptorien merkitystä neuropaattisen kivun säätelyssä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

litium

toistojakso
johdannainen
rs17766354
merkitseminen
väritön
impulsiivisuuspiirre
elinaika
unilääke
meta-analyynen
tasaaja
yleisimmä
narsismipiirre
tuleminen
parodontiitinen
beetasalpaaja
satunnaisesti
varfariini
Muita psyykenlääkkeitä ( pregabaliini, litium, valeriaana ) käytti 6.5%.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilastapaus

viitearvotaulukko
koulutuspäivä
palautelomake
onnistuminenaste
kipsimalli
potilasmateriaali
diagnoosiryhmittäin
miespotilas
erikoisalajakauma
päätoimi
spiroergometri
antiviraalinen
kuvaavi
diagnoosiikä
esi-testaus
internetsivusto
koostaa
alkutarkastus
Kliinisessä osuudessa käsitellään anamneesia, kliinistä tutkimusta ja kefalometristä analyysiä sekä esitellään potilastapaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monosyytti

adheesiomolekyyli
cd20
silia
aivokalvo
happiradikaali
verihyytymä
hermopääte
blymfosyytti
kolestaasi
kerääntyä
antitrombiini
luunmuodostus
verisuoniseinämä
Leukotoksiinilla on suora tuhoava vaikutus isännän puolustussolujärjestelmään, lähinnä monosyytteihin ja polymorfonukleaarisiin leukosyytteihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hemipleginen

aurallinen
auraton
migreenipotilas
migreeniin
migreenidiagnoosi
primaari-tuumori
suolistosairaus
n-back-tehtävä
diagnoosiryhmä
periytyä
assosioitua
toinenpuoleinen
suoriutuminen
Tapauspotilaalla oli diagnosoitu migreenikyselylomakkeen perusteella auraton, aurallinen ja hemipleginen migreeni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

thorax

neurobiol
gastrointest
paediatr
endosc
curr
pract
rhinology
infec
neuroscia
naturra
circulatio
oncol
exerc
neurosurg
microbiol
odontol
neuropathol
epidemiol
respir
jama
Thorax 2009 Oct ; 64 ( 10 ) : 863-868.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitokäynti

kontrollikäynti
tapausselostus
tähystää
leikkaussali
antiviraalinen
poiminta
seuraa
aluesairaala
jakaantua
kauterisaatio
potilastapaus
raskaudenkeskeytys
etu-tamponaatio
kolmi
kolmas
eutyreoosi
seitsemän
uusio-käynti
terveydenhoitaja
10.9 Hoito-ja kontrollikäynnit 10.9.1 I Hoitokäynti 23. 2. 2009 Hoitokäyntien ajankohdat oli ilmoitettu perheelle kirjeitse etukäteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faasi

kalsiumsilikaattipohjainen
vertailukohta
pienryhmä
keskuspalikka
selitysmalli
selvitystyö
spesifi
syntymekanismi
kehitystie
mekaani
viestiä
käyttötarkoitus
kliinikko
sylkidiagnostiikka
lihaskunto
kustannussäästö
Lääkekehitykseen osallistuvat tutkimuspalveluyritykset voidaan jakaa lääketutkimuksen faasien mukaan prekliinisiin ja kliinisiin yrityksiin, joista vain jälkimmäiset ovat tekemisissä terveiden vapaaehtoisten tai tutkimuspotilaiden kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

todennäköisemmin

suuremmalla
taka-tamponaatio
harvemmin
spontaanisti
rekisteriluovuttaja
tulovaihe
ei-käyttäjä
kokonaispisteet
kuukausittain
nopeammin
puhkaisu
indometasiini
pisto
muistisairaus
käynnistetty
Näillä potilailla oli todennäköisemmin käytössä nenän paikallishoitovalmiste ( p = 0.008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kurkunpäätulehdus

hengitysvaikeusoireyhtymä
enktcl
hematopoieettinen
insuliin
koliittää
ääreinenhermo
murtua
kolestyramiini
naltreksoni
alaetuhammas
elastinen
ilmatiehyttulehdus
geriatrinen
tiheä
istukkaveri
laryngiittää
( 26 ) Korppi M, Tapiainen T. Lasten kurkunpäätulehdus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valmisohjelmisto

ocean-and-islands
ohjelmointikieli
ohjelmistohankinta
asiakassovellus
sirius-selvityknen
kustomointi
vesiputousmallinen
rehellisesti
loukku
ohjelmistokehitys
osajärjestelmä
käsin
epäonnistuva
tuohon
jotain
ketterään
itala
vesiputousmalli
apottinimi
Entä miten samassa projektissa voi olla sekä valmisohjelmistoja ja niiden räätälöintiä että uusiokehitystä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inhibiittori

säätelijä
geenta
muokkautuminen
saareke
restriktioentsyymikartoitus
synteenen
kasvurajoitegeeni
agaroosigeelielektroforeesi
isäntävaste
luunmuodostus
spesifisesti
huoneenlämpöinen
reaktioliuos
blymfosyytti
enktcl
10x Superscript® Enzyme Mix sisälsi käänteiskopioijaentsyymin, ribonukleaasi- inhibiittorin ja patentoidun auttajaproteiinin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

guka

neurol
physiol
metab
pharmacol
microbiol
geriatr
pediatr
exerc
maxillofac
endod
neurosurg
epidemiol
oncol
endocrinol
gastrointest
infec
periodontol
pract
respir
Am J Hum Genet 2003 Jan ; 72 ( 1 ) : 161-167.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syndrooma

sjögren
verenpainetauti
lymfooma
oksentelu
lymfaattinen
astma
hemolyyttinen
hyperplasi
b-soluinen
mmp-3
diabeettinen
mmp-9
gradus
akuuttaa
follikulaarinen
pahoinvointi
( 9 ) Sjögrenin syndrooma potilaista 4–10 %:lle kehittyy lymfooma, ja 80 %:ssa kyseessä on MALT-lymfooma ( 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuntoaivokuori

kuspiä
yhtälailla
kokonainentaloudellinen
edullisuus
kustannussäästö
eristysmenetelmä
dnapolymeraasi
olettama
syntymekanismi
ensinnä
mekaani
mahdollistaminen
rajautua
keskuspalikka
Havaitsin, että tietynlainen kosketuksen ja liikkeen yhdistelmä voimistaa todellakin katsojan kosketusvasteita primaarisella tuntoaivokuorella viitaten näköärsykkeen synnyttämään ” peilautumiseen ” tuntoaivokuorella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

invasiivinen

puitteissa
indikoida
vaie
aisa
epäsuhtaa
ehkäiseminen
näkyviin
pistäjä
hammasharja
hepariinivaikutus
näkökulminen
omanlainen
ivyhteys
toimintaohjausjärjestelmä
suotava
lisähappi
tämänkaltainen
Vaikka toimenpide on invasiivinen, siihen ei juurikaan liity riskejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puolen

vastaushetki
ensimmämä
erikoistumisopinnot
elinvuosi
lähete
ajoittua
diagnoosa
elinviikko
päivystyskäynti
eutyreoottinen
jatkosota
vastausaika
käynnistäminen
paheneminenvaihe
työsuhteen
kaksikymmentä
jatkohoito
astmahoitaja
Vastaajista 89 % arvioi toimintaansa vastaushetkeä edeltäneen puolen vuoden aikana niiden potilaiden kohdalla, joilla oli todennut alkoholin riskikäyttöä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kudos

elimistö
tsolu
lipidi
verisuoni
hyperglykema
verisuonen
muodostus
Rekonstruktioleikkauksissa käytetään usein kudossiirteitä, joiden olisi hyvä vastata mahdollisimman hyvin alkuperäistä kudosta ( 4, 30 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohjelmistoprojekti

koodiin
jotain
hoitovirhe
vanhentua
kustomoida
otaksu
rehellisesti
osajärjestelmä
ohjelmistohankinta
jokseenkin
ohjelmointikieli
vesiputousmallinen
vesiputousmalli
ohjelmistokehitys
projekteissa
kustomointi
cerneri
valmisohjelmisto
Olen kyyninen, koska en usko, että HUS:n kaltaisessa organisaatiossa ( lääkärivetoinen! ) on yksinkertaisesti kykyä tai osaamista hankkia isoa ohjelmistoprojektia muulla kuin perinteisellä “toimittakaa-mulle-kaikki-mitä-haluan-ilman-että-mun-tarvitsee-ottaa-mitään-kantaa-mihinkääntai-tehdä-vaikeita-päätöksiä-ainakaan-siihen-asti-kunnes-olen-eläkkeellä-tai-jossain - muualla ” -mallilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hengitysosamäärä

proteinuri
hdl-kolesterolla
glukoosiarvo
vco2
snf2
poikkeuksellisesti
syntymäpituus
loppuvaihe
laktaattipitoisuus
mln64-ryhmä
viiteraja
µl:ksi
Verrokkien hengitysosamäärän keskiarvon ylittyminen yli 1,0 kertoo verrokkien päässeen hyvin aerobiseen maksimiinsa testausolosuhteissa ( 25 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaali-ja

sosiaali-ja
asiakas-ja
ohjausryhmä
husi
itjärjestelmä
suosittaa
potilastietojärjestelmäpalvelu
toimintamalli
husalue
sosiaali-
konsulttiyhtiö
kilpailutus
käytettävyys
epicin
julkishallinto
kilpailuttaa
hankintarenkaan
facebook
ithankinta
hirttäytyä
Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta ja organisaatioista riippuen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määrittää

submaksimaalinen
määrittäminen
juoksunopeus
laskennallinen
kruskal-wallinen
mitattua
maksimi-syke
tutkittava
maksimaali
glukoosimonitori
laskukaava
testaa
analyynen
saatu
tutkittaa
rasittavuus
ilmentyätaso
Tutkimuksen ongelmana oli, että suomalaisista ruoista ei ole määritetty juurikaan glykemiaindeksejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dementialääke

epilepsialääke
muistisairaus
atc-koodi
autoimmuunisairaus
ssri-lääke
anti-depressantti
anksiolyytti
hypnootti
sedatiivi
beetasalpaaja
vuototaipumus
bentsodiatsepiini
maligniteetti
rasva-aineenvaihdunta
lymfoomatyyppi
erosi
asta
koulumuoto
Erityisen yleistä tässä vertailussa oli muiden antidepressanttien käyttö, dementialääkkeiden ja opioidien käyttö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iatrogeeninen

hengitystieinfektio
patogeneesiin
kosketusärsyke
muistiin
kokenut
muotoutuminen
signaalireitti
tapahtuva
mmp-8:a
ominaisuuksiin
ensioire
steroidihormoni
leikkaustekniikka
maitotuote
Vuoto voi olla myös iatrogeeninen, seurauksena esimerkiksi nenän alueen kirurgiasta tai nenä-mahaletkun asettamisesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dentiini

pulpakudos
ydinontelo
pintaan
poskihammas
standardikokoinen
taurodonttinen
värjäytyä
kohdentaa
pahentaa
mekaaninen
kovakudos
parantuminen
havaittaa
Dentiini muistutti rakenteeltaan dekalsinoitujen hampaiden dentiiniä, ja sementti oli normaalia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verihiutale

tsolu
beetasolu
solunsisäinen
esiaste
Tyypin 1 diabeetikoilla verihiutaleiden kalvorakenteiden fosfolipidien määrä on lisääntynyt ( 50, 52 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

happopitoisuus

pharvo
negatiivisi
mboryhmä
paastoinsuliinipitoisuus
histologisesti
tervi
suurentunut
laktaattiarvo
glykemiakuorman
erosi
perheenjäsen
mitokondriotauti
rs36215895
Poretabletteja tulisi kuitenkin pitää mahdollisesti erosiivisina pH-arvojen ja happopitoisuuden perusteella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

komplementaarinen

vektoretti
yhdistelmävalmiste
upottaa
mikropipetti
denaturoida
restriktioentsyymikartoitus
kertakäyttöinen
sekundaarivasta-aine
pcr-tuote
kuhukin
pilkkoutua
dnafragmentti
kuoppi
sekvensoida
4.3 Eksomisekvensointi Eksomisekvensoinnissa jokaisen näytteen sisältämä DNA pilkotaan tietyn mittaisiin osiin, jotka sidotaan adaptereihin ja annetaan hybridisoitua niille komplementaaristen oligonukleotidikoettimien kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seitsemän

kahdeksan
diagnoosa
ensimmämä
seurantaaika
viisi
lääkehoitojakso
jatkohoito
elinvuosi
catpistemäärä
elossa
jatkohoitopaikka
viisitoista
pysyminen
kaksikymmentä
elinviikko
seuraa
kolmas
paheneminenvaihe
Summapistearvo ( maturity score ) saadaan laskemalla edellämainitut seitsemän pistearvoa yhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

allaoleva

esittämä
blogikirjoittaja
apottinimi
ensimmäiseksi
lainaus
vastuuhenkilö
potilastietojärjestelmätoimittaja
apottiasiakirja
tiedosto
väärää
wordtiedosto
avoime
kommentointi
hakasulje
loukku
tietojärjestelmähanke
Kuva 8. Vastaajat, jotka eivät usko työskentelevänsä alla olevilla alueilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koje

ekstraoraaliveto
proteesi
etuhammas
kattaminen
kuutonen
välillinen
kiinne
dentoalveolaarinen
karii
toiminnallinen
ylähammaskaari
ristipuren
pintaan
kokoproteesi
Hoidossa käytetään ekstraoraalivetoja, kiinteitä kojeita, funktionaalisia kojeita ja purennan ohjaimia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peitinlasi

insuliin
metaboloida
tlymfosyytti
ääreinenhermo
varovaisesti
elastinen
kolestaasi
asteittainen
muokkautuminen
vastaaine
alaetuhammas
keskinenauma
enktcl
kehitysvammaisuus
obliteroitua
Näytteet taustavärjättiin Mayerin hematoksyliinillä ( 10 min huoneen lämmössä ), dehydroitiin nousevassa alkoholisarjassa sekä päällystettiin ksyleenipohjaisella liimalla, jolla kiinnitettiin peitinlasit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aiheuttava

parodontiit
ilmentyä
muodostus
ilmeneminen
pahanlaatuinen
ilmentää
välittyä
ateroskleroosi
syntyyn
pahentaa
altistava
aivoi
ennenkaikkea
insuliiniresistenssi
altistaa
Poretabletit sisältävät kuitenkin vaikuttavien aineiden lisäksi esimerkiksi sitruunahappoa, jonka on todettu aiheuttavan eroosiota ( 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pariteetti

tutkimieni
jäljessä
c-hepatiittitartunta
keskiarvoinen
tutkitus
desimaaliikä
sisarus
luottamusvälillä
keskiarvona
eloonjäänyt
aktiivisuusluokka
keski-vaikea
Näistä vaillinaisuuksista huolimatta on myös muissa tutkimuksissa löydetty iän ja pariteetin ( synnyttäneisyyden ) vaikutus sektioalttiuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuropsykologinen

merkityksellinen
tutkittavilla
glykemiaindes
aivotinfarktiriski
samansuuntainen
vakavuus
hpv-positiivinen
sairaat
verrattaa
perheenjäsen
seurantatutkimus
ryhmikä
päätemuuttuja
riisi
panoraamatomografiakuva
tuloksissa
aikaisemmki
tutkimusruokavalio
Lopulliseen analysoitavaan tutkimusaineistoon jäi 153 lasta, joille oli tehty myös 5-6 vuoden iässä neuropsykologinen testaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proteaasi

aivokalvo
isäntävaste
pellikkeli
synteenen
soluvaurio
voimakkai
tulehdusvälittäjäaine
puriiniaineenvaihdunta
spesifisesti
tulehdusvaste
virusinfektio
udca
rasva-
steroidihormoni
syöttösolu
laihtuminen
MMP:t ovat tärkeimpiä proteaaseja IBD:n patogeneesissä, sillä ne vaikuttavat soluväliaineen hajottamisen lisäksi myös tulehdussolujen toimintaan ja vaellukseen sekä limakalvon haavautumiseen ( 8 ), ( 11 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkyy

optivein
parhain
senverran
jotain
osajärjestelmä
vaihtoehtoinen
jälkikäteen
mielekäs
kohdalle
ääripää
projekteissa
vastauksissa
siinä
looginen
sulje
oikeanpuoleinen
liikuntatottumus
Tämä näkyy mielestäni muun muassa juuri siinä, että kirjoitetaan enemmän syistä kuin seurauksista ( säästöt / ylihintaisuus ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalsiumkarbonaatti

toipuminen
palatinaalisesti
mehu
parodontiittinen
terapeuttinen
verikoe
riittämätön
maitotuote
steroidihormoni
perforaatiokohta
tunnusmerkki
yksittäinenreaktio
epäsäännöllinen
näkyviin
säily
Jos esimerkiksi kalsiumkarbonaattia otetaan tavallisen tabletin muodossa, se liukenee mahalaukun happamassa pH:ssa ja kulkeutuu ruuansulatusjärjestelmään imeytymään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laskimoveri

sulkumetodi
laboratoriolöydös
yleisimmä
mittausmenetelmä
luumuutos
perustiedot
keittosuola
taulukkolaskentaohjelma
magneettikuva
alleelifrekvenssi
tautispesifinen
standardisoida
glukoosisensori
toistojakso
kontrolloitu
wmta
sepelvaltimotautipotilas
plasmablastinen
Keskeisimmät muuttujat li-hasaineenvaihdunnan tutkimisessa ovat laktaatti, ammoniakki ja laskimoveren happeu-tumisarvot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyperplasia

ylähengitystiet
morfologi
proliferatiivinen
tulehdusvälittäjäaine
antitrombiini
koliittää
trabekulaarinen
afos
voimakkai
kortikaalinen
liikakasvu
enktcl
latentti
muodostaminen
haurastuminen
Pedersenin hypoteesin mukaan äidin liiallinen glukoosi kulkeutuu istukan kautta sikiöön ja aiheuttaa sikiön haiman β−solujen hyperplasiaa ja – trofiaa, mikä johtaa sikiön hyperinsulinemiaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määrään

alentua
insuliiniherkkyys
suuhygienia
mmp:i
ikuka
aiheuttama
kuitu
opioidi
kohonne
verrannollinen
solutuho
aggressiivinen
biologinen
aivotinfarktiriski
parodontiita
parodontiittipotilas
kärsivä
Tiedossa oleva vuototaipumus ei myöskään merkitsevästi vaikuttanut käyntien määrään ( p = 0.132 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkileikkaustutkimus

andreanen
tutkimuksa
histologi
muona
dentoanalyzer
battino
witting
tgfbr2
fontvie
hsieh
kktt
impaktoitunut
apoe-geenialue
alberts
lindqvist
selviäminen
putaala
blaeser
7.4. Vahvuudet ja heikkoudet Tämä tutkimus oli tyypiltään poikkileikkaustutkimus ( cross-sectional ), jossa kohorttina olivat helsinkiläiset ympärivuorokautisen hoidon asukkaat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maksimaalinen

maksimi-syke
juoksunopeus
laskukaava
testiharjoitus
sykeanalyysiohjelma
mitattua
laskennallinen
syke
submaksimaalinen
määrittäminen
hapenkulutusarvo
vo2max
hapenottokyky
maksimaali
firstbeat
Kuva 4. Parhaalla laskukaavalla ( Londeree E = 0 ) ennustetun ja suorassa testissä määritetyn maksimaalisen hapenkulutuksen vertailu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koagulaatio

kehitysvamma
lymfoblastinen
a.sphenopalatina
aivokasvain
kuulovamma
tarkastelemieni
esitettytaulukossa
trombosytopeni
normaal
rabdomyosarkooma
manttelisolulymfooma
lamivudiini
suurennos
tähystyslöydös
palatinaalitaso
Toimenpide Lkm % Ei toimenpiteitä 134 69 Polypektomia 41 21 Dilataatio 4 2 Koagulaatio 1 1 Muu 2 1 Ei tiedossa 11 6 Yhteensä 193 100 3.2.7 Tähystysten onnistumisaste Tähystysten onnistumisastetta voitiin arvioida 184 tähystyksen kohdalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maksimi-syke

maksimi-syke
mitattua
laskennallinen
laskukaava
sykeanalyysiohjelma
maksimaalinen
submaksimaalinen
määrittäminen
juoksunopeus
hapenkulutusarvo
maksimaali
testaa
firstbeat
merkittävyys
testiharjoitus
suunto
khiin
ekstrapolointi
Taulukossa 4 on esitetty laskukaavoilla mitattua maksimisykettä käyttäen laskettu maksimaalinen hapenkulutus verrattuna suorassa testissä mitattuun maksimaaliseen hapenkulutukseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näyte

tutkittava
hmgcr
sentrifugoida
pipetoida
ilmentyätaso
pesti
tutkittaa
eristää
leike
cyp11a1
pakastaa
inkuboida
sylkinäyte
glukoosimonitori
ilmentyminen
poikue
pearson
Kaavioissa A ja C on jakauma näytetty kaikissa näytteissä ( N = 65 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsingfors

universitet
fakulti
faculdä
clinicum
opintojakso
ravitsemustiede
dos.
hyvinvoinnin
institutio
jessica
terveyden
suvimaari
infektiosairaus
lääketieteellinen
suu-
opiskelijanumero
Juho Kuula LK HUS-Röntgen 28.05.2012 Tutkielma Ohjaaja : Nina Lundbom Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta juho.kuula@helsinki.fi HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta / Osasto  Fakultet / Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos  Institution – Department Kliininen laitos TekijäFörfattare – Author Juho Kuula Työn nimi Arbetets titel – Title Maksan rasvapitoisuus ja keskivartalorasva metabolisessa oireyhtymässä - magneettikuvauksesta uusia riskimarkkereita?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkubaatio

pulla
µl:ksi
millilitra
proteinuri
snf2
µl:aan
poikkeuksellisesti
monoklonaalinen
jogurtti
huoneenlämpöinen
lähtöisin
vehnäjauho
hengitysvaikeusoireyhtymä
esikäsitellä
Tulokset Kaikki Candida kannat tuottivat yli 50µM asetaldehydiä etanoli – inkubaatiossa ( Taulukko 2a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ubikinonipitoisuus

vyötäröympärys
ryhmikä
henkilöidä
paastoglukoosi
suoriutuminen
aivotinfarktiriski
toinenpuoleinen
koholla
pieneneminen
pharvo
absoluuttinen
parodontiittipotilas
migreeniin
merkityksellinen
kliinisesti
kohonne
Se osoittaa mielestäni selvästi, että seerumin ubikinonipitoisuus ei vaikuta keski-ikäisten ja vanhempien miesten plasman vasta-aineisiin A. actinomycetemcomitansille ja P. gingivalikselle, jotka ovat parodontiitin pääpatogeenejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alahuuli

malt-lymfooma
ääniarkuus
hbo2
anaplastinen
ca-ion
rasvaprosentti
non-gc
valoarkuus
päänsäry
ca-iona
limakalvooire
furkaatioleesio
alveoliharjanne
ienverenvuoto
Hermovaurion seurauksena tuntomuutoksia ilmenee tyypillisesti alahuulessa ja suun limakalvolla huulen sisäpuolella, sekä leuassa ( Kuva 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hapettua

rappeutuminen
estrogeeni
verisuonen
tulehdussolu
tulehdusreaktio
ldl-kolesterolla
sensoris-diskriminatiivinen
peroksidaasiaktiviteetti
Myös AA:n seinämään kertyy LDL:ää, joka hapettuu seinämässä ( 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alveolaarinen

murtua
ääreinenhermo
asteittainen
haurastuminen
geriatrinen
acs-potilas
elastinen
fraktioimaton
her2-positiivisuus
ateroskleroottinen
tasa
fluoripitoisuus
mahalaukku
reparatiivinen
alaetuhammas
hidastuminen
androgeeni
2.2 Seuraukset Alveolaarisen jäännösharjanteen madaltuminen on tärkein hampaattomuuden seuraus ( 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maxillofac

physiol
pharmacol
microbiol
geriatr
endod
epidemiol
pediatr
metab
endocrinol
infec
pathol
surg
guka
oncol
exerc
respir
neurosurg
neurol
radiol
J Oral Maxillofac Surg 2007 Feb ; 65 ( 2 ) : 333-337.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estäjä

hyperplasi
takaisiotto
melanooma
matriksin
timp
verenpainetauti
dyslipidemia
ylähengitystiet
creaktiivinen
sappitie
hypnootaa
selektiivinen
sydänsairaus
sydäninfarkti
Jos estäjää on liian vähän, pääsevät MMP:t aiheuttamaan kudosvauriota ( 8 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epileptikko

kaksonen
sairasti
keisarileikkaus
viikoittain
käynnistetty
nelinkertainen
kuukausittain
suuremmalla
ylipainoinen
infarktileesio
alaviisaudenhampainen
lymfooa
kaikista
sairastava
muistisairaus
Erityisen mielenkiintoista oli, että yli puolella ( 55 % ) epileptikoista valo provosoi migreenikohtausta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tumallinen

afos
kolesterolisynteesi
koho
denaturoida
nainenluovuttaja
marginaalinen
istukkaveri
taustaretinopatia
oxldl-pitoisuus
jalan
kalvorakenne
paikantua
hilseilevä
propyylitiourasiili
Tämän vuoksi korkeaaa suolapitoisuutta on menestyksellisesti käytetty korkealaatuisen DNA:n eristämiseen tumallisista soluista, veren valkosoluista ja bakteereista ( 14-22 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glycemic

structureä
activityä
exerciseä
peopleä
chages
susceptibilityä
antipsychotic
locia
inductio
infectio
indomethac
hemorrhage
rolla
hematopoietic
amplificatio
commo
productio
distributio
impac
Glycemic index and dietary fiber and the risk of type 2 diabetes.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ulkoistaa

sirius-projektti
järjestelmätoimittaja
käytyä
itala
sirius-selvityknen
hankittaa
suosittaa
aihepiiri
näkökulmasta
potilastietojärjestelmätoimittaja
etsiminen
kommenttikirjoitus
kaiketi
vertautua
apottinimi
kehitystyö
kunti
Onnistuvassa hankkeessa “kokonaisvastuu pidetään tiukasti tilaajan hyppysissä ”, kun taas epäonnistuvassa hankkeessa vastuu on ulkoistettu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensilinja

palliatiivinen
vaativi
metotreksaatti
ylläpitohoito
hypertyreoosin
parodontologisi
hoitosuunnitelma
kortikosteroidihoito
leikkaus-
piirissä
halukkuus
hoitovalmius
immunosuppressiivinen
solunsalpaajahoito
esi-hoito
tyroksiinikorvaushoito
neuroleukemia
resurssitpula
Yleisin ensilinjan hoitomuoto oli paikallisen ja systeemisen kortikosteroidin yhdistelmä, jolloin kliininen teho saavutettiin suuressa osassa tapauksista ( 89,2 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solunulkoinen

steroidihormoni
ihoalue
tulehduksellisi
rasva-
pellikkeli
puriiniaineenvaihdunta
mmp-8:a
geneettisesti
isoformi
happa
ennakkooire
syntetisoida
nähtävä
isäntävaste
syöttösolu
mehu
Hemolyysin mekanismit luokitellaan taas solunsisäisiin virheisiin ja solunulkoisiin tekijöihin ( taulukko 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juuria

tarkata
poissulkea
millään
mielekäs
yleistää
optimaalinen
enempää
jälkikäteen
niikään
suositeltava
lisätutkimus
missään
selkuka
kumpikaan
epätodennäköinen
läheskään
niinpä
primaarikasvain-mss
5.4. Opetus Vastaajista 60% on sitä mieltä, että opinnot eivät ole ollenkaan tai juurikaan valmistaneet heitä eri kulttuuritaustaisten potilaiden kohtaamiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hemofilia

sisällysluettelo

uppgifter
johdanto
tiivistelmä
övriga
refera
abstrac
korva-
tutkimuslupa
migreenta
infek
laatuvarmistus
mediteema
cnservices
kemia
( 157 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Children ; Graves disease ; Hyperthyreosis Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information Sisällysluettelo 1 Johdanto.................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hematopoieesi

tähystyslöydös
enterokoliittää
paksuinen
esikäsitellä
yläreuna
plasmablastinen
palatinaalitaso
kuorikerros
koliittää
kohdunsuu
diureetti
tulehduskipu-ja
braak-luokitus
Lukumäärä Prosenttiosuus Diagnoosi ALL cr1 44 19 ALL cr2 59 25 ALL cr3 12 5 AML cr1 27 12 AML ≥ cr2 14 6 KML CP 13 6 Myelodysplastinen oireyhtymä ( MDS ) 6 3 Juveniili myelomonosyyttinen leukemia ( JMML ) 3 1 Vaikea aplastinen anemia 18 8 Kongenitaaliset hematopoieesin häiriöt 9 4 Aineenvaihduntasairaudet 17 7 Non-Hodgkin lymfooma 5 2 Muut 6 3 Yhteensä 233 100 Taulukko 1. Allogeenisten kantasolusiirtojen määrä diagnoosiryhmittäin Taulukossa 2 esitetään allogeenisen kantasolusiirron saaneiden potilaiden diagnoosi-ikäryhmät jaoteltuna diagnoosiryhmittäin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siinä

toistuvasti
valmisjärjestelma
liikuntatottumus
suuntainen
loppukäyttäjä
toivottava
koittaa
tietenkään
tarkoituksenmukainen
optivein
priorisoida
päällekkäinen
epätodennäköinen
tarkalleen
tutustuminen
todennäköisi
oletus
speksi
Siinä on se iso ero Suomen ja Viron välillä, Brax sanoo Uudelle Suomelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fosforylaatio

ihomuutos

mieltää
elinaika
karkeasti
tunnettu
hoitokeino
selventää
röntgenkuva
liikuntatottumus
kuormittaa
objektiivisesti
selitä
yleistää
hpv-positiivinen
informoida
vääri
yhteneväinen
( 13 ) Primaari ihomuutos voi puuttua monesta syystä, esimerkiksi spontaanin regression eli taudin spontaanin, täyden parantumisen vuoksi tai, koska ihomuutos on poistettu tutkimatta näytettä tarkemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spesifisyys

silmämääräisesti
johdannainen
väestötaso
negatiivisi
sijaitseva
kovassa
impaktoitua
suurikokoinen
oxldl-pitoisuus
mitokondriotauti
laskennallisesti
terapeuttinen
saostua
pyöre
lisämunuaiskuore
Tämänhetkisen tiedon valossa näyttäisi siltä, että yhdistämällä useammalla eri biomarkkerilla saatua tietoa saavutetaan suurempi spesifisyys ja sensitiivisyys parodontiittia syljestä diagnosoitaessa ( 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kahdeksan

seitsemän
ensimmämä
elinvuosi
diagnoosa
elinviikko
paheneminenvaihe
viisi
astmahoitaja
tutkimusjakso
paro-status
sivutyö
tutkimusaika
kymmenes
lukuun
suorittaminen
kaksikymmentä
verinäyte
seuraa
jatkohoito
Pelkästään HUS:lle ja alueen perusterveydenhuollolle toteutettuna voisivat järjestelmän kustannukset olla puolestaan 325-549 miljoonaa euroa ( samaisen kahdeksan vuoden aikana ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saostuminen

osastohoito

nelinkertainen
alateitse
keisarileikkaus
kokonainenselviytyminen
kuukausittain
lääkemäärä
ensisynnyttäjä
synnyttäjä
remissioikä
kaikista
minimi
diagnoosivaihe
sairasti
käynnistetty
kaksonen
otettu
todetahetki
Potilaat, joilla oli todettu vuototaipumus, eivät olleet suuremmalla todennäköisyydellä osastohoidossa vuoden aikana ( p = 0.292 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asidoosi

braak-luokitus
alaetuhammas
jalkaterä
vastaaine
metaboloida
kustannuksella
tlymfosyytti
afos
trabekulaarinen
oikealle
serotyyppiä
hengitysvaikeusoireyhtymä
glukoosisensori
enterokoliittää
Mikäli tautia ei hoideta akuuttivaiheessa, se voi johtaa metaboliseen asidoosiin, koomaan ja lopulta kuolemaan ( 19 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähiten

alateitse
laihuushäiriöpotilas
lymfooa
painavammi
kokonainenenergiasaanti
painavamma
hoitopäivä
sairastaaaika
käyttämätön
viides
samanikäinen
neljänn
keisarileikkaus
painava
nelinkertainen
Vastaajat ovat saa-neet parodontologista täydennyskoulutusta kolmanneksi vähiten ( 9 % ) kaikista oppialoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sädehoito

vinkuna
hypertyreoosin
suuhygienia
lääkkeellinen
tyreoidektomia
pitkittyä
ilmaantuminen
silmäoire
vaikeusaste
kuormittaa
oireilu
liikatoiminta
parodontiumi
yksinään
lihasmassa
( 15 ) MSS on sädeherkkä kasvain, minkä vuoksi suositellaan sädehoitoa adjuvanttihoidoksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hankintayksikkö

husalue
hankintarenkaan
puitejärjestely
hankittaa
toisaalla
organisoida
kunti
wordtiedosto
kattava
potilastietojärjestelmätoimittaja
aihepiiri
hanketoimisto
suosittaa
päättävä
vastuuhenkilö
sairaanhoito
toimintamalli
Sopimuksen ( liite 2 ) mukaan hankinta organisoidaan mukana olevien hankintayksiköiden muodostamana hankintarenkaana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

distance

tarki
morpha
stimulatio
indirec
cannulatio
predictio
profileä
prematureä
crohn's
ovaleä
specificityä
mx3005p
obesityä
cultureä
hydroki
modulatio
doubleä
parogeta
sensitivityä
dentti
The 6-min walk distance : change over time and value as a predictor of survival in severe COPD.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmämä

jatkohoito
hoitojakso
elinvuosi
elinviikko
seitsemän
laryngiittipotilas
jatkohoitopaikka
kahdeksan
alkuun
erikoistumisopinnot
vastaushetki
vastausaika
astmahoitaja
puolen
lääkehoitojakso
paro-status
uusio-käynti
käyntikerta
tyreostaattihoito
Ensimmäistä sairaalakäyntiä seuranneen sairaalahoitojakson kesto oli tyypillisesti muutamia vuorokausia ( kuva 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hapettuminen

vapautuminen
kohdesolu
beetasolu
indusoida
ilmeneminen
kiihdyttää
välittyä
mmp:ä
toksinen
affektiivis-motivationaalinen
lipidi
lievittää
kipuu
sensoris-diskriminatiivinen
Paraoksonaasientsyymi 1 ( PON1 ) on hapettumista estävä entsyymi, jonka pitoisuus oli korkein normaaliryhmällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuhriminen

valuminen
tyhjennyskyky
pidätyskyky
inkuboima
ulosta-
mistarpeen
ilmavaiva
A. p-arvot MMP-9 * MMP-12 MMP-26 S E S E S histologinen arvio 0,519 0,791 0,809 0,264 0,811 kalprotektiini 0,188 0,322 0,933 0,763 0,907 CRP 0,759 0,713 0,736 0,108 0,77 ulosteen kiinteys 0,091 0,237 0,397 0,021 0,052 pidätyskyky 0,834 0,82 0,804 0,003 0,464 ilmavaivan ja ulosta- mistarpeen erotuskyky 0,695 0,184 0,663 0,083 0,055 suolen tyhjennyskyky 0,717 0,744 0,175 0,091 0,216 ulosteen valuminen 0,096 0,84 0,976 0,385 0,878 tuhriminen päivällä 0,214 0,595 0,712 0,612 0,928 tuhriminen yöllä 0,009 0,292 0,231 0,385 0,469 B. korrelaatiokertoimet MMP-9 * MMP-12 MMP-26 S E S E S histologinen arvio -0,142 0,059 0,053 0,243 0,053 kalprotektiini -0,256 -0,194 -0,017 -0,06 -0,023 CRP -0,094 -0,108 0,099 -0,448 -0,086 ulosteen kiinteys -0,326 0,231 0,167 -0,433 0,371 pidätyskyky -0,042 0,046 0,05 -0,555 0,147 ilmavaivan ja ulosta- mistarpeen erotuskyky -0,077 0,259 0,086 -0,333 0,366 suolen tyhejennyskyky 0,073 0,066 0,269 -0,331 0,246 ulosteen valuminen -0,321 0,04 -0,006 -0,171 -0,03 tuhriminen päivällä -0,242 0,105 0,073 -0,1 0,018 tuhriminen yöllä -0,484 0,206 0,234 -0,171 0,143 MMP = matriksin metalloproteinaasi E = epiteeli S = strooma CRP = c-reaktiivinen proteiini * = MMP-9 ei havaittavissa epiteelissä Taulukko 8 Tulokset TIMP-1, - 2 ja - 3 vertailusta histologisen arvioon, kalprotektiini-arvoon, CRP:iin ja suolen funktionaalisen toimintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dilataatio

kehitysvamma
lymfoblastinen
manttelisolulymfooma
aivokasvain
a.sphenopalatina
palatinaalitaso
esitettytaulukossa
tgfbr2
spagetti
rabdomyosarkooma
selviäminen
ekstranodaalinen
wilmsin
pccb-geenta
Dilataatiot olivat anestesiatähystysten yhteydessä yleisempiä kuin kymmenen prosentin otoksessa ( 7 % ja 2 % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epilepnen

tulehduksellinen
parkinsonintauti
suolistosairaus
migreeniin
diabeti
mcad-puutos
periytyä
myopatia
hemipleginen
propionihappovirtsaisuus
pemfigoidipotilas
asta
migreenin
verenpainetauti
neurologinen
vatsakipu
Eksomisekvensoinnin tulos vahvistaa käsitystä, jonka mukaan sekä epilepsia että migreeni ovat perimältään monimutkaisia ja monitekijäisiä sairauksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

imeväiskuolleisuus

väkitiheys
tuberkuloosikuolleisuus
yksivuotias
tuberkuloosikuolema
mediaaniikä
lääneittäin
todetahetki
kuolemantapaus
tuhanni
sairastunut
laskukata
Lähde : Lääkintöhallituksen vuosikirjat 1920–1938. ( 39 ) Imeväiskuolleisuus eli alle yksivuotiaiden kuolleisuus esitetään kuvassa 5. Imeväiskuolleisuus oli Viipurin läänissä jokaisena mitattuna vuotena selvästi koko maan keskitasoa suurempi, ja vuosina 1922, 1924, 1926 ja 1930 Viipurin läänin imeväiskuolleisuus oli koko Suomen korkeimmalla tasolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vinkuna

parodontaalisairaus
hypertyreoosin
mielialahäiriö
mini-interventio
käytöshäiriö
ehkämä
kuormittaa
sairauksiin
lääkkeellinen
masennusjakso
neuroleukemia
keskosuus
immunosuppressiivinen
lisäävä
alveolilu
huonontaa
indometasiinihoito
energiamäärä
Seurauksena on uloshengitysvaikeus ja ekspiratorinen ( uloshengityksen aikainen ) vinkuna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intravaskulaarinen

bp180-vasta-aine
enktcl
partiaalinen
ääreinenhermo
ateroskleroottinen
tuntoherkkyys
hapettaa
kypsi
lyhentyä
kalvorakenne
valtimoseinämä
mahalaukku
maksaarvo
antitrombiini
kolestaasi
istukkaveri
Laboratoriotutkimus Merkitys Plasman ja virtsan hemoglobiini Lisääntyy intravaskulaarisessa hemolyysissä Punasolumorfologia veren sivelyvalmisteessa Agglutinaatioryhmitys, polykromasia, makrosytoosi, tumalliset punasolut, punasolufragmentit, sferosyytit Retikulosyytit Määrä lisääntyy vilkastuneen punasolutuotannon merkkinä Bilirubiini Kokonaismäärä ja erityisesti konjugoitumattoman osuus kasvavat Haptoglobiini Vähenee hemolyysissä Suora antiglobuliinikoe ( suora Coombsin koe ) Positiivinen immunohemolyysissä Virtsan hemosideriini Positiivinen intravaskulaarisessa ( erityisesti kroonisessa ) hemolyysissä Laktaattidehydrogenaasi Lisääntyy intravaskulaarisessa hemolyysissä Haptoglobiini on maksan valmistama α−2−glykoproteiini.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

populatio

peopleä
womi
exerciseä
activityä
structureä
definitio
doubleä
copd
glycemic
antipsychotic
dissociatio
profileä
b-serotype
fixatio
wereä
susceptibilityä
childri
ankleä
amplificatio
3. Human papillomavirus-associated oropharyngeal cancer : An observation study of diagnosis, prevalence and prognosis in a UK population.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

process

disruptio
o-antiki
communityä
literaturra
parogeta
dentitio
children's
presentatio
specificityä
conduc
identificatio
canadian
correlatio
modulatio
cycleä
combinatio
hydroki
applicatio
swesi
acyl-coa
Antisocial process screening device ( APSD ) ( 1.th ed. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valmistuote

kustomointi
räätälöidä
frilund
modulaarinen
pakettituote
vanhentua
modulaarisuus
uusio-kehitys
vesiputousmalli
ohjelmistokehitys
valmisohjelmisto
tuota
monoliittinen
räätälöinti
ohjelmistoprojekti
tilaaja
potilastietojärjestelmätoimittaja
Valmistuote on räätälöity omiin tarpeisiin sopivaksi hankkimalla siihen puuttuvia ominaisuuksia modulaarisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adenooma

huonoennusteinen
toimintavaje
kulmakarva
maksansiirto
implanttihoito
lanugohius
indometasiin
laboratoriolöydös
keittosuola
acs-potilas
hammasinfektio
muodostaminen
haavainen
nesteytys
Yhdellä potilaalla oli diagnostisoitu hypofyysin adenooma sekä paksusuolen adenooma ennen MSS-diagnoosia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elossa

pysyminen
diagnoosihetki
viisitoista
catpistemäärä
diagnoosivaihe
seurantaaika
allpotilas
seitsemän
kävelytestitulos
ikään
aikapiste
saani
kahden
diagnoosa
kokonaineneloonjääminen
Kaikkien potilaiden keskimääräinen elossa pysyminen kolmen vuoden kohdalla oli 19 %.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anestesia

seurantatutkimus
epidemiologinen
parodontaalistatus
lukuunottaa
pitkäaikaisvaikutus
leikkaus-
tuloksissa
seurantatieto
piirissä
potilasvahinko
röntgenkuva
lapsipotilas
kaikenkaikkiaan
olle
laboratorioarvo
radiojodi-
Myös anestesiassa tehtyjen tähystysten osuus oli merkittävä, 10 % kaikista otoksen tähystyksistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hankintalaki

husin
logica
ensimmäiseksi
julkaiseminen
facebook
pointti
itjärjestelmä
husi
tietojärjestelmähanke
vastuuhenkilö
sairaanhoito
kellonaika
kilpailuttaa
apottinimi
hankittaa
kommentointi
Hankinta toteutetaan hankintalain mukaisena avoimena, julkisena ja kansainvälisenä kilpailuna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielirisa

t-solulymfooma
ca-ion
anaplastinen
syntymäpituus
rasvaprosentti
o2vol
ca-iona
Puolet pään ja kaulan alueen imusolmukkeiden ulkopuolisista NHL:sta esiintyy Waldeyerin lymfaattisen renkaan alueella käsittäen kita- ja kielirisan sekä nielurisat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

testaa

n-back-tehtävä
kruskal-wallinen
merkittävyys
sykeanalyysiohjelma
mitattua
utesti
laskennallinen
pearson
suoriutuminen
ilmentyätaso
merkityksellinen
taka-kasvokulma
ttesti
Kuva 3. Testiharjoituksen ja suoran testin vertailu hapenkulutuksen ( VO2 ) suhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyytyminen

vaikuttava
alentua
vajaatoiminta
sisältävä
uloshengitys
määrään
annostella
glukoositaso
ylipaino
käänteinenhyljintä
glukoosi-
hengenahdistus
Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys oli käytössä 45 %:lla ( kuva 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittava

puolella
enteraali
tutkimuspotilas
rasvamaksaa
impulsiivisuuspiste
nappipainallus
kiireellinen
lääkkeellisesti
ensihoito
ylittyä
viikoittain
shuntti
kokoon
kemosädehoito
merkitseminen
parenteraali
Opioidien käyttäjiä ( joko säännöllisesti tai tarvittavina ) oli 38 % kaikista lääkkeiden käyttäjistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

talamus

reparatiivinen
hermosäie
parodontiittinen
kasvainsolu
ravintoneuvonta
alaraaja
ensioire
klooriheksidiini
epäsäännöllinen
kylläkin
manifestoitua
propyylitiourasiili
Näitä ratoja pitkin kipuinformaatio kulkee lukuisiin eri paikkoihin aivoissa, joista keskeisin on talamus, mutta myös limbisen järjestelmän ja aivorungon eri osat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normaali-alue

normaali-alue
viitearvo
lepo
maksimirasitus
Näistä muodostettiin viitearvotaulukot erikseen miehille ja naisille, joissa on viitearvo ja normaalialueen vaihteluväli.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karsinogeeni

steroidisynteesiin
reservikondrosyytti
fysikaalinen
tyrosiinikinaasi
isäntävaste
puskurikapasiteetti
sitova
aivokalvo
kohdesolu
sylkeä
liukoinen
hermopääte
mineraali
endoteella
mutatoitua
tulehdusvaste
dasatinibi
Näiden tekijöiden vaikutuksesta sylkeen erittyy korkeita pitoisuuksia asetaldehydiä, jonka Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos ( IARC ) on luokitellut 1-ryhmän karsinogeeniksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

molekyyligeneettinen

jatkotutkimuksiin
valitut
taustatekijä
valitseminen
kudosnäyte
logistinen
esi-testaus
reseptie
reseptitieto
havainnollistaa
sairauskertomustieto
kefalometri
Tutkielman tulosten pohjalta päätettiin valita molekyyligeneettisiin jatkotutkimuksiin sukuja, joissa migreeni ja allergiat näyttävät periytyvän yhdessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitty

esiintyvä
bakteerimäärä
laboratoriolöydös
mittausmenetelmä
luumuutos
acs-potilas
toistojakso
selvittely
erämä
sijaitseva
yleisimmä
pilkkoutua
röntgentutkimus
välipala
mitokondriotauti
indometasiin
hammaslääkäreillä
glukoosisensori
Eri värit edustavat kussakin kuopassa tutkittavaa geeniä : Punaisella merkityissä kuopissa oli CYP11A1:n alukkeet ja koetin ja niissä tutkittiin CYP11A1:n ilmentymistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

optiviedä

prematuridä
prematureä
scn1a
parkinson's
relatio
mx3005p
morpha
predictio
ovaleä
ableä
oxidatio
leukaema
inflammatio
tarki
compositio
bcr-abl
modulatio
alzheimer's
14 OptiVein Fiberoptic Cannula and its Usefulness in Peripheral Venous Cannulation Among Inexperienced Users...................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypoglykemia

ärsytys
äkillinen
hengitysvaikeus
siklosporiini
hiilihydraatti-pitoinen
glykeeminen
hidastuminen
vakavuusaste
poistoalue
virusinfektio
sivuontelo
toipuminen
revetä
pellikkeli
Reaktiivisen hypoglykemian teorialle on saatu vahvistusta myös ns. jälkimmäisen aterian vaikutuksen tutkimuksista ( ks. s. 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

schaub

hakukone
tutkimus-
potilasvahinkolaki
linguaalikaari
witting
illumina
jalkaterä
naloksoni
ortodontinen
kuvas
standardisoida
lääkejakelu
c-vitamiiniporetabletti
sulautuminen
Schaubin pyramidimallissa täyspalveluyritykset sijoittuvat huipuksi, eli niitä on tutkimuspalveluyrityksistä selvästi pienempi osa kuin muita ( 30 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

homotsygoottinen

merkitseminen
umpeutua
ei-koodaava
lääkelista
rs17766354
satunnaisesti
y-akseli
paikantua
kunne
monta
relapsaa
keski-vaikea
agranulosytoosi
magneettikuva
sekvensoida
ihoprimaari
dasatinibia
Jäljelle jääneistä varianteista kiinnitettiin lisäksi huomiota siihen, kuinka usein ne esiintyvät homotsygoottisina SISu-tietokannan mukaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

myöskään

tutkittavilla
rasvamaksa
kumpikaan
yhdelläkään
rasvamaksaa
erityinenvaikeus
glykemiaindeksilkään
optimaalinen
merkityksellinen
alkaminenikä
yliaikaisuus
selvyys
tarkata
selkuka
läheskään
ahmimis-ja
ryhmikä
Myöskään aurallisten potilasryhmien välillä aurattomien ja hemiplegisten migreenidiagnoosien esiintyvyyksissä ei ollut merkittäviä eroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geneettinen

altistava
syömishäiriö
syntyyn
työmuistaa
patogeneenen
kliinisiin
ympäristötekijä
oksidatiivinen
aiheuttaja
ilmeneminen
antisosiaalinen
neuropatia
oirekuva
parodontiit
Ne liittyvät mm. käyttäytymiseen, ympäristöön ja geneettisiin riskitekijöihin ( Heitz-Mayfield 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

löydös

migreenin
suolistosairaus
aivotinfarkti
tulehduksellinen
aplastinen
migreenipotilas
havainnollistaa
epilepnen
hemipleginen
tiedonkeruulomake
auraton
lähetekirje
yleisyys
komorbiditeetti
jaotella
Muita löydöksiä kyseisellä indikaatiolla olivat polyyppi, tulehduksellinen suolistosairaus sekä karsinooma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pyruvaatti

huoneenlämpöinen
denaturoida
restriktioentsyymikartoitus
braak-luokitus
mikropipetti
vastaaine
afos
alapopulaatio
glukoosisensori
tlymfosyytti
trabekulaarinen
pilkkoutua
oikealle
metaboloida
varovaisesti
paksuinen
Lihassolun solulimassa tapahtuvassa glykolyysissä glukoosi hajoitetaan kah-deksi pyruvaatiksi, jolloin saadaan energiaa ATP:n muodossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pieniä

prosentuaalinen
verrattaa
kantaväestö
kuvastaa
nopeammin
sairaat
neljäs
rasvamaksaa
alaviisaudenhammas
oikeanpuoleinen
lähtö-kohtaisesti
huolestuttava
alaviisaudenhampainen
pien
painava
impulsiivisuuspiste
Infarktileesio oli suuri yhdeksällä potilaalla, keskikokoinen 13 potilaalla ja pieni 22 potilaalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuolleisuus

teko-nivelleikkaus
laitoshoito
nivelkierukkaleikkaus
ikäryhmä
diagnoosivaihe
ortopedinen
ahmintahäiriö
lääkäritiheys
keisarileikkaus
otettu
Viipurin läänissä oli 1800-luvulla kaikissa ikäryhmissä huomattavasti maan keskiarvoa suurempi kuolleisuus ja lyhyempi elinajanodote ( 41 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jatkohoitopaikka

sivutyö
jatkohoito
paheneminenvaihe
laryngiittipotilas
leikattu
uusio-käynti
elinviikko
kokonaismäärä
astmahoitaja
edeltävä
ravitsemustila
eutyreoosin
peruskoulutus
hoitopaikka
parodontaalistatus
ohjeistaa
tyreostaattihoito
elinvuosi
Potilaista 1 oli aineistoa kerättäessä edelleen seurannassa Lastenklinikalla ja 3 jatkohoitopaikassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kofaktori

taivuttaa
muokkaus
maksi
vitamiini
alaetu-alue
kohdentua
havaittu
mineralisoituminen
tummansininen
kattaminenaine
sulkulaite
keinotekoinen
muodostaminen
hippokampus
ylipuren
Riippuen geenistä ja sen promoottori-ja enhancer-alueen sekvensseistä eräät signaalit solukalvolta samoin kuin transkriptiofaktorien kofaktorit voivat myös estää eli repressoida geenejä ( kuvat 2 ja 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

miniimplantti

pitkäaikaisvaikutus
tyreoidektomia
masennusjakso
kehokoostumusmittaus
tyytyväisyys
harjoitusjakso
hoitohistoria
laboratorioarvo
mielialahäiriö
hypertyreoosin
varmistaminen
ilmaantuminen
lääkkeellinen
aktiivisuustaso
rasituskoe
Mahdollinen vaihtoehto ovat mini-implantit, jotka ovat halkaisijaltaan pienempiä kuin standardikokoiset implantit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partikkeli

muuntua
beetasolu
kohdesolu
entsymaattinen
indusoida
verihyytymä
altistua
on-solu
metabolia
remineralisaatio
endoteelisolu
liukoinen
tupakansavu
sylkeä
kiihdyttää
Hapettuneen partikkelin osuutta taudin kehittymiseen voidaan selvittää tutkimalla partikkelin ominaisuuksia ja vuorovaikutusta solujen ja molekyylien kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lymfosyytti

pellikkeli
liikakasvu
alveoliluu
altistua
syöttösolu
autonominen
sylkeä
hampaissa
solunsisäinen
fimbrio
tukkeutua
litteä
Terminaalinen deoksinukleotidyylitransferaasi on kypsymättömän lymfosyytin markkeri, joka viittaa lymfoblastiseen lymfoomaan ( 43 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monomeeri

steroidihormoni
maitotuote
riittämätön
avopurentaa
aisa
lihaskunto
mustelma
veriaivoeste
antimikrobiaalinen
kipuärsyke
ravintoneuvonta
vertailukohta
ongelmakäyttö
kipureseptori
laihtuminen
tukos
periferia
Sidosaineiden sisältämien monomeerien tiedetään olevan haitallisia pulpan soluille ( 59 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dlbcl

muistisairaus
aivotinfarktiriski
selviytyminen
p16-positiivinen
perheenjäsen
lymfoomatyyppi
pemfigoidipotilas
epileptikko
leesioa
perussairaus
kaksonen
urd-siirra
keisarileikkaus
vuototaipumus
suuremmalla
Kuva 7. Ikäjakauma DLBCL Tapauksista 21:ssä oli määritelty itukeskusalatyyppi ( GC ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

infektio

aggressiivinen
parodontiita
psyykkinen
masennus
komplikaatio
silmäoire
kognitiivinen
retinopatia
puhkeaminen
laukaisema
vajaatoiminta
gravenen
hyposalivaatio
suuhygieni
Syvän infektion ilmaantuvuus oli 17%, ja 18% potilaista sai haavanekroosin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

szalma

nakagawa
jamroz
goyal
ghaemini
monaco
tantanapornkul
blaeser
neugebauer
neves
jerjes
sedaghatfar
janso
prospektiivinen
papanou
gulicher
gerlach
autoimmu
periodontol
Vastaavansuuntaisia tuloksia on saatu myös aikaisemmissa tutkimuksissa ( esim. Szalma ym. 2010 ; Nakagawa ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

depolarisaatio

verihyytymä
aivokalvo
mesenkymaalinen
happiradikaali
endoteelivaurio
tulehdusvaste
apoptoosi
poistoalue
soluvaurio
hermopääte
resorboituminen
kolestaasi
häiriintyminen
verisuoniseinämä
silia
ulkopinta
Pitkittynyt hypoperfuusio vaikeuttaa solujen palautumista depolarisaatiosta, mikä voi aiheuttaa solukuolemaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusruoka

ruokapäiväkirja
tutkimuspotilas
kohdalle
optiveinä
laskettaa
oikeanpuoleinen
röntgenkuva
lukuunottaa
kaavata
suhteuttaa
rasittavuus
erotella
jakaantua
Tutkimusruokavalion kuvailussa on huomioitu kaikki tutkimusruoat, muu pasta ja keitetty peruna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emäs

syne2-geen
todennäköisi
pastaa
sykliluku
haava
tavallisi
kivulias
vaihtuminen
pahanlaatuisuus
postoperatiivinen
tautimuoto
objektiivisesti
alapuolella
oireilu
laktobasilli
varhaislapsuus
Jokaisen potilaan kaikki esiintyvät yhden emäksen mutaatiot on koottu Excel-taulukkoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patel

vries
suzuki
kurth
humphries
narita
jensen
pitkala
coka
schurks
moog-lutz
zhou
tomasetto
mesnen
terwind
hernandez
anderson
goldste
tanaka
( 6 ) Hartling L, Wiebe N, Russell K, Patel H, Klassen TP.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stimulus

fluoriioni
kipureseptori
demineralisaatio
labiaalisesti
toipuminen
maitotuote
tukos
avopurentaa
mustelma
aisa
suuhengitys
erityyppinen
mineraali
tunnusmerkki
steroidihormoni
Sentraalisen sensitisaation seurauksena nämä neuronit voivat paitsi herkistyä sisään tulevalle stimulukselle, myös muuttua siitä riippumattomaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokonainenselviytyminen

nelinkertainen
verrokkiryhmä
kokonaineneloonjääminen
sukupuolijakauma
migreenidiagnoosi
allpotilas
hla-identtinen
käynnistetty
potilasryhmä
suuremmalla
kaikista
osastohoito
keisarileikkaus
diagnoosiryhmä
yleis-sairaus
pistearvoerotus
Kumulatiivinen kokonaisselviytyminen oli merkitsevästi parempaa sukulaisluovuttajan soluilla tehdyissä siirroissa kuin rekisteriluovuttajan ( p = 0,003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stabiliteetti

sidosaine
pureskelu
remineralisaatio
rakenteellinen
poistokuoppa
edistävä
metabolia
sitoutuminen
suuhengitys
parantuminen
pitkäkestoinen
paikallisesti
ruoansulatuskanava
Ne mahdollistavat kokoproteesin stabiliteetin ja retention sekä vähentävät luun resorptiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hohkaluu

systolinen
otsaluu
bukkaalisesti
paksuuntua
afos
solumäärä
erosi
marginaalinen
solutiheyteen
alveoliluu
etukallonpohja
paikantua
kovassa
beetaamyloidi
nainenluovuttaja
ortognaattisesti
Kallon luut olivat normaalin paksuisia ja kallon hohkaluu sekä otsaluun ontelo olivat normaaleja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tonus

yksikään

maininta
kohdalle
mielekäs
hoitotoimenpide
täyttäminen
parhain
optimaalinen
enempää
valikoitua
lyhy
lähtö-kohtaisesti
yhdelläkään
kumpikaan
tarkata
läheskään
senverran
sensijaan
tutkimuspotilas
Yksikään suuriin yrityksiin lukeutuvista ylikansallisista toimijoista ei kyseistä palvelua tarjonnut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nielurisa

rasva-aineenvaihdunta
beetasalpaaja
johdannainen
ahdistuneisuus
shuntti
leesioa
maligniteetti
kohoaminen
vammamekanismi
autoimmuunisairaus
dementialääke
agranulosytoosi
erosi
kaulavaltimodissekaatio
vuotoalttius
ahdistuneisuushäiriö
Tuumorin lokalisaation suhteen nielurisa oli yleisin sekä p16-positiivisilla ( 79% ), että p16negatiivisilla ( 47% ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiinnityskudos

monitekijäinen
pahalaatuinen
pahanlaatuinen
kylmä-tunteeton-piire
havaittaa
inflammatorinen
morfologi
luusto
riskipotilas
pemfigoid
saostua
varhaislapsuus
alveoliitti
glukoosiaineenvaihdunta
KUVA 2 Millä tarkkuudella tutkit aikuispotilailtasi hampaiden kiinnityskudokset ja miten rekisteröit löydökset potilasasiakirjoihin?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intakti

glukoosirasituskoe

glukoosikäyrä
mittaama
huoneenlämpö
rnakonsentraatio
keski-glukoosipitoisuus
sentrifugoida
paastoglukoosipitoisuus
inkuboida
hba1c
insuliinipitoisuus
glukoosiarvo
painomuutos
metyksikkö
tuntumaan
glukoosipitoisuus
triglyseridipitoisuus
6 Seerumin insuliinipitoisuus oraalisen glukoosirasituskokeen alussa ( mU / l ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cluster

glycoki
membranna
stratageta
elongatio
ligatio
anaema
glucago
ovaleä
prematuridä
low-birth-weight
stimulatio
plaella
antiki
secretio
o-antiki
specificityä
parogeta
amplico
( 129 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Leukemia, Lymphoblastic, Acute ; Philadelphia Chromosome ; Protein Kinase Inhibitors Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information Lyhenteet 1 Johdanto 2 Kirjallisuuskatsaus 2.1 Molekylaarinen patogeneesi 2.2 Hoitovaihtoehdot ja tulokset 2.2.1 Solunsalpaajahoito ja kantasolujensiirto 2.2.2 Tyrosiinikinaasiestäjät 2.3 Nykyhoidon keskeiset haasteet 2.3.1 Resistenssi TKE-hoidolle 2.3.2 Uusia hoitovaihtoehtoja 3 Tutkielman tarkoitus 4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 4.1 Aineiston kerääminen 4.2 Aineiston potilaat 4.3 Tutkimusmenetelmät 5 Tulokset 5.1 Tutkimuskohortin kuvaus 5.2 Annetut hoidot 5.3 Elossa pysyminen 5.4 TKE-hoidon vaikutus 6 Pohdinta Lähteet Lyhenteet ABL1 V-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1 ( eng. ) ALL akuutti lymfaattinen leukemia ATP adenosiinitrifosfaatti BCR breakpoint cluster region ( eng. ) KIT muun muassa veren kantasolujen pinnalla oleva kasvutekijäreseptori MYC myelosytomatoosi-onkogeeni DNA deoksiribonukleiinihappo FGR Gardner-Rasheed feline sarcoma viral oncogene homolog ( eng. ) GTP guanosiinitrifosfaatti HCK hematopoieettinen solukinaasi HYKS Helsingin yliopistollinen keskussairaala IKZF1 Ikaros family zinc finger protein 1 ( eng. ) JAK Janus-kinaasi JNK c-Jun N-terminaalinen kinaasi KML krooninen myelooinen leukemia KYS Kuopion yliopistollinen sairaala LYN v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog ( eng. ) MAPK mitogeenin aktivoima proteiinikinaasi M-bcr major breakpoint cluster region ( eng. ) m-bcr minor breakpoint cluster region ( eng. ) NF-kb tumatekijä kappa b OYS Oulun yliopistollinen sairaala PCR polymerase chain reaction ( eng. ), polymeraasiketjureaktio PDGF platelet derived growth factor ( eng. ) Ph Philadelphia-kromosomi PI-3 fosfatidyyli-inositoli-3 -proteiinikinaasi SAPK stressin aktivoima proteiinikinaasi SRC kirjaimellisesti sarkooma, tässä yhteydessä proto-onkogeeninen tyrosiinikinaasi STAT signaalinmuutin ja transkription aktivoija, proteiini RAS kirjaimellisesti rottien sarkooma, tässä yhteydessä erilaisista GTPaaseista koostuva proteiinien ryhmä RNA ribonukleiinihappo RT-PCR reverse transcript polymerase chain reaction ( eng. ), käänteispolymeraasiketjureaktio TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala TKE tyrosiinikinaasiestäjä TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala 1 Johdanto Akuuttiin leukemiaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 200 henkilöä, joista noin 50 on lapsia ja noin 150 aikuisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johdanto

sisällysluettelo
kirjallisuuskatsaus
migreenta
patofysiologia
uppgifter
diabeettinen
hemolyyttinen
mikroangiopaattinen
genetiikka
abstrac
infek
refera
( 155 sanaa ) Avainsanat – Nyckelord – Keywords Migraine, epilepsy Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Helda Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 1 Johdanto.....................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alahammas

yleisimmin

oireilla
jonkinasteinen
aukkoisuus
ylä-kakkonen
saavi
suurikokoinen
ylä-etuhammas
käyttävillä
pidempään
metastasoitua
karbimatsoli
shuntti
tamponi
uusiutuminen
kihara
toistuva
Hematoksyliini-eosiini -värjäys ( HE ) on yleisimmin käytetty histokemiallinen värjäys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parametri

valitut
parittainen
jatkotutkimuksiin
täyttäma
käänteinenkopiointireaktio
kuvaavi
molekyyligeneettinen
aivoinfarktiriskitekijä
n-back-tulos
panoraamatomografia
Metabolista oireyhtymää sairastavat ryhmät ja verrokkiryhmät erosivat toisistaan kaikkien parametrien suhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiinne

ekstraoraaliveto
osittainen
ylähammaskaari
ristipuren
hammaskaarten
saksipurenta
infektoitua
anatominen
arvioitaa
dentoalveolaarinen
ekskavointi
keskiviiva
pulpaperforaatio
yhteyteen
inkisiivi
Hoidossa käytetään ekstraoraalivetoja, kiinteitä kojeita, funktionaalisia kojeita ja purennan ohjaimia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nukleotidisekvenssi

womi

peopleä
exerciseä
definitio
ankleä
populatio
sensitivityä
compositio
dissociatio
mortalityä
muscleä
inflammatio
copd
profileä
qualityä
stepwiseä
activityä
organizatio
dueä
b-serotype
Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karsinogeeninen

albic
kasvutekijä
steroidisynteesiin
il-6
hyytymistekijä
puskurikapasiteetti
kohdesolu
sappihappo
aivokalvo
solunsisäinen
tnf-α
endoteella
glabrata
il-1
tyrosiinikinaasi
Kroonisen C. albicansin aiheuttaman mukosiitin onkin todettu olevan karsinogeeninen in vivo ( Rautemaa R 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

copd

peopleä
qualityä
inductio
dentti
sensitivityä
ruptureä
exerciseä
hemorrhage
dueä
mortalityä
susceptibilityä
formatio
secretio
profileä
dentitio
morphine-induced
obesityä
productio
definitio
( 18 ) Jones P, Harding G, Berry P. Development and first validation of the COPD Assessment Test.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hematoksyliini

vaihduntavaihe

maitohampaisto
vuotoepisodi
ajoittua
oikoakoje
sivusta
inkisiivi
maitohammas
tekonivelleikkaus
ortopedinen
maksilta
hammaskaari
kontrollikäynti
distaalipurennan
ikävuosi
tilantarpeen
tilatarve
hankintasopimus
luustollinen
hoitokäynti
( Waltimo-Sirén J. [ 9 ] 2007 ) 3.4.2 Tilantarve ensimmäisessä vaihduntavaiheessa Aukkoisuus maitohammaskaarella on tarpeen pysyvien hampaiden suuremman koon takia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa